Archyvas pagal 25 gegužės, 2015

Mato Šalčiaus 75-osios mirties metinės

Gegužės 26-oji – Lietuvos rašytojo, žurnalisto, publicisto, visuomenės veikėjo, vertėjo ir keliautojo, lietuvių išeivijos atstovo Mato Šalčiaus 75-osios mirties metinės Šaltiniai / Nuorodos Didžiuojuosi savo mokykla Garsaus lietuvių keliautojo pėdsakai dingo tolimoje Bolivijos žemeje šalciaus archyvinis palikimas Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje (santrauka) Mato Šalčiaus atminimo įamžinimas Tėvynės meilės grumstai Matas Šalčius (prezi skaidrės) Daugiau informacijos 2015 m. […]

,

Parašykite komentarą

Henriko Radausko kūryba

Henriko Radausko kūrybos apžvalga (eilėraščių aptarimas) Studijuodamas 1930-1934 m. Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, domėjosi rusų akmeizmo, konstruktyvizmo, formalizmo teorijomis. Literatų sambūriuose šaipėsi iš lietuviškų eilių sentimentalumo. Tikroji poezija, jo supratimu, neturi tautinių ribų – ji gyvena pakilusi virš esamos realybės pagal savo pačios vidinius dėsnius. 1936-1937 m. H. Radauskas – Klaipėdos radiofono pranešėjas lietuvių […]

Parašykite komentarą

Milošas ir Lietuva

Elektroninis leidinys „Milošas ir Lietuva“ Turinys  Pratarmė Nevėžio slėnis ir Č. Milošo protėviai Šetenių dvaras Šetenių dvaro papročiai Č. Milošas ir Vilnius Nuo Varšuvos iki Paryžiaus Berklis ir aukščiausias tarptautinis pripažinimas Sugrįžimas

Parašykite komentarą

Atminties raiška Czesławo Miłoszo romane „Isos slėnis“

Rašytojo, poeto, Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo (1911-2004) kūryboje įamžinti praėjusio amžiaus įvykiai ir personažai kaskart į skaitytoją prabyla vis naujomis prasmėmis. Novatoriška, filosofiška ir imanentinė pasaulio pažinimo nuostata – taip galima būtų apibūdinti visa, kas rašytojo sukurta, nuveikta, pasisakyta. Totalitarinis režimas, politinės katastrofos, emigracija ir savos aplinkos netektis išugdė jautrų žmogaus vertės suvokimą, dominuojantį […]

Parašykite komentarą

Vytauto Mačernio kūryba

Vytauto Mačernio biografija   Gyvendamas gimtajame Šarnelės kaime Žemaitijoje, Vytautas Mačernis užaugo ir sukūrė daugumą savo eilėraščių. Nors stambus Mačernių vienkiemis buvo praskolintas, tačiau Vytauto tėvas gyveno gana poniškai – mėgo puotauti, medžioti. Gausioje šeimoje (gimė 13 vaikų, užaugo 7) jis buvo antrasis vyriausias. Poeto giminės ir biografai teigia, kad motina laukusi dukters, bet gimus ir […]

,

Parašykite komentarą

Mariaus Katiliškio kūryba

MARIUS KATILIŠKIS (1914-1980) Biografijos bruožai. Marius Katiliškis (Albinas Marius Vaitkus) gimė 1914 m. rugsėjo 15 d. (kai kurie šaltiniai nurodo jį gimus 1915 metais) Gruzdžiuose, Šiaulių apskrityje. Savo autobiografijoje sakosi turėjęs devynerius metus, kai tėvai nusipirko žemės ir persikėlė ūkininkauti į Katiliškių kaimą Žagarės valsčiuje. Buvo gegužės mėnuo: Akys apraibo nuo neišpasakytai balto žagarvyšnių žydėjimo abiejose […]

Parašykite komentarą

Janinos Degutytės poezija

  Lyrika – tai žmogaus dvasiniai rūpesčiai, joje jaučiamos laiko problemos ir klausimai. Lyrika nėra ir negali būti nepriklausoma nuo žmogaus ir visuomenės, žmogaus ir gamtos. Poezijoje sprendžiami būties klausimai, mąstoma apie žmogaus gyvenimo prasmę, remiamasi liaudies kūrybos išmintimi, istorija. J. Degutytė, J. Vaičiūnaitė, M. Martinