Pasiruošimas viešajam kalbėjimui

Gimtosios kalbos pagrindai

I. Bendrieji kalbėjimo reikalavimai

Kalbos tikslai:

 • Pradėti kalbėti priešais auditoriją.
 • Suprasti, kokius kalbėjimo įgūdžius jau turite ir kokius įgūdžius dar reikia tobulinti.

Geriausias būdas pradėti savo prezentacinę kalbą yra pasakoti apie sau pažįstamą dalyką – apie patį save. Jūs privalote temą susiaurinti ir atsirinkti tris arba keturis įdomius savo gyvenimo aspektus, kurie leistų jūsų klausytojams pažvelgti į Jus ir suvokti kaip individą. Tai gali būti Jūsų gimimo vieta, Jūsų išsilavinimas arba šeima. Jūs galite papasakoti, kaip pasiekėte dabartinę (darbo) poziciją, supažindinti auditoriją su savo gyvenimo ambicijomis (tikslais). Taip pat galite pasakoti apie tai, kaip paveikė Jūsų gyvenimą koks nors vaikystės įvykis. Pasidalinkite svarbia asmenine patirtimi. Kuo asmeniškiau kalbėsite, tuo šiltesni santykiai bus tarp Jūsų ir auditorijos.

Įžanga, pagrindinė dalis ir pabaiga

Kaip ir kiekviena gera istorija, Jūsų kalba turi turėti aiškią pradžią ir pabaigą. Sukurkite įdomų įvadinį sakinį, kuris patrauktų auditorijos dėmesį. Jeigu reikia, šį sakinį įsiminkite ir naudokite jį net ir tuo atveju, jeigu prieš kalbant kyla geresnė mintis. Tada sukurkite gerą pabaigą ir ją taip pat įsiminkite. 

Įsiminta įžanga ir pabaiga leis Jums lengvai, tvirtai pradėti ir užbaigti savo kalbą. Ruošiant kalbą geriausia pasirinkti kelis pagrindinius akcentus (daugių daugiausiai tris arba keturis) ir pabrėžti juos pasitelkiant pavyzdžius, istorijas ar anekdotus. Jeigu Jūs paprasčiausiai pasakysite faktą ir tęsite toliau, didžioji dalis auditorijos į tai neatkreips dėmesio. Jūs privalote tai pabrėžti, pasakyti tą patį dalyką kitais žodžiais, iliustruoti faktą, o tada dar kartą jį pakartoti ir taip įsitikinti, jog jis tikrai bus aiškiai suprastas. Tai puikus įgūdis, kurio galite išmokti. Kruopščiai pasirinkite pagrindinius kalbos akcentus ir jų iliustravimą. Būtina pažymėti, jog per didelis informacijos kiekis auditoriją priblokš.

Jeigu manote, jog Jums reikės užrašų, užsirašykite trumpą kalbos planą. Užrašais remkitės tik tada, kai Jums jų prireiks. Atminkite, jog kalbate, o ne skaitote. Daugelis kalbėtojų pradeda užsirašydami visą kalbą, tada padalina ją į dalis, prie kiekvienos palikdami esminį žodį (raktažodį), ir galiausiai ant pastabų kortelių surašo tik pagrindinius žodžius.

Pasiruošimas

Kalba jau paruošta, tačiau ar Jūs esate pasiruošęs ją pateikti? Treniruokitės kalbėti tol, kol kalbėdamas jausitės patogiai. Jums nebūtina atsiminti visos kalbos, kadangi jau žinote jos temą. Svarbiausia – įsiminti kalbos pradžią ir pabaigą.

Kalbą pateikite šeimos nariui arba draugui. Paprašykite, kad jie pasakytų savo pastabas ir komentarus. Jie gali pateikti Jums naudingų patarimų. Jeigu turite garso įrašymo prietaisą, įrašykite savo kalbą ir atidžiai ją išklausykite, o tada atlikite reikalingus pataisymus. Garso įrašymo prietaiso naudojimas yra vienas geriausių būdų pagerinti savo kalbėjimo įgūdžius.

Vietoje to, kad galvotumėte apie šią prezentaciją kaip apie „kalbos pateikimą“, pagalvokite apie tai, kaip apie kalbą savo draugams, pasidalijimą įdomia informacija. Nebijokite auditorijos. Jie jau patyrė tą jausmą, kurį patiriate Jūs. Jie nori, kad Jums pasisektų ir jie trokšta Jums padėti!

Išvaizda yra svarbi. Prezentacijai tinkamai pasirūpinkite savo išvaizda, tinkamai apsirenkite. Kada gerai atrodote, gerai ir jaučiatės. Jūs labiau pasitikėsite savimi, nes žinosite, kad padarėte auditorijai gerą pirmąjį įspūdį.  

Kalbos pristatymas

Kai paruošėte savo kalbą ir pasipraktikavote – atsipalaiduokite. Kad ir kiek patyręs būtų, kiekvienas kalbėtojas nervinasi. Iš esmės šią energiją galite nukreipti panaudodami ją savo prezentacijai suteikdami žavesio. Niekas nepastebės šiek tiek virpančio Jūsų balso, ir bet kokiu atveju, kada įsitrauksite į tai, ką kalbate, tai greitai išnyks.

Kai būsite pristatomas auditorijai, giliai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Tai padės užtikrinti natūralų balso skambėjimą. Padarykite pauzę, o tada pradėkite pristatydami kalbos įžanginę dalį.

Kalbėdami užmegzkite akių kontaktą, iš pradžių kelias sekundes žiūrėkite į vieną asmenį, tada į kitą, taip žmonės pasijaus įtraukti į Jūsų kalbą. Darydami tai kartas nuo karto pažvelkite į laikrodį, ar laikas pereiti prie pabaigos ir kalbą užbaigti. Kalbėdami stebėkite laiko ribas.

Jūsų įvertinimas

Jums baigus sakyti kalbą, tikriausiai pradėsite save vertinti dar prieš sugrįždami į savo kėdę. Jūs netgi galite galvoti, jog geriausias dalis praleidote. Kiekvienas kalbėtojas taip galvoja. Tiesiog pasveikinkite save su savo pirmąja kalba, tada surašykite, kas Jums sekėsi gerai ir tai, ką norite patobulinti ir taip savo kitą kalbą padaryti dar geresnę.

Be Jūsų paties įsivertinimo Jus įvertins vertinimo komisija. Atminkite, jog kiekvienas įvertinimas yra to žmogaus nuomonė apie Jus bei Jūsų prezentaciją. Paprastai (tačiau ne visada) šios nuomonės padeda tolesniam tobulėjimui. 

Ledlaužio įvertinimo instrukcijos

 

Pavadinimas ___________________________________________

Vertintojas ____________________________________________

Data __________________________

Pastaba vertintojui: Kalba turėtų turėti aiškią pradžią, pagrindinę dalį ir pabaigą. Kalbėtojui buvo patarta naudoti užrašus (jeigu prireiks) ir nesirūpinti kūno kalba. Būkite paslaugus, skatinkite kalbėtoją, nurodykite jo stipriąsias vietas. O tada atsargiai ir švelniai nurodykite sritis, kur jam arba jai dar reikėtų tobulintis. Skatinkite kalbėtoją planuoti kitą kalbą. Be savo žodinio įvertinimo, prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.  

Kategorija Įvertinimas Komentarai/pasiūlymai
Kokiomis stipriosiomis savybėmis jau dabar pasižymi kalbėtojas? 5    4    3    2    1  
Ar kalba parodė, jog jai buvo adekvačiai ruoštasi? 5    4    3    2    1  
Ar kalbėtojas kalbėjo aiškiai ir garsiai? 5    4    3    2    1  
Ar kalba turėjo aiškią įžangą, pagrindinę dalį ir pabaigą? 5    4    3    2    1  
 Prašome pakomentuoti, kaip kalbėtojas naudojosi užrašais. 5    4    3    2    1  
 Jeigu kalbėtojas būtų kalbėjęs kitaip, kas būtų padėję patobulinti kalbą? 5    4    3    2    1  
 Kuo Jums ši prezentacija patiko?   5    4    3    2    1  

 II. Kaip išmokti gerai kalbėti

Kalbos struktūra

Prieš pradėdamas rengti savo kalbą, įvertinkite tris svarbiausius kalbos tono ir turinio veiksnius – kokia proga kalbėsite (valstybinė šventė, minėjimas, paskaita, susitikimas su vietine bendruomene), kokiai auditorijai kalbėsite (oponentai, vietinė bendruomenė, kolegos, studentai), ir trečia, koks kalbos tikslas (diskusija, pamokslas, kalba, skirta pagirti, papeikti, įvertinti).

Šie trys veiksniai apsprendžia naudotiną kalbos leksiką, tempą bei stilistiką.

Peržiūrėdami savo parengtą kalbą įvertinkite:

 1. Ar aiškiai išreiškėte savo mintis?
 2. Ar pateikėte naujų idėjų/sprendimų?
 3. Ar pasakėte tai, ką norėjote pasakyti?
 4. Ar nesikartojate?

Gerai parengtą kalbą sudaro trys pagrindinės struktūrinės dalys:

ĮŽANGA – auditorijai paaiškinamas būsimas kalbos turinys;

PAGRINDINĖ DALIS – pateikiama informacija ir įrodymai, kurie parems Jūsų teiginius bei idėjas;

IŠVADA – Jūsų tezių ir argumentų apibendrinimas, kvietimas veiklai/sprendimui.

Pirmosios 30 sekundžių Jūsų kalbos yra pačios svarbiausios. Per šį trumpą laiką Jūs turite patraukti auditorijos dėmesį, užmegzti su ja emocinį ryšį ir sudominti ją įžanga. Rekomenduojama kalbas pradėti provokuojančiu ar retoriniu klausimu, žinomo asmens citata, pašaipiu ar atpalaiduojančiu juokeliu.

Per pagrindinę dalį privalote paaiškinti savo poziciją. Naudokite dokumentus (statistika, pranešimai, pavyzdžiai) ir vaizdines priemones (skaidrės).

Kiekvieną naują kalbos pastraipą pradėkite taip vadinamaisiais „tranzitiniais“ žodžiais ar frazėmis, pavyzdžiui:

“Mano pranešimo esmė yra ta…

Tačiau…

Pirma, …

Antra, …

Trečia, …

Ir pagaliau….

Patvirtinant tai, kas pasakyta….

Pavyzdžiui,…

Kita vertus,…

Kaip pasekmė viso to, ….

Turint tai omeny,…

Todėl, ….”

Naudokite kuo daugiau retorinių klausimų, į kuriuos pats ir atsakykite („Kaip nuo to pasikeis mūsų gyvenimas?“ „Ar tai atneš naudos Lietuvai?“. Atsakymas vienas „Taip“.)

Kalbos pabaiga yra tiek pat svarbi, kaip ir pradžia. Tai galimybė:

 1. Apibendrinti pagrindines savo kalbos gaires ir priminti savo išsakytas tezes.
 2. Duoti auditorijai peno apmąstymams.
 3. Palikti auditoriją su palankiomis mintimis apie Jus.

Kalbą patartina baigti juoku, metafora, retoriniu klausimu, istorija. Pasistenkite vengti tokių baigiamųjų frazių, kaip „viskas“, „nebeturiu, ką pridurti“, „mano laikas baigėsi“.

Gerai parengta kalba turi atsakyti auditorijai į šiuos klausimus:

 1. KODĖL MES ČIA?
 2. KĄ AŠ NORIU JUMS PASAKYTI (PAGRINDINĖ TEZĖ)?
 3. KODĖL YRA SVARBU TAI, KĄ AŠ PASAKYSIU?
 4. KODĖL AŠ TURIU/GALIU/PRIVALAU APIE TAI KALBĖTI?
 5. KODĖL JUMS TAI TURI RŪPĖTI? KIEK TAI LIEČIA KIEKVIENĄ IŠ MŪSŲ? KODĖL JUMS TAI REIKIA ŽINOTI?
 6. KAIP TAI PAKEIS JŪSŲ/MŪSŲ GYVENIMĄ?
 7. KAS SUKELIA PROBLEMĄ? AR ĮMANOMA TAI PAKEISTI?
 8. KĄ GALIME PADARYTI? 
 9. KO AŠ NORIU IŠ JŪSŲ?

SUKURKITE INTRIGĄ – IŠKELKITE KLAUSYTOJAMS TIKSLĄ. Pritraukite auditorijos dėmesį, atskleiskite, kodėl susirinkote čia, sukurkite savo autoritetą („Kodėl aš galiu apie tai kalbėti?“) ir geranoriškumą („Kaip tai pakeis mūsų gyvenimą?“).

 SUKURKITE POREIKĮ AUDITORIJAI KLAUSYTIS. Atsakykite į auditorijos klausimą – „Ar man tai turi rūpėti? Kaip ši tema susijusi su manimi?“ Parodykite svarbos laipsnį.

ATSKLEISKITE TEMĄ. Nustatykite savo svarbumą ir geranoriškumą.

III. Kalbos organizavimas

Išplėstinio kalbėjimo plano pavyzdys

I. Įžanga.

II. Pagrindinė kalbos dalis (dėstymo dalys).

 1. Pagrindinis aspektas/punktas:
        a) papildomas punktas;
        b) pagrindžianti medžiaga.
 2. Pagrindinis aspektas/punktas:
         a) papildomas punktas;
         b) pagrindžianti medžiaga.
 3. Pagrindinis aspektas/ punktas:
         a) papildomas punktas;
         b) pagrindžianti medžiaga.

III. Pabaiga.

Įžanga (įžanginis žodis, pristatymas)
(patraukite auditorijos dėmesį, pereikite prie kalbos temos)

Geros įžangos pavyzdžiai

 • Pradėkite klausimu arba iššaukiančiu sakiniu.
 • Tiktų tinkama citata, iliustravimas ar istorija.
 • Galima parodyti kokį nors objektą ar paveikslą.
 • Dėmesį patraukiantis apibendrinimas, kuris glaudžiai siejasi su pasirinkta tema.

Netinkamos įžangos pavyzdžiai

 • Atsiprašymo sakinys.
 • Istorija arba pokštas, kuris nėra susijęs su Jūsų tema.
 • Bendras pastebėjimas pateiktas bendro pobūdžio būdu.
 • Ilgas arba lėtai besivystantis teiginys ar istorija.
 • Banalus, nuvalkiotas posakis, pavyzdžiui: „Ar kada nors pagalvojote apie…?“.

Pagrindinė kalbos dalis (dėstymas)

 • Faktai ar idėjos, kurie susiję su tema ir kuriuos norite pristatyti (geriausia atrinkti tris svarbiausius).
 • Informacijos kiekis turi atitikti Jūsų kalbai skiriamą laiką.

Pagrindinis aspektas/punktas (papildomas punktas ir medžiaga)

 • Suskaidomas / padalinamas į mažesnius punktus.
 • Papildomi, mažesni punktai paaiškina, pabrėžia arba patvirtina atitinkamą idėją ar faktą.
 • Papildomi punktai praturtina kalbą, ji tampa įdomesnė ir padeda klausytojams įsiminti pagrindinę idėją.
 • Po kiekvieno papildomo punkto seka pagrindžianti medžiaga, kuri gali būti statistinė informacija (apie įvykius, nutikimus bei kiti skaičiais išreikšti duomenys), parodymai (žmonių, kurie išmano tam tikrą sritį, citavimas arba nuomonės), pavyzdžiai, istorijos (paprastai susiję su įvykiu, kuris nutiko Jums arba pažįstamam, arba kažkam, apie ką skaitėte), vizualinės priemonės (diagramos, paveikslėliai, schemos, modeliai ar kiti objektai), faktai (faktai yra patikrinama / įrodoma informacija).
 • Pagrindimo būdas turi atitikti Jūsų pasirinktą temą ir pačią kalbą.

Pabaiga (apžvalga arba santrauka, lengvai įsimenamas teiginys)

 • Įtvirtinti savo idėjas ir užtikrinti ilgalaikį klausytojų įspūdį.
 • Galima užbaigti kalbą glaustai pateikiant idėjų, pateiktų pagrindinėje kalbos dalyje, santrauką.
 • Užbaigiant kalbą nepateikti naujos medžiagos, o apibendrinti tai, kas buvo pasakyta (galimos gairės ateičiai).
 • Kalbėdami nepradėkite atsiprašinėti už tai, ko nepadarėte ar nepasakėte savo kalbos metu.
 • Užbaikite tvirtai ir įtikinamai.

Sklandus kalbos sakymas (perėjimai)

 • Nuo kalbos įžangos prie kalbos pagrindinės dalies.
 • Nuo pagrindinio punkto/aspekto, prie papildomo punkto.
 • Nuo papildomo punkto prie pagrindžiančios medžiagos.
 • Nuo paskutinės pagrindžiančios medžiagos prie pabaigos. 
 • Perėjimais gali būti žodžiai, frazės, teiginiai ar klausimai. 
 • Štai keletas perėjimams naudojamų žodžių: galiausiai, taip pat, bet, taigi, atsižvelgiant, po to, vietoje to, vėliau, tuo tarpu, toliau, tada, dar, pasak, peršasi išvada, pavyzdžiui, be to, pradėkime nuo, dar svarbiau, tai reiškia, iliustruojant. 
 • Galimi ir tokie perėjimo sakiniai ar klausimai: a) „Jeigu ši programa yra tokia vertinga, kodėl jai visi priešinasi?”; b) „Kuriant šį produktą būtina atsižvelgti į tris dalykus. Visų pirma…. Antra….Trečia…”.

Efektyvus kalbos organizavimas (potemės pasirinkimas)

 • Pasirinkti kalbos planą, kuris tinka Jūsų temai bei leidžia klausytojams lengvai sekti ir suprasti Jūsų prezentaciją.
 • Jūsų pranešimas auditorijai turi būti aiškus; pagrindiniai punktai, papildomi punktai ir pagrindžianti medžiaga turi prisidėti prie pagrindinio pranešimo.
 • Pereidami nuo vienos idėjos prie kitos naudokite tinkamus perėjimo žodelius, frazes, sakinius arba klausimus.
 • Sukurkite tvirtą įžangą ir pabaigą. Būtų naudinga juos įsiminti.
 • Ruošdami ir repetuodami kalbą prisiminkite pateiktus pasiūlymus.

 Kalbos organizavimo įvertinimo instrukcijos

 

Pavadinimas__________________________________________________

Vertintojas___________________________________________________

Data____________________________

Pastaba vertintojui: Kalbėtojas ruošiasi pristatyti kalbą, kuri parengta/suorganizuota taip, kad leistų pasiekti aiškiai apibrėžto tikslo. Kalbą sudaro įžanga, pagrindinė dalis ir pabaiga; pagrindiniai faktai arba idėjos; ir tinkama pagrindžianti medžiaga, su sklandžiais perėjimais tarp faktų ir idėjų. Be savo žodinio įvertinimo taip pat prašome užpildyti šią įvertinimo formą: pažymėkite kalbos įvertinimą kiekvienoje kategorijoje, taip pat pasiūlykite savo komentarus arba rekomenduokite tam tikrus veiksmus (kur reikia).

5 = Puiku

4 = Virš vidurkio pagal kalbėtojo patyrimo lygį

3 = Patenkinamai

2 = Reikia tobulintis

1 = Būtina atkreipti dėmesį

Kategorija Įvertinimas Komentarai/pasiūlymai
Kalbos vertė
(įdomi, prasminga auditorijai)
5    4    3    2    1  
Pasiruošimas
(Nagrinėjimas, repetavimas)
5    4    3    2    1  
Organizavimas
(Logiška, aiški)
5    4    3    2    1  
Įžanga
(Dėmesio pritraukimas, perėjimas prie temos)
5    4    3    2    1  
Pagrindinė dalis
(Sklandi, tinkama pagrindimo medžiaga)
5    4    3    2    1  
Pabaiga
(Efektyvi, veiksminga)
5    4    3    2    1  
Perėjimai
(Tinkami, padedantys)
5    4    3    2    1  
 • Ką kalbėtojas galėtų savo kalboje pakeisti, kad ji taptų efektyvesnė?

 

Šaltiniai:

Giedriaus Drukteinio patarimai

http://www.toastmasterskaunas.lt/kalba-01-ledlauzis/

http://www.toastmasterskaunas.lt/kalba-02-kalbos-organizavimas/
Dar žiūrėkite:

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/474/ – rengimosi kalbai etapai

Kaip dvyliktokai turi rašyti viešojo kalbėjimo planus

Kaip parengti kalbą? Struktūra ir technika

Viešas kalbėjimas I: pažinkite auditoriją

Viešas kalbėjimas II: ruošiame pranešimą

Ekspertų patarimai abiturientams, kaip tinkamai ir be streso pasiruošti kalbėjimo įskaitai

Kūrybiškumo metodai

2015 metų kalbų įskaitų nuostatai

Abiturientams:

2015 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos 1 priedas

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos 2 priedas

2015 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo instrukcija

Dešimtokams:

2015 metų lietuvių kalbos PUPP kalbėjimo potemės

2015 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (Aktuali redakcija)

Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

2015 metų lietuvių kalbos (gimtosios) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

Reklama

 1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: