Reikalavimai skaidrėms

METODINIAI NURODYMAI IR REKOMENDACIJOS SKAIDRIŲ KŪRIMUI

Norėdami parsisiųsti, paspauskite Reikalavimai skaidrėms.pdf

Skaidrių kūrimas

ĮVADAS

Metodinius nurodymus ir rekomendacijas skaidrių (pristatymų) kūrimui sudaro keturi skyriai:

 1. Tekstas skaidrėse.
 2. Iliustracijų panaudojimas.
 3. Animacijos panaudojimas.
 4. Kaip pristatyti pateiktį.

 

1.     PRISTATYMO STRUKTŪRA

Pateikties (skaidrių rinkinio, pristatymo) paskirtis yra iliustruoti žodinį pranešimą lakoniška tekstine ir vaizdine informacija. Parengti pranešimą, pristatyti pasirinktos temos medžiagą skaidrėse nėra taip paprasta. Demonstruojamos skaidrės turi būti patrauklios, įdomios.  Atsižvelgiant į tai, yra formuluojami kriterijai, kaip turi atrodyti geras pristatymas ir gera konkreti skaidrė.

Pirma pristatymo skaidrė yra antraštinė, kurioje turi būti nurodyta:

 • pranešimo pavadinimas,
 • pranešėjo vardas, pavardė,
 • klasė,
 • mokykla.

Pageidautina, (ypač gimnazinių klasių mokiniams) sudaryti pristatymo turinį. Geras pristatymas turi turėti įvadą, kuriame nurodamas darbo tikslas, ir išvadas. Būtina sudaryti naudotos literatūros sąrašą.

 

2.     TEKSTAS SKAIDRĖSE

Pateikiant informaciją skaidrėse, svarbu yra geras matomumas. Informacijos demonstravimui reikia parinkti tinkamą šriftą. Reikia įsidėmėti tai, kad parinkus įmantrų, dekoratyvinį šriftą galime nesutelkti dėmesio į informacijos perteikimą.

 • Viena skaidrė turi perteikti vieną pagrindinę mintį ar idėją.
 • Šrifto stilių, turi būti toks, kad auditorija galėtų skaityti per atstumą. Pasirinkus tinkamą šrifto stilių, pvz., Times New Roman  arba Arial, bus lengviau perteikti, ką norite pasakyti.
 • Reikia vengti smulkaus šrifto, pvz., Arial Narrow, taip pat ornamentuoto šrifto, pvz., tokio.
 • Tekstas skaidrėse turi būti ne mažesnis nei 24 pt. Pavadinimams  naudoti didesnius šriftus (30 pt).
 • Teksto lakoniškumas ir vaizdus išdėstymas yra vienas svarbiausių dalykų pateiktyje.
 • Reikia vengti tekstą spausdinti didžiosiomis raidėmis, nes jų skaitymas 30 proc. lėtesnis nei mažųjų.
 • Teksto skaitymą apsunkina įmantrūs, nors ir puošnūs, rašmenys bei daug įvairių šriftų naudojimas. Vienoje skaidrėje rekomenduojama naudoti ne daugiau kaip 2 skirtingus šriftus.
 • Tekstas skaidrėse turi būti formuluojamas trumpai ir aiškiai. Klausytojas nemėgsta skaityti ilgo teksto.
 • Tekstas turi būti aiškios hierarchinės struktūros – struktūrizuotas.
 • Reikia vengti ištisinių, nestruktūrizuotų tekstų skaidrėse.
 • Skatintina naudoti suženklintus sąrašus – išvardijimus, kurie atskleistų pagrindinį teiginį papildančius komponentus.
 • Vartotinos santrumpos; pranešimo pradžioje vertėtų jas paaiškinti.
 • Norint pabrėžti tam tikro žodžio (teksto) svarbą, jis pastorinamas, pakreipiamas, arba išskiriamas kita spalva.

1. Transportas pasaulyje

 Šaltinis: DAGIENĖ. V.; ŽANDARIS, A.; Informacinės technologijos XI-XII klasėms. II dalis. Vadovėlis. Vilnius: TEV, 2008, p 168. ISBN 9955-491-51-5 (2 dalis) 

 

                                           1 pav. Blogai sutvarkytas tekstas skaidrėje.

2. Transportas pasaulyje

Šaltinis: DAGIENĖ. V.; ŽANDARIS, A.; Informacinės technologijos XI-XII klasėms. II dalis. Vadovėlis. Vilnius: TEV, 2008, p 168. ISBN 9955-491-51-5 (2 dalis) 

                                           2 pav. Teisingai sutvarkytas tekstas skaidrėje.

