Testas Nr.1. Kalbos kultūra. Rašyba.Skyryba

*****************************************************************************************************
Testas Nr. 1
*****************************************************************************************************

1. Palikite tinkamą žodį.
l. Vaidutė nusipirko (dangavą, melsvą, dangaus spalvos) palaidinę.
2. (Praskambėjo, nuskambėjo, skambėjo) nauja žinomo kompozitoriaus simfonija.
3. Pjesė buvo nebloga, tik prastas režisieriaus (užmanymas, sumanymas).
4. Gydytoja man išrašė (raminančiųjų, raminamųjų) vaistų.
5. Diskotekos (vedėjas, vedantysis) buvo gerai pasirengęs.
6. Į duris pasibeldė (kažkoks tai, kažkoks) nepažįstamas vyras.
7. Tėvas (paskaičiavo, apskaičiavo), kad šiemet grūdų gyvuliams užteks.
8. Praėjus (keturiems, ketveriems) metams, visi (ketvertas, keturi) broliai tuo pačiu laiku susiėjo prie tos kryžkelės.
******************************************************************************************************
2. Įrašykite praleistas raides.
Šen bei ten g_lėjo išsimėt_ žmonių ir arklių k_nai. It priekaišt_ngi pagailos pirštai, k_šojo į dangų vieno keistai ant nugaros prie k_psto pargri_vusio arklio kojos. Išsities_ ir susiriet_ k_nai g_lėjo vieni kni_bsti, sustingusi_s pirštais nusitvėrę už ap_kaklių.
*******************************************************************************************************
3. Įrašykite praleistas raides, padėkite skyrybos ženklus.
Nėriau pag_žomis neužgaudamas nė sausos šakelės o širdis daužėsi tar_tum genys kalt_ drevėje. Aš buvau už tr_jų žin_snių prisiplak_s prie žemės ir žvil_terėjau pro žoles ir šakas. Tamsios kaip šaltekšnių uogos akys pasis_ko į saulę ir aš paj_tau šaltų neg_vų kaulėtų pirštų gni_žį savo gerklėje. Bičiuli mano jaunas Kalikstai! Jos veidas buvo _patingai tamsus beveik raudonas ir taip šiurp_i rečiuotas jog pasirodė man kad tai kinivarpų išėstas medis.
*******************************************************************************************************
4. Parašykite veiksmažodžių būsimojo l. III a., liepiamosios nuosakos II a., tariamosios nuosakos III a.
grįžti –
ošti –
šalti –
regzti –
vežti –
džiaugtis –
augti –
rūpintis –
zirzti –
*******************************************************************************************************
5. Ištaisykite kalbos klaidas.
Vakar, šeštos pamokos metu, vyko skautų susirinkimas. Dalyvavo aukštesnių klasių aktyvistai, tame skaičiuje ir seniūnai. Vedantysis pasidžiaugė, kad regioniniame sąskrydyje mūsų mokyklą atstovavusieji skautai gerai pasirodė ir buvo pirmais. Jau sudarėme darbų išplanavimą sekantiems metams, paskaičiavome, kiek pinigų reikės stovyklos organizavimui. Paskui išstojo mokyklos direktorius.
– Didelis ačiū visiems, garsinantiems mokyklą gerais darbais. Dabar skautų organizacija jungia daugiau septyniasdešimt narių. Ir kiti stokite, prašau, į ją. Gerų darbų niekada nebus per daug.
Tikslu pagausinti skautų būrį, vadovė pažadėjo tampriau bendrauti su klasių auklėtojais.
Kai darbotvarkė buvo išsemta, susirinkimas baigėsi.
******************************************************************************************************
6. Atskliauskite.
(Ne)taip, (ne)aš, (ne)kasdien, (ne)geriau, (ne)smagiai, (ne)aukščiausiai, ar(gi), (vis)vien, (be)abejo, (iš)tiesų, (šį)ryt, {per)giliai, (per)dien, ir(gi), kam(gi), ne(dviese), ne(visur), kažin(kur).
*******************************************************************************************************
7. Įrašykite praleistas raides.
Išsi-stas laiškas, baltoji ž-selė, paž-stamas jaunuolis, gr-žia dantį, išl-sdamas iš krūmų, prak-stas obuolys, sk-stanti plūdė, pažadai įgr-sta, nusig-sta savo žodžių, pagr-sė pirštu, naktis tebesit-sia, atsigr-žė veidu, dr-skianti plunksna, pažadino iš susim-stymo, patinka dr-siausieji, reikia apsispr-sti, -žuolinis kotas, nustėro iš išg-sčio, patvorio r-stigalis, užš-lo balos, pasir-žęs mokytis, tr-šiama dirva, duonos k-snis, g-stanti žara, išgal-stas peilis, radijo si-stuvas, -patinga m-slė, pilkasis -silas, -pač paslaugus, eiti smulk-s žin-sneliais, ren-tis rūbinėj-, pakeltas dan-tis, išve-tume į u-sienį, u-klasinis skait-mas, bėgs-ntys lenktynių, a-gultas gerbėjų, var-damas išvykoje, išvai-džiai atrodo, gr-žtelėjo į mano pusę, neturi teisės sugniu-ti, bitelės dū-tų, nume-s me-tinį, gyvenimo sta-dis, susispieskite glau-čiau, takelis u-ėlė, pu-eserės krepšelis, žiu-snis pipirų, spro-stamas užtaisas, užgrio-ti tušč-s butel-s, a-žer-ti visą turtą, pasiskolinau dro-tuką, sudegintas žlė-tainis, žvan-telėjo skl-stis, br-zginti gitara, gr-žtelėti koją, jaunas pasir-žėlis, žaliosios s-manos, sutr-šę kriaušės, grūdai girnose br-zga (treška), nežinoma br-sta, v-škas laša, Brisius žab-la, garbanos nuk-ra, perskirtas skl-stymas, gr-sinantis žvilgsnis, sl-stai pelėms, t-soti po medžiu, kankina r-žulys, katės dr-skosi, t-si guma, M-sčio ežeras.
*********************************************************************************************************
8. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.
1. Mokytojas prisiminė senus laikus kai su tėvu jiedu keliavo prie Balčios upės paskui turėjo dar toli nueiti iki miestelio o jis sūnus dviračiu nuvažiuoti dar aštuonis kilometrus susirasti mokslo draugo namus ir iš tenai pasiimti knygą kur buvo rašoma kaip padaryti žaislinį garo katilą. (J.A.) 2. Milda įkopia į Malūno kalną aukštai Balčiūnų namuose jau dega žiburys įsižiebia žiburys ir apačioje ant Selenių kalnelio. (V.J.) 3. Gyveno ne tikrovėje tačiau šią trumpą valandėlę apgaudinėdamas save jis turėjo viską ko troško ir pavydėjo kitiems turtus žmonių pagarbą gražų drabužį gardų valgį. 4. (J.Av.) Neapsižiūrėsi šmukštels ratas į duobę arba užšoks ant akmens ir išlėksi stačia galva per drobyną. 5. (J.Av.) Paštas tai didelis kambarys medine neaukšta pertvara perskirtas per pusę. (R.G.) 6. Pasak lietuvių mitologijos Pasaulio medis augęs ant kalno kur teka devynios upės pamaryje pasaulio krašte ant nugaros kažkokio gyvūno sukūrusio pasaulį arba jis kilęs iš dvynių šviesos ir tamsos. (Pr.D.) 7. Lietuvių pasakose kalvis eina į požemio pasaulį ieškoti milžino su didele barzda ir nosimi. (Pr.D.) 8. Tas bangų ošimas ta vandenų begalybė mane taip sužavėjo jog aš pamiršau ir technikumą ir egzaminus viskas pasidarė tartum nereikšminga. (K.S.) 9. Tiesa kaip jau rodos minėjau už stubos langų buvo daržas arba sodas. (I.S.) 10. Be to tikriausiai niekas čia ir nepaaiškintų kurion pusėn reikia eiti kaip kokiu keliu greičiau prasibrauti iki to miesto kur laukia ji. (B.Rdz.) 11. Saulė dabar patamsėjusi didelė prisigėrusi arimų ir šienapjūtės kvapų kybojo virš plyno kalno vieškeliu palei kapinių sieną genamų galvijų sukeltos dulkės plaikstėsi ir pilkėdamos akyse gulė ant medžių žolės. (B.Rdz.) 12. Šuo Runis katinas Rainius ir aš visi trys buvome našlaičiai ir tarnavome tam pačiam šeimininkui Dzidoriui Klevinskiui. (K.S.) 13. Moters ir vyro susitikimas lygių galimybių susitikimas metafora pagrįsta išorinių požymių ir vidinių intencijų identitetu. (V.D.) 14. Jau nebelijo kaip visada nebelyja pavakariais kad sutemus vėl pradėtų lyti ir ji ilgai vaikščiojo visomis miestelio gatvėmis bet negalėjo galvoti nei apie jų namus obelis su vaisiais kiemeliuose sulytas avis pakrūmėse kitapus miestelio nieko negalėjo galvoti. (R.G.) 15. Še tau boba tavo pinigus ir nesilok jeigu aš parsivežiau tai žinau kam parsivežiau. (K.Bor.).
********************************************************************************************************
TESTAS Nr.1.docx – užduotys ir vertinimas.

Testo Nr.1 atsakymai.doc

, , ,

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: