Archyvas pagal 26 spalio, 2010

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ įžangos „Prologas danguje“ suvokimo užduotis

************************************************ J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ ĮŽANGOS „PROLOGAS DANGUJE“ SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS ************************************************ Turinys. (SVEIKI! PIRMIAUSIA SUSIPAŽINK, APIE KĄ ŠI ĮŽANGINĖ TRAGEDIJOS SCENA; BUS LENGVIAU ORIENTUOTIS TEKSTE). Veiksmas vyksta Visatos erdvėje, kur susirenka arkangelai – Rapolas, Gabrielius ir Mykolas, taip pat Dievas ir Mefistofelis (J Kas tai? – paaiškinta žodynėlyje). Scenos centre – Dievo ir Mefistofelio […]

, , ,

Parašykite komentarą

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ scenos „Kalėjimas“ suvokimo užduotis

*********************************************** J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ SCENOS „KALĖJIMAS“ TEKSTO SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS *********************************************** Turinys. Paslaptingas raganos balzamas atjaunina Faustą (tampa jaunuoliu), ir šis tarytum iš naujo pradeda savo gyvenimą. Jis įsimyli Margaritą, kuri gyvena jausmais ir nori, kad Faustas apsigyventų jos pasaulyje. Tačiau Faustas palieka Margaritą, nes likęs su ja baigtųsi daktaro ieškojimai, pasitenkintų radęs asmeninę […]

, , ,

8 Komentaras

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ pirmos dalies „Naktis“ suvokimo užduotis

************************************************ J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ PIRMOS DALIES „NAKTIS“ SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS ************************************************ Turinys. (Čia tik užuominos, o esmę rasi skaitydamas (-a) tekstą). Tragedijos pirmoje dalyje “Naktis” Gėtė supažindina su Faustu gana paslaptingomis aplinkybėmis (neįprastas kambarys, mėnulio šviesa). Faustas sėdi namuose, prie knygų, ir mąsto apie mokslą (teisę, filosofiją, teologiją, mediciną), jo reikšmę žmogui. Jam sunkiai […]

, , ,

Parašykite komentarą

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „FAUSTAS“ scenos „Fausto darbo kambarys“ suvokimo užduotis

J.V.GĖTĖS „FAUSTAS“ J.V.Gėtė yra vokiečių rašytojas. Jo kūryboje atsispindėjo opiausios tuometinio gyvenimo problemos, kurios tebejaudina ir vėlesnių laikų žmones. Žmogaus paskirtis, veiklos tikslai, santykiai su gamta ir visuomenės likimu, grožis ir meilė – temos, kurios ryškios Gėtės kūryboje. Klasikiniu kūrybos laikotarpiu Gėtė rašo didįjį savo kūrinį – “Faustą“. Tai 2 dalių filosofinė tragedija. Šiuo laikotarpiu […]

, , ,

6 Komentaras

Šviečiamasis amžius. J.V.Gėtė (1749-1832)

ŠVIEČIAMASIS AMŽIUS (Švietimo amžius, racionalizmas ir sentimentalizmas) – literatūros ir meno srovė, susiformavusi XVIII a. Prancūzijoje. Tai kova prieš feodalinę santvarką, prieš viduramžių pasaulėžiūrą. Formavosi kapitalizmas, buvo kovojama prieš feodalizmą (1789 m. Prancūzijoje įvyksta buržuazinė revoliucija). BRUOŽAI: Kritikuojama baudžiavinė sistema, viduramžiais viešpatavusios pažiūros, ginami visų feodalizmo prispaustų visuomenės sluoksnių interesai, visų žmonių laisvės ir lygybės […]

, , ,

Parašykite komentarą