Lietuvių rašytojų datos

mokovas

© Visos teisės saugomos

Paskelbtą informaciją kopijuoti, skelbti, platinti galima nurodžius šaltinį: mokovas.wordpress.com

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DATOS 2013

Sausis

1714 01 01 gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas, liuteronų pastorius, poemos „Metai“ autorius Kristijonas Donelaitis. Mirė 1780 m.

1893 01 06 gimė lietuvių rašytojas, poetas, vertėjas, literatūros istorikas ir kritikas Vincas Mykolaitis-Putinas. Mirė 1967 m. – 120 metų.

1923 01 07 gimė mokytojas, vaikų rašytojas, daugelio premijų laureatas Anzelmas Matutis (Matulevičius). Mirė 1985 m. – 90 metų.

1776 01 09 gimė tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas Liudvikas Gediminas Rėza. Mirė 1840 m.

1835 01 17 gimė poetas, kalbininkas, vyskupas Antanas Baranauskas. Mirė 1902 m.

1897 01 23 gimė rašytoja Ieva Simonaitytė. Mirė 1978 m.

1908 01 27 gimė lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas Antanas Maceina. Mirė 1987 m.

Vasaris

1896 02 02 gimė rašytojas Balys Sruoga. Mirė 1947 m.

1907 02 02 gimė lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas, vaikų rašytojas Bernardas Brazdžionis. Mirė 2002 m. Los Andžele (JAV). Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

1943 02 04 gimė poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Sigitas Geda. Mirė 2008 m. – 70 metų

1876 02 10 gimė poetas Pranas Vaičaitis. Mirė 1901 m.

1905 02 11 gimė poetas Antanas Miškinis. Mirė 1983 m.

1951 02 12 gimė poetė Zita Gaižauskaitė.

1801 02 16 gimė rašytojas, švietėjas, istorikas, lietuvybės ir blaivybės platintojas, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Mirė 1875 m.

1821 02 19 gimė vokiečių kalbininkas indoeuropeistas ir lituanistas Augustas Šleicheris, parašęs pirmąją mokslinę lietuvių kalbos gramatiką. Mirė 1868 m.

1595 02 24 gimė lenkų kilmės poetas, dabartinio VU profesorius Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Mirė 1640 m.

1931 02 25 gimė mokytojas, kalbininkas, vertėjas Arnoldas Piročkinas.

Kovas

1953 03 03 gimė lietuvių rašytojas, poetas, publicistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Juozas Erlickas.

1903 03 06 gimė poetas, vertėjas Kazys Pranas Inčiūra. Žuvo 1952 m.

1861 03 07 gimė sociologas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas Jonas Šliūpas. Mirė 1944 m. Berlyne (Vokietija).

1877 03 08 gimė rašytoja, vertėja, pedagogė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Mirė 1930 m.

1763 03 09 gimė poetas, kunigas Antanas Strazdas (Strazdelis). Mirė 1833 m. – 250 metų.

1930 03 10 gimė dramaturgas, vertėjas, prozininkas, poetas, Lietuvos Mokslų akademijos narys, nusipelnęs meno veikėjas Justinas Marcinkevičius. Mirė 2011 m.

1886 03 13 gimė rašytoja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, prozininkė, poetė, vertėja Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Mirė 1958 m.

1846 03 16 gimė knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis Jurgis Bielinis. Mirė 1918 m.

1868 03 22 gimė filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storosta). Mirė 1953 m. Detmolde (Vokietija).

1885 03 24 gimė kalbininkas, vertėjas, Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius Juozas Balčikonis. Mirė 1969 m.

1861 03 30 gimė rašytoja, publicistė, literatūros kritikė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Mirė 1943 m.

Balandis

1936 04 01 gimė vienas žymiausių XX a. lietuvių poetų, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Marcelijus Martinaitis.

1889 04 03 gimė rašytojas, diplomatas Ignas Šeinius. Mirė 1959 m. Stokholme (Švedija).

1892 04 04 gimė vaikų rašytojas, prozininkas Antanas Giedrius. Mirė 1977 m. Vorčesteryje (JAV).

1896 04 05 gimė poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas Julius Janonis. Mirė 1917 m. netoli Petrogrado (Rusija).