 

 

3.    ILIUSTRACIJŲ PANAUDOJIMAS

Žmogus sukaupęs dėmesį gali būti tik gana trumpą laiką, todėl negalima perkrauti pateikties ar atskirų skaidrių informacija, šriftais, neinformatyviais paveikslėliais. Mintims perteikti naudokite iliustracijas. Naudokite grafiką, nes tai padeda pasakoti. Klausytojui yra įdomiau studijuoti schemas, paveikslus, grafikus, diagramas nei skaityti nesibaigiantį tekstą.  Tačiau nesistenkite priblokšti auditorijos įtraukdami į skaidrę per daug grafikos elementų.

 1. Geriausia, kai vienoje skaidrėje yra viena iliustracija.
 2. Nereikia naudoti smulkių grafinių detalių, jei jos nėra būtinos.
 3. Kiekviena spalva turi ką nors reikšti. Nereikia naudoti daug skirtingų spalvų.
 4. Nereikia piktnaudžiauti figūrų šešėliais.
 5. Patartina nepateikti nesvarbios informacijos grafiniu pavidalu.
 6. Naudojami grafikai, diagramos turi būti labai aiškūs.
 7. Kiekvieno grafike pavaizduoto rezultato reikšmė turi būti aiški.
 8. Diagramų ir grafikų žymos turi būti suprantamos. Naudotina tik tiek teksto, kad etikečių elementai diagramoje arba grafike būtų suprantami.
 9. Informacijai iliustruoti galima naudoti foto nuotraukas, kurios stipriau veikia jausmus nei piešinys.
 10. Naudojant lenteles, svarbu neperkrauti duomenimis. Iš tiesų lentelės duomenys gali daugiau perteikti informacijos, nei tekstas). Braižant lenteles nenaudojamos storos linijos, jos užtemdo lentelę.
 11. Skaidrių fonas turėtų būti vos pastebimas ir vienodas. Pasirinkite patrauklų, nuoseklų šabloną arba temą, kuri per daug netrauktų akies, kad fonas arba dizainas neatitrauktų dėmesio nuo pranešimo.
 12. Fono ir teksto spalvos turėtų būti kontrastiškos.
 13. Sudėtingas pateikties (skaidrės) fonas gali atitraukti dėmesį nuo skaidrės turinio.
 14. Atsargiai naudoti animacijos efektus. Nenaudoti dekoratyvių animacijos efektų, jei tai nėra būtina. Neretai jie blaško klausytojų dėmesį ir pateikiama informacija suvokiama blogiau.
 15. Vienas kitas linksmas paveiksliukas (bet ne per daug!) pateiktyje pagyvina, pakelia nuotaiką.

Skaidrėse turi derintis pranešimo tema, piešinys, fonas, tekstas, šešėlis, kontrastas. Pagrindinė klaida – perdėtas piešinių gausumas, spalvų „mišrainė“, kontrasto nebuvimas ir blogas teksto matomumas.

 

 

4. PATEIKTIES DEMONSTRAVIMAS

Rengdamas atlikto darbo pristatymą, pranešėjas turi apgalvoti visas sudedamąsias pranešimo dalis. Dažniausiai rekomenduojamos šios pranešimo, pristatymo dalys:

•        pranešimo/pristatymo įvadas;

•        dėstymas (pagrindiniai teiginiai, pastebėjimai, atlikto darbo eiga ir pan.);

•        apibendrinanti pabaiga (temos, atlikto darbo išvados, rekomendacijos, pasiūlymai ir pan.).

Pradedant pranešimą reikia nepamiršti pasisveikinti ir motyvuotai paaiškinti pranešimo tikslą. Įžanga turi būti trumpa. Pranešimo metu negalima visko skaityti iš skaidrių, klausytojai taip pat moka skaityti. Pranešėjas turi pateikti daugiau informacijos negu pateikta skaidrėse. Pateikiant paveikslus, lenteles, grafikus ar diagramas reikia trumpai pristatyti, kas juose vaizduojama, kokie duomenys pateikiami, kokie svarbiausi rodikliai, rezultatai matyti. Humoristiniai intarpai, retoriniai klausimai pagyvina pranešimą, atkreipia klausytojų dėmesį. Rekomenduojama pristatant pateiktį keisti teksto intonaciją, kalbėti gyvai, šypsotis.

Išvados pateikiamos trumpais, glaustais sakiniais.

 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1.    1.  DAGIENĖ. V.; ŽANDARIS, A.; Informacinės technologijos XI-XII klasėms. II dalis. Vadovėlis. Vilnius, TEV, 2008, p 168. ISBN 9955-491-51-5 (2 dalis)

2.    2.  BALTRŪNIENĖ, Violeta; KAŠĖTIENĖ, Nijolė ir kt. Studijų darbų metodiniai nurodymai. [interaktyvus] Vilnius, 2012 [žiūrėta 2013m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://ekf.viko.lt/uploads/Dieninis/STUDIJU_DARBU_METODINIAI_NURODYMAI_2012.pdf>

3.    3.  KAVALIAUSKIENĖ, Inga; Kaip rengti savarankiškus rašto darbus [interaktyvus]. Alanta, 2011. [žiūrėta 2013m  vasario 6 d.]. Prieiga per internetą: <www.alantostvm.lt/metodines/Metodiniai%20nurodymai.doc>

4. 4. Microsoft Office PowerPoint 2010 gidas. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013m  vasario 6 d.]. Prieiga per internetą:<http://portalas.emokykla.lt/Documents/Office2010/MicrosoftOffice/PowerPoint2010.pdf>

 

 

PRIEDAS

LITERATŪROS SĄRAŠO SUDARYMO ATMINTINĖ

Teisės aktai Valstybinio socialinio draudimo ir valstybinės pensijos: norm. aktai, papild. ir patais. leid. su pakeit., įsigaliojusiais iki 2007 m. birž. 1 d. Vilnius: Valst. soc. draudimo fondo v-ba, 2007. 113 p.
Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo pakeitimo įstatymas. Įsigalioja nuo 2005-01-01. Valst. žinios, 2004, Nr. 57-1982. Aktuali redakcija nuo 2008-07-01.
Žinybinis

dokumentas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 0-00 „Dėl ___________________________“  (žinybinis dokumentas).
Vieno, dviejų,

trijų autorių

knygos

PIROČKINAS, Arnoldas.  Administracinės kalbos kultūra.  Vilnius, 1990. 158 p. ISBN 3594-562-01-3.
DĖMENIENĖ, Alina; SINKEVIČIUS, Vytenis; SINKEVIČIENĖ, Nijolė. Tekstų apdorojimo sistema ir raštvedyba. Kaunas, 1995. 425 p. ISBN 7894-2001.
Daugiau kaip 4 autorių

vadovėliai, teminiai rinkiniai

Makroekonomika. Kaunas: Technologija, 2001. 615 p. ISBN 9986-13-935-X.
Vadyba Lietuvoje 1918-1940 m.: Rinktinė apie vadybą ir darbo organizavimą. Sudarytojas Romualdas RAZAUSKAS ir kt. Vilnius, 1991. 364 p. ISBN 5986-789-10-08.
KAZLAUSKAS, Jonas; GIRDVAINIS, Bronius.  Ekonomikos problemos, 1996, Nr. 49, p. 155-171.
Knyga, kurios

autorius –

organizacija

Lietuvos statistikos metraštis. Lietuvos statistikos departamentas. Vilnius:

Informacijos leidybos centras, 1991.

Žodynai,

enciklopedijos

Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 1985. 528 p.
Skyrelis

enciklopedijoje

Reliatyvumo teorija / Lietuviškoji tarybinė enciklopedija (T. 9, p. 380-385).

Vilnius: Mokslas, 1982. 640 p.

Straipsniai:

iš laikraščio

JANUŠAUSKAS, Rimas. Geresnės nuomonės apie kaimynus ne tik Briuselis. Verslo žinios, 1998, birž. 24, p.7. ISSN 4561-1234.
Straipsniai:

iš laikraščio

priedo

TAMULIONIS, Povilas. Mokesčių sistema stabdo investicijas. Lietuvos rytas, Vartai. 1999, liepos 21, p. 12. ISSN-7894-1145.
Straipsniai:

iš žurnalo

KASCIUŠKEVIČIŪTĖ, Irena. Raštvedybos labirintuose.  Vadovo pasaulis,

1997, Nr. 27 (49), p. 15-19. ISSN 5252-1020.

VAINAUSKIENĖ, Diana. Naujieji raštinės reikmenys ir jų pavadinimai.

Kalbos kultūra, sąs. 69, (1995), p. 54. ISSN 6264-1240.

Internetinis

dokumentas

Tinklo etiketas. [interaktyvus]. Vilnius, 2001 [žiūrėta 2011 rugsėjo 15 d.].

Prieiga per internetą: <http://ntp.osf.lt/internet/netiquette&gt;.

<http://www.labas.com/intrenet/netiquette&gt;.

CARROLL, Lewis. Alice′s Adventures in Wonderland [interaktyvus].

Texinfon ed. 2.1. [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1998

[žiūrėta 2011 m. liepos 15 d.]. Prieiga per internetą:

<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html&gt;

Konferencijos

medžiaga

Mokykla XXI amžiuje: mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Vilniaus

kolegija. Vilnius: Ciklonas, 2001. 76 p

Lietuvos teisės kūrimo principai: tarpt. konferencijos medžiaga. Lietuvių

teisininkų d-ja. Vilnius, 1995. 83 p.

Šaltinis: BALTRŪNIENĖ, Violeta; KAŠĖTIENĖ, Nijolė ir kt. Studijų darbų metodiniai nurodymai. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2013.01.28.]. Prieiga per internetą: <http://ekf.viko.lt/uploads/Dieninis/STUDIJU_DARBU_METODINIAI _NURODYMAI_2012.pdf> 

, , ,

 1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: