Elektroniniai ištekliai

ATVIROS PRIEIGOS ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI DARBUI IR MOKYMUI/SI

Katalogo tikslas – atskleisti anotuotų atviros prieigos elektroninių išteklių darbui ir mokymui(si) įvairovę, sudaryti sąlygas pedagogams veiksmingiau tobulinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas: komunikavimo (informacinių komunikacinių technologijų taikymo); pažinimo (informacijos paieškos ir jos analizės, kritinio mąstymo, įvairių informacijos šaltinių kokybės vertinimo, alternatyvių informacijos šaltinių paieškos).

Katalogas bus sistemingai atnaujinamas.

AIŠKINAMIEJI ŽODYNAI

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Anotacija
1. Lietuvių kalbos žodynas http://lkz.lt/ Svetainėje pateikiamas „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto pirmasis leidimas. Šis žodynas – Lietuvių kalbos instituto parengtas daugiatomis aiškinamasis žodynas, kurio apimtis yra apie 11 mln. žodžių.
http://lkz.lt/
2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas http://www.lki.lt/dlkz Lietuvių kalbos instituto parengtame žodyne yra beveik 80 000 žodžių. Žodyno gale pridėta apie 3 000 svarbiausių Lietuvos ir pasaulio vietovardžių straipsnių.
http://www.lki.lt/dlkz
3. Tarptautinių žodžių žodynas http://www.terminai.lt Elektroninis žodyno variantas parengtas pagal Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos „Tarptautinių žodžių žodyną“ (1985).
4. Tarptautinių žodžių žodynas http://www.tzz.lt Tai atviras ir nemokamas bei visiems lengvai prieinamas žodynas internete. Šiame tinklalapyje ateityje bus galima rasti apie 20 000 tarptautinių žodžių.
5. Vietovardžių žodynas http://www.vietovardziai.lki.lt „Vietovardžių žodyno“ internetinis variantas parengtas remiantis knyginiu šio žodyno leidimu (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002). Skiriamas visiems bendrinės lietuvių kalbos vartotojams. Žodyną sudaro apie 12 000 vietovardžių.
6. Astronomijos enciklopedinis žodynas http://astronomija.lt/enciklopedija V. Straižio, G.Valiaugos, V. Valiaugienės žodyne informacija periodiškai atnaujinama ir papildoma. Jame yra apie 2 260 astronomijos terminų.
Projektą iš dalies rėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
7. Enciklopedinis
kompiuterijos
žodynas
II papildytas leidimas
http://www.likit.lt/term/enc.html
http://www.likit.lt/en-lt/angl.html
V. Dagienės, G.Grigo, T. Jevsikovos „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ (2-asis papildytas leidimas; Vilnius: TEV, 2008, 654 p.) internetinis variantas. Jame aprašyta apie 4 000 terminų. Dirbant su kompiuteriu žodynas padeda geriau suprasti ar pasitikslinti programinės įrangos komandas ir pranešimus. Tikimasi, kad jis padės suartinti lietuvių bendrinę kalbą su kompiuterijos kalba.
Priedas – tų pačių autorių „Anglų-lietuvių kalbų kompiuterijos žodynėlis“
kompiuterijos tekstams versti iš anglų kalbos. Nežinomo angliško žodžio galimų lietuviškų atitikmenų pirmiausia reikėtų ieškoti šiame žodynėlyje. Jeigu kyla klausimų, reikia skaityti tų žodžių aprašus pagrindinėje (enciklopedinėje) žodyno dalyje. Žodyne yra apie 7 000 žodžių aprašų.
8. Žodynai ir enciklopedijos internete rusų kalba http://dic.academic.ru/ Nuorodos į įvairių temų žodynus ir enciklopedijas rusų kalba.
9. Šventasis raštas lietuvių kalba http://biblija.lt/index.aspx/zinynai_zod/ Žodynas skirtas žmonėms, kurie domisi Šventuoju raštu.

KELIAKALBIAI ŽODYNAI

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Kalbos Anotacija
1. Anglonas
Frankonas
http://www.foto nija.lt/edictionaries Anglų-lietuvių-anglų
Prancūzų-lietuvių-prancūzų
Bronislovo Piesarsko „Anglų-lietuvių kalbų kompiuteriniame žodyne“ yra apie 110 000 anglų ir 130 000 lietuvių kalbos žodžių ir posakių. Pasirodė ir Anglonas-2, naujos kartos kompiuterinis žodynas. Ši versija žymiai išplėsta, tobulesnė ir žodžių paieškos sistema.
Irenos Janinos Balaišienės „Prancūzų-lietuvių kalbų žodyno“ kompiuterinėje versijoje yra apie 75 000 prancūzų kalbos žodžių ir posakių.
Naudodamasis šiais žodynais kiekvienas svetainės lankytojas DEMO versijoje kasdien gali nemokamai išsiversti po 10 žodžių.
Vartotojams įsigijus prieigos licencijas, užklausų kiekis neribojamas prenumeratos laikotarpiui – pusmečiui ar vieneriems metams. Tai UAB „Fotonija“ produktai.
2. Anglų-lietuvių-anglų kalbų žodynas

Vokiečių-lietuvių-vokiečių kalbų žodynas
Lietuvių-rusų, rusų-lietuvių
kalbų žodynas

http://www.anglu-lietuviu.com
http://www.vokieciu-lietuviu.com
http://www.lietuviu-rusu.com
Anglų-lietuvių-anglų
Vokiečių-lietuvių-vokiečių
Lietuvių-rusų-lietuvių
Tai žodyno kūrimo projektas. Siekiama sukurti nemokamus ir laisvai prieinamus daugiakalbius internetinius žodynus, kuriais galėtų naudotis kiekvienas.
Žodyno idėja – bendromis savanorių pastangomis sukurti ir platinti nemokamą vertimų „saugyklą“. Žodynas yra kuriamas internete ir yra lengvai pasiekiamas per paieškos sistemas (GoogleYandex ir kt.). Laisvo anglų-lietuvių žodyno sukūrimo idėjos autorius – verslininkas, filologasAntanas Mockus.
Naudojantis „Vokiečių-lietuvių kalbų žodynu“ galima ne tik versti žodžius, bet ir peržiūrėti verčiamų žodžių sąrašus. Žodyne yra apie 16 000 žodžių.
3. Lietuvių-anglų-vokiečių kalbų žodynas http://dictionaries.vnvsoft.com Lietuvių-anglų-vokiečių Svetainėje yra trys trikalbiai žodynai ( kiekvienas turi apie
4 000 žodžių) ir lietuvių-anglų-vokiečių kalbų dialogai.  Šių žodynų pagrindu yra sukurti pratimai, kurie padeda turtinti žodyną.
4. Rusų-lietuvių-rusų kalbų žodynas http://www.rulit.lt/ Rusų-lietuvių-rusų Didžiausias daugiafunkcinis laisvai papildomas rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų internetinis žodynas, kurio ištekliais galima pasinaudoti be apribojimų.
5. Latvių-lietuvių kalbų žodynas http://www.letonika.lv/lvlt Pirmasis nemokamas latvių-lietuvių kalbų žodynas. Jo turinį parengė Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas doc. dr. Alvydas Butkus (Lietuva), o elektroninį žodyno variantą parengė Tildės Kalbos ir informacijos skyriaus specialistai (Latvija). Žodyne yra apie 43 000 žodžių. Jo pagrindą sudaro „Latvių-lietuvių kalbų žodynas“, išleistas 2003 m. Kaune.
6. Terminų glosarijus
(žodynas)
http://www3.lrs.lt/pls/term/termp.term_p Lietuvių
Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Nuolat atnaujinamą terminų glosarijų (žodyną) sudaro:
Eurovoc – daugiakalbis, daugiadalykinis Europos Sąjungos terminų žodynas (tezauras);
VDIC – Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centro terminų duomenų bazė;
STD – Statistikos departamento Lietuvių-anglų statistinių terminų žodynas.
7. Fizikos terminų
elektroninis žodynas
http://www.ff.vu.lt/ftz Lietuvių
Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Rusų
Keturkalbio „Fizikos terminų žodyno“ papildytą elektroninę versiją parengė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto darbuotojai. Fizikos terminai pateikiami penkiomis kalbomis: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų. Jame yra 20 125 terminai.