1882 04 07 gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas Antanas Žukauskas-Vienuolis. Mirė 1957 m.

1849 04 08 gimė tautosakininkas, poetas, publicistas, knygnešys Mečislovas Davainis Silvestraitis. Mirė 1919 m.

1879 04 11 gimė rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas Jonas Biliūnas. Mirė 1907 m. Zakopanėje (Lenkija).

1909 04 14 gimė lietuvių rašytojas, visuomenės veikėjas Juozas Baltušis. Mirė 1991 m.

1716 04 20 gimė kunigas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas ir kritikas Gotfridas Ostermejeris. Mirė 1800 m. Trempuose (Mažoji Lietuva).

1886 04 22 gimė literatas, dramaturgas, vertėjas, spaustuvininkas Jonas Strazdas-Jaunutis. Mirė 1972 m.

1806 04 24 gimė Mažosios Lietuvos kalbininkas, spaudos darbuotojas, lietuvininkų kunigas Fridrichas Kuršaitis. Mirė 1884 m. Palaidotas Karaliaučiuje.

1876 04 30 gimė vertėjas, knygų leidėjas, kalbininkas, gydytojas, kultūros veikėjas Jurgis Šlapelis. Mirė 1941 m.

Gegužė

1873 05 02 gimė Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas Jurgis Baltrušaitis. Mirė 1944 m. Paryžiuje (Prancūzija). Palaidotas Monružo kapinėse netoli Paryžiaus. – 140 metų

1805 05 17 gimė vienas iš lietuvių prozos pradininkų, kunigas Antanas Tatarė. Mirė 1889 m. Lomžoje (Lenkija).

1848 05 18 gimė lietuvių kalbos tyrinėtojas, teologas, profesorius Kazimieras Jaunius. Mirė 1908 m. Peterburge (Rusija).

1576 05 25 gimė mokytojas, evangelikų liuteronų kunigas, lietuviškų raštų rengėjas ir leidėjas Jonas Rėza. Mirė 1629 m. Karaliaučiuje.

1877 05 28 gimė lietuvių kilmės prancūzų rašytojas, poetas, filosofas, diplomatas Oskaras Milašius. Mirė 1939 m. Fonteneblo prie Paryžiaus.

1930 05 28 gimė prozininkas, dramaturgas, politikas Vytautas Petkevičius. Mirė 2008 m.

1933 05 30 gimė poetas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Jonas Juškaitis.

Birželis

1872 06 01 gimė prozininkė Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda). Mirė 1957 m.

1845 06 04 gimė lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, dramaturgė Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (Žemaitė). Mirė 1921 m.

1921 06 05 gimė poetas Vytautas Mačernis. Žuvo 1944 m.

1889 06 05 gimė kalbininkas, vertėjas Stasys Dabušis. Mirė 1974 m.

1815 06 08 gimė folkloristas, kalbininkas, tautosakininkas, istorikas, kunigas Antanas Juška. Mirė 1880 m. Kazanėje (Totorija).

1906 06 23 gimė prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius Antanas Vaičiulaitis. Mirė 1992 m. Vašingtone (JAV).

1875 06 28 gimė prozininkas, kritikas, publicistas, lietuvybės propaguotojas, politinis veikėjas Povilas Višinskis. Mirė 1906 m. Berlyne (Vokietija).

1911 06 30 gimė lietuvių kilmės lenkų poetas, Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas. Mirė 2004 m. Krokuvoje (Lenkija).

Liepa

1888 07 05 gimė vaikų rašytojas Jonas Mackevičius-Nord. Mirė 1952 m.

1904 07 07 gimė vienas žymiausių lietuvių lyrikų, eseistikos pradininkas Jonas Aistis-Aleksandravičius. Mirė 1973 m. Vašingtone (JAV).

1919 07 15 gimė vienas didžiausių, moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Alfonsas Nyka-Niliūnas.

1864 07 24 gimė prozininkas, valstybės veikėjas, profesorius Antanas Kriščiukaitis-Aišbė. Mirė 1933 m.

Rugpjūtis

1858 08 07 gimė švietėjas, visuomenės veikėjas, aušrininkas, lietuvybės skleidėjas Martynas Jankus. Mirė 1946 m. Flensburge (Vokietija).

1906 08 09 gimė prozininkas, eseistas Jurgis Jankus. Mirė 2002 m. netoli Vašingtono (JAV).

1810 08 15 gimė tautosakininkas, poetas, publicistas, vertėjas, lietuvių švietėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus rengėjas ir leidėjas Laurynas Ivinskis. Mirė 1881 m.

1892 08 27 gimė knygų leidėjas, „Sakalo“ leidyklos steigėjas ir vadovas Antanas Kniūkšta. Mirė 1983 m.

Rugsėjis

1920 09 06 gimė poetas Paulius Širvys. Mirė 1979 m.

1860 09 08 gimė poetas, matematikas, fizikas, filosofas ir teologas, kunigas Adomas Dambrauskas-Jakštas. Mirė 1938 m.

1937 09 11 gimė poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Tomas Venclova.

1869 09 20 gimė lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas. Mirė 1933 m.

1890 09 21 gimė rašytojas, publicistas ir keliautojas Matas Šalčius. Mirė 1940 m. Guajara Mirime (Bolivija).

1841 09 26 gimė poetas, kunigas Antanas Vienažindys. Mirė 1892 m.

1867 09 28 gimė prozininkė Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda). Mirė 1926 m.

Spalis

1536 10 01 gimė lietuvių raštijos kūrėjas, Biblijos vertėjas, prūsų istorikas, kunigas Jonas Bretkūnas. Mirė 1602 m. Karaliaučiuje.

1850 10 09 gimė rašytojas, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius, gydytojas Vincas Pietaris. Mirė 1902 m. Ustiužnoje (Rusija).

1882 10 19 gimė lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, dramaturgas Vincas Krėvė-Mickevičius. Mirė 1954 m. Springfielde.

1799 10 26 gimė poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas Simonas Tadas Stanevičius. Mirė 1848 m.

1793 10 28 gimė pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorikas, švietėjas, folkloristas, vertėjas Simonas Daukantas. Mirė 1864 m.

1876 10 31 gimė dailininkas, tapytojas, prozininkas, švietėjas, poetas Antanas Žmuidzinavičius. Mirė 1966 m.

Lapkritis

1862 11 02 gimė poetas, lietuvių literatūros klasikas, dramaturgas, kunigas Jonas Mačiulis-Maironis. Mirė 1932 m.

1879 11 06 gimė kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas, profesorius Kazimieras Būga. Mirė 1924 m. Karaliaučiuje, palaidotas Kaune.

1961 11 14 gimė prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Jurga Ivanauskaitė. Mirė 2007 m.

1893 11 16 gimė lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas Kazys Binkis. Mirė 1942 m., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. – 120 metų

1904 11 17 gimė poetė, vertėja Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė). Mirė 1945 m. Maskvoje, palaidota Kaune.

1851 11 23 gimė tautinio judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakininkas, publicistas, gydytojas, Vasario 16-sios Akto signataras, daktaras Jonas Basanavičius. Mirė 1927 m.

1901 11 29 gimė rašytojas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas Juozas Grušas. Mirė 1986 m.

Gruodis

1903 12 09 gimė rašytojas, valstybės veikėjas Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Mirė 1974 m. Niujorke (JAV).

1863 12 19 gimė pedagogas, kultūros veikėjas, vaikų rašytojas, vertėjas Pranas Mašiotas. Mirė 1940 m. – 150 metų

1798 12 24 gimė lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas Adomas Mickevičius. Mirė 1855 m. Konstantinopolyje (Turkija), perlaidotas Krokuvoje (Lenkija).

1860 12 30 gimė lietuvių kalbininkas, kritikas, publicistas, profesorius Jonas Jablonskis. Mirė 1930 m.

1858 12 31 gimė visuomenės veikėjas, rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, vienas žymiausių XIX a. antrosios pusės tautinio atgimimo judėjimo veikėjų ir ideologų, gydytojas, Lietuvos valstybinio himno autorius, „Varpo“ redaktorius, daktaras Vincas Kudirka. Mirė 1899 m.

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: