Archyvas pagal 29 spalio, 2010

Parengti 2011 metų brandos egzaminų tvarkaraščių projektai

http://www.egzaminai.lt: Skelbiame svarstyti 2011 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo naujos redakcijos projektus. Atkreipiame dėmesį į keletą numatomų svarbesnių keitimų. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo keitimai: siūlome lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzamino teksto rašymo dalies kandidatų darbų vertinimą vykdyti centruose, kuriems minimalus reikalavimas vertinti būtų ne […]

Parašykite komentarą

2011 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (projektas)

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m..          įsakymo  Nr.      redakcija) P r o j e k t a s BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – […]

Parašykite komentarą