LIETUVIŲ KALBA IR JOS VARTOJIMAS ELEKTRONINĖJE TERPĖJE

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Anotacija
1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bankas http://www.vlkk.lt/lit/konsultacijos Kalbos konsultacijų bankas yra lankomiausias iš teminių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainės skyrių. Jame galima rasti atsakymus į daugelį klausimų apie lietuvių kalbos leksiką, svetimžodžių lietuviškus atitikmenis, rašybą ir skyrybą, žodžių darybą ir t.t. Jame yra daugiau kaip 90 000 antraštinių žodžių. Banko įrašai nuolat atnaujinami ir redaguojami.
2. Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas http://www.lki.lt/lki/kkb/kkb.php Dabartinei kalbos vartosenai aktualūs kalbos dalykai atrinkti ir susisteminti remiantis Lietuvių kalbos instituto, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, konsultacijų punktų, Vilniaus savivaldybės kalbos tvarkytojos pateiktomis kalbos konsultacijomis. Kompiuterinį banką kūrė dr. Pranas Kniūkšta (vadovas), Jurgita Girčienė, Asta Ryklienė, Ramunė Vaskelaitė, Janina Vileikienė ir kiti.
3. Kanceliarinės kalbos patarimai http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt Internetinis leidimas parengtas pagal 5-ąjį Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute išleistą 2002-ųjų metų leidimą. „Kanceliarinės kalbos patarimai“ skiriami visiems, kas rašo, moko kitus arba patys mokosi rašyti įvairius dokumentus.
4. Programa „Kirčiuoklė“ (kirčiavimas internetu) http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1 Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre sukurta programa padeda sukirčiuoti į laukelį įkeltą  lietuvišką tekstą. Kirčiuoklė nemokamai prieinama internetu.
5. Lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Lituanika“ http://www.lituanika.lt Svetainėje informuojama apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, bendrovės „Tilde IT“ ir ryšių su visuomene agentūros „Strateginių komunikacijų centras“ organizuojamą nacionalinį moksleivių konkursą „Švari kalba“, kurio tikslas – skatinti moksleivius elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis ir taisyklingą lietuvių kalbą.
6. Lietuviškos klaviatūros žaidimas-treniruoklis „Lietutis“ http:/www.lietutis.lt Žaidžiant lavinamąjį žaidimą „Lietutis“ treniruojami spausdinimo kompiuterių lietuviška klaviatūra įgūdžiai. Žaidimas tinka įvairų lygį pasiekusiems žmonėms – svarbu pasirinkti tinkamą lygį ir greitį pagal savo gebėjimus spausdinti lietuviška klaviatūra.
7. Lietuvių kalbos problemos kompiuteriuose http://www.aldona.mii.lt/pms/kalba Matematikos instituto svetainėje pateikiami straipsniai lietuvių kalbos vartojimo kompiuteriuose, programinės įrangos lokalizavimo, kompiuterijos terminijos ir kitais lietuvių kalbos vartojimo kompiuteriuose klausimais.

TERMINŲ BANKAI

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Anotacija
1. Lietuvos Respublikos terminų bankas http://terminai.vlkk.lt Tai oficialus Lietuvos valstybės institucijų terminologijos bankas, kurio paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą. Terminų banką kuria, jo veiklą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Jame yra daugiau kaip 180 000 terminų straipsnių: teisės aktų, 32 žodynų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijų terminai.

LITUANISTIKOS SVETAINĖS, DUOMENŲ BAZĖS

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Anotacija
1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainė http://www.vlkk.lt Svetainėje pristatoma Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla, skelbiami aktualūs teisės aktai. Vieni iš aktualiausių yra šie nutarimai:
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 107–4084);
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 107–4085);
Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisyklių gretinamasis variantas“  (lentelė).
Svetainės lankomiausias skyrius yra „Konsultacijų bankas“.
Kiti skyriai pagal lankomumą yra „Didžiosios klaidos“, „Nuorodos“, „Diskusijos“. Svetainėje pristatomi nauji lietuvių kalbos leidiniai, kalbos taisyklės.
2. Lietuvių kalbos instituto
svetainė
http://www.lki.lt Svetainėje yra Lietuvių kalbos instituto internetiniai leidiniai, nuorodos į įvairius elektroninius šaltinius: žodynus ir t.t..
3. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto svetainė http://www.llti.lt Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, vykdančio ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus, svetainėje pateikiama informacija apie instituto leidinius, duomenų bazes.
4. Valstybinės kalbos inspekcijos svetainė http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=6904,1,30 Svetainėje skelbiami teisės aktai kalbos klausimais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai dėl privalomosios skyrybos ir dėl pasirenkamosios skyrybos taisyklių. Skelbiami Didžiųjų kalbos klaidų, naudingos literatūros sąrašai, duodami kalbos patarimai.
5. Lietuvių literatūros enciklopedija http://www.lle.lt/timeline.htm Šis negalutinis produktas yra pirmas bandymas duoti enciklopediškai susistemintų žinių apie lietuvių literatūrą visumą. Enciklopedijoje yra apie 2 500 straipsnių. Ją sukūrė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, bendradarbiaudamas su Matematikos ir informatikos institutu.
6. Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://www.antologija.lt/lindex.html Mokslininkų sąjungos instituto sukurta svetainė – klasikinės pasaulio literatūros virtualiosios bibliotekos dalis (projektą inicijavo UNESCO). Antologija apima 64 lietuvių autorių kūrinius nuo seniausių dokumentų iki šiuolaikinės literatūros. Kūriniai skelbiami lietuvių kalba, o anotacijos – anglų kalba.
7. Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija http://www.tekstai.lt Antologijoje skelbiami lietuvių autorių tekstai, vertimai, vaizdo ir garso tekstai, literatūros kritikų straipsniai, medžiaga apie literatūrinius sąjūdžius, literatūrines kartas.
8. Vaikų literatūros informacijos svetainė „Rubinaitis“ http://rubinaitis.lnb.lt IBBY Lietuvos skyriaus iniciatyva sukurta Vaikų literatūros informacijos svetainė – vienintelė specializuota informacijos apie vaikų literatūrą sklaidos priemonė. Joje galima rasti informacijos apie vaikų literatūrą, žinių apie knygas, kūrėjus, literatūros reiškinius ir procesus Lietuvoje bei pasaulyje, kūrinių analizę, kompetentingų vertinimų, naujausių tyrinėjimų.
9. Gedimino Navaičio labdaros fondo biblioteka http://www.nemokamosknygos.lt Dr. Gedimino Navaičio labdaros ir paramos fondas įkūrė nemokamą internetinę biblioteką, kurioje yra 140 knygų. Joje galima rasti užsienio ir Lietuvos autorių knygų, kurios yra įtrauktos į privalomos mokyklinės literatūros sąrašą.
10. Mokytojo Algimanto Urbanavičiaus svetainė http://www ualgiman.dtiltas.lt/ Lietuvių kalbos mokytojo Algimanto Urbanavičiaus svetainėje gausu medžiagos kalbos ir literatūros pamokoms, lietuvių rašytojų balso įrašų, programų.
11. Lietuvos rašytojų sąjungos svetainė http://www.rasytojai.lt Svetainėje pristatomi Lietuvos rašytojai, teikiama aktuali informacija apie visoje Lietuvoje vykstančius literatūrinius renginius, literatūrinio pasaulio naujienas ir aktualijas.
12. Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka www.knygadvaris.lt Virtualią Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteką sudaro
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių tautosakos tekstai, užrašyti bei surinkti į vieną vietą lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus iniciatyva. Tai apie 7 000 pasakų, sakmių, padavimų, dainų, raudų, mįslių, tikėjimų ir kitokios tautosakos, sudarančios lietuvių tautosakos aukso fondą, rinkinys.
13. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasiminimo komisijos svetainė http://www.lituanistika.lt Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos svetainėje informuojama apie Lietuvos valstybės svarbiausias datas ir įvykius, iškilius valstybės ir politikos veikėjus.

ĮVAIRIŲ DALYKŲ PORTALAI, SVETAINĖS

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Anotacija
1. Cambridge University Press ELT svetainė Lietuvai http://www.cambridge.org/lt/elt/?site_locale=lt_LT Portale pateikiami rekomenduojami anglų kalbos mokymo(si) ištekliai internete: leidiniai, informacija apie Cambridge ELT knygas ir interaktyvias priemones.
Naujuose skyriuose „Mokytojams“ ir „Mokiniams“ pateikti nemokami ištekliai mokytojams ir mokiniams.
2. Anglų kalbos portalas „YourDictionary.com“ http://www.yourdictionary.com/article Viename išsamiausių kalbos portalų internete yra anglų kalbos gramatikos straipsnių, mokymosi vadovų, žodyno žaidimų ir anglų kaip antrosios kalbos išteklių mokiniams ir mokytojams. YourDictionary.com yra korporacijos „Norėčiau žinoti“ nuosavybė.
3. E. L. Easton
(anglų kalbos mokymo/si medžiaga)
http://eleaston.com/materials.html Šiame tinklalapyje daug anglų kalbos mokymo/si medžiagos: informacijos įvairiausiomis temomis, gramatikos pratimų, testų žinioms pasitikrinti, naujiems žodžiams išmokti, mokymo metodų aprašymų.
4. Klasikinės literatūros portalas „Bibliomanija“ http://www.bibliomania.com/ Išsamiame portale anglų kalba pateikta daugiau kaip
2 000 klasikinės literatūros tekstų, knygų aprašymų, santraukų, nuorodų į įvairaus žanro knygas. Spausdinamas autorių sąrašas, svetainės autoriai rekomenduoja knygas mokytojams.
5. Istorijos žinynas http://www.istorikas.lt Nuolat besiplečiantį ir tobulėjantį istorijos žinyną sudaro datos, sąvokos, istorijos testai, žemėlapiai, žinios apie asmenybes, istorijos konspektai, nuotraukų galerija, vaizdo, garso įrašai ir kita medžiaga.
6. Matematikos mokymo/si portalas http://www.math24.info Šis portalas yra ne tik matematikos, bet ir fizikos, chemijos mokymo/si portalas. Jame galima rasti formulių, terminų, sąvokų, egzaminų užduočių, uždavinių sprendimo metodikos dalykų.

ŠVIETIMO IR MOKSLO PORTALAI

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Anotacija
1. Projekto„Lyderių laikas“
svetainė
http://www.lyderiulaikas.smm.lt Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti paramos švietimo lyderiams infrastruktūrą, kuri skatintų iniciatyvių švietimo dalyvių veiklą, leistų įgyvendinti pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje. Sukurta aplinka turėtų padėti dabartiniams ir būsimiems švietimo lyderiams veikti, tobulėti patiems ir mokyti kitus.
2. Nacionalinio egzaminų centro portalas http://www.egzaminai.lt Nacionalinio egzaminų centro portale skelbiama informacija apie brandos egzaminus, įskaitas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, mokinių pasiekimų tyrimus ir kita informacija.
3. Nevalstybinis švietimo portalas http://www.tinklas.lt Nevalstybinis švietimo portalas, kuriame pateikiama švietimo naujienos, informacija apie mokymo priemones, IKT taikymą, standartizuotus testus, nuotolinius kursus, studijų galimybes. Portalą rengia VšĮ „Švietimo tinklas“.
4. Tarptautinio jaunimo portalo EURODESK lietuviškoji versija http://www.eurodesk.lt Skelbiama informacija ir patarimai, kokią profesiją pasirinkti,
naudinga informacija apie švietimą, neformalųjį ugdymą, savanorystę, savarankišką kalbų mokymąsi.
5. Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“ http://www.kamtoreikia.lt Projektas „Kam to reikia?“ yra tarpininkas tarp verslo profesionalų, norinčių dalintis savo patirtimi, ir mokyklų, siekiančių mokiniams suteikti reikiamų žinių. Čia derinami mokyklų poreikiai ir praktikų teikiamos galimybės. Mokytojai gali siūlyti pamokas, verslo projektus, į kuriuos norėtų įtraukti verslo profesionalus.
6. Informacija apie olimpiadas ir konkursus moksleiviams http://www.testas.olimpiados.lt Interaktyviame interneto tinklalapyje mokiniai ir mokytojai gali rasti informacijos apie vykstančias olimpiadas ir konkursus. Tai naujienos, užduotys, jų sprendimai, nuotraukos, vaizdo medžiaga ir kt. Yra informacijos ir apie mokslo įdomybes.
7. Mokslo ir technologijų
pasaulis
http://www.technologijos.lt Naujausiame mokslo ir technologijų naujienų portale pateikiama informacija apie naujas ir senas technologijas bei jų praktinį taikymą. Publikuojami pažintiniai straipsniai, analizuojamas technologijų ir mokslo vystymasis dabartiniame pasaulyje. Apžvelgiamos švietimo aktualijos Lietuvoje ir pasaulyje, formuojamas platesnis akiratis per įvairios tematikos pažintinius straipsnius.
8. Mokslo žinių sklaidos, populiarinimo ir interaktyvaus bendravimo portalas http://www.mokslasplius.lt/ Mokslo žinių sklaidos, populiarinimo ir interaktyvaus bendravimo portalas orientuoja savo veiklą į paveikią technologinių ir mokslo žinių sklaidą bei bendradarbiavimą.
Jame yra Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo Lietuva“. Portale pateikiama ir virtualūs eksperimentai, įdomūs fizikos bandymai, webMathematica (sąsaja į standartinių matematikos užduočių sprendimo programas, padedanti pasitikrinti užduočių atsakymus), pagrindinės astronomijos, matematikos, fizikos formulės.
9. Skaitmeninė kultūra humanitarams http://sk.mch.mii.lt Matematikos ir informatikos instituto Multimedijos centro parengtas ir nuolat atnaujinamas švietimo ir mokymo leidinys skirtas humanitarams. Jame pateikta medžiagos apie skaitmeninę literatūrą humanitarams, yra elektroninės leidybos kursai, multimedijos resursų duomenų bazių www adresai, nemokamos konsultacijos turintiems problemų su kompiuteriu ar programine įranga.
10. Vilniaus universiteto leidinys Acta Paedagogica Vilnensia http://www.leidykla.vu.lt/mokslo-darbai/acta-paedagogica-vilnensia/ Elektroniniame leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojami įvairūs kultūros, edukologijos klausimai: edukaciniai tyrimai, dvasinių vertybių ugdymas, ugdymo proceso kaita ir daugelis kitų problemų.
11. Vilniaus universiteto žurnalas „Psichologija“ http://www.leidykla.vu.lt/mokslo-darbai/psichologija/ Elektroniniame leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai psichologijos klausimais.
12. Lietuvos edukologijos universiteto leidinys
„Pedagogika“
http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/pedagogika/isleisti.htm Žurnalas „Pedagogika“ – vienas pirmųjų mokslo darbų leidinių, skirtų nagrinėti ugdymo problemas remiantis eksperimentiniais tyrimais. Savo straipsnius jame publikuoja žymūs Lietuvos ir Europos edukologijos mokslininkai.
Elektronine forma pateikti 1980–2010 metais išleistų žurnalo numerių visateksčiai straipsniai.
13. Informacinis biuletenis „Numatomos leisti knygos“ http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList. jsp?categoryId=20&editionType=24&pathId=48 Lietuvos nacionalinės Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro savaitinis informacinis biuletenis
informuoja apie numatomas leisti knygas. Pateikiami pagrindiniai leidinių duomenys ir anotacijos.

INFORMACIJA APIE LIETUVĄ

Eil.
Nr.
Pavadinimas Adresas Anotacija
1. Svetainė „Lietuva“ http://www.lietuva.lt Tai oficialūs Lietuvos interneto vartai. Mūsų šalį pristatančioje svetainėje pateikiami faktai apie Lietuvą, jos istoriją, ekonomiką, mokslą ir švietimą, kultūrą, turizmą, sportą.
2. Laisvoji enciklopedija „Vikipedija“ http://lt.wikipedia.org/wiki Interneto enciklopedija, kurią nemokamai ir be jokių apribojimų gali skaityti, tobulinti ir pildyti visi žmonės. Lietuviškuose puslapiuose jau yra daugiau kaip 138 000 straipsnių. Jų skaičius nuolat auga.
3. Lietuvos kultūros svetainė http://www.culture.lt Svetainėje galima rasti periodinių meno leidinių, Lietuvos meno galerijų, muziejų, interneto katalogų.
4. Lietuvos muziejai http://www.muziejai.lt Portale galima susipažinti su Lietuvos muziejų edukacine veikla: edukacinėmis programomis, projektais, virtualiomis paskaitomis, apžvalginėmis ir teminėmis ekskursijomis, pamokomis. Jame yra virtualios parodos: „Lietuvių liaudies menas“, „Žalgirio mūšis“, „Klaipėdos žiemos uostas“, „Kaunas I-ojo pasaulinio karo metais“.
5. Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda http://alka.mch.mii.lt Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtualią parodą sudaro 24 ekspozicijos pagal temas: „Baltai“, „Valstybė“, „Visuomenė“, „Liaudies kultūra“, „Kraštovaizdis ir architektūra“, „Religija“, „Intelektas“, „Menas“, „Lietuva pasaulyje“ ir kt.
6. Lietuvių etninės kultūros draugijos portalas http://alkas.lt Tai Lietuvių etninės kultūros draugijos žinių ir gyvenimo būdo portalas. Nuolat palaikomi ir uoliai atnaujinami internetiniai vartai veda į Lietuvos ir kaimyninių baltiškų kraštų (Latvijos, Gudijos) etnokultūros pasaulį. Portalas siekia supažindinti visuomenę su svarbiausiais mūsų etnokultūros ypatumais, skatinti dvasinių vertybių sklaidą, propaguoti etninės kultūros paveldą.
7. Lietuvos turizmo portalas http://www.travel.lt Portale gausu pažintinės informacijos apie Lietuvą. Tai bendra informacija, etnografiniai regionai, miestai, paveldas, pažintinės kelionės ir kita turistinė informacija.
8. Svetainė „Maps.lt“ http://www.maps.lt Šioje svetainėje skelbiami Lietuvos žemėlapiai. Aptariamos GIS (geografinių informacinių sistemų) technologijų naudojimo mokyklose, švietime nauda ir galimybės. GIS galima panaudoti integruojant geografijos, informacinių technologijų, istorijos, pasaulio pažinimo, biologijos ir įvairių kitų dalykų žinias.
9. Lietuvos elektroninės periodikos portalas http://www.eperiodika.lt/ Portale pateikiamos nuorodos į Lietuvos elektroninę periodiką. Leidinių rūšys: laikraščių, žurnalų, biuletenių elektroninės versijos ir interneto svetainės, portalai, tinklaraščiai, mokslo leidiniai.
10. Lietuvos virtualių leidinių katalogas http://www.on.lt Šis katalogas – išsamus lietuviškų duomenų internete žinynas.
11. Tarptautinio jaunimo portaloEURODESKlietuviškoji versija http://www.eurodesk.lt Skelbiama informacija ir patarimai, kokią profesiją pasirinkti,
naudinga informacija apie švietimą, neformalųjį ugdymą, savanorystę, savarankišką kalbų mokymąsi.

NAUDOTI ŠALTINIAI

Interneteka. Trumpiausias kelias į interneto lobyną. Naujasis lankas: Kaunas, 2002.
Kauno technologijos universiteto bibliotekos svetainė http://internet.unib.ktu.lt/www/aiskzodyn.htm
Kalbiniai ištekliai ir naudingos nuorodos vertėjams į lietuvių kalbą http://ec.europa.eu/translation/lithuanian/lithuanian_lt.htm
Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto kalbotyros katedros tinklalapishttp://www.kalba.ktu.lt/st_nuorodos.html
Lietuvių kalbos instituto svetainė http://www.lki.lt
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto svetainė http://www.llti.lt
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos svetainė http://www.lituanistika.lt
Mokytojo Algimanto Urbonavičiaus svetainė http://ualgiman.dtiltas.lt/nuorodos.html
Paieškos sistema „Google“ http://www.google.lt
Projektas „Bibliotekos pažangai“: informacija apie mokymosi ir studijų galimybeshttp://www.bibliotekospazangai.lt/default.aspx
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainė http://www.vlkk.lt/lit/nuorodos/zodynai.htm

,

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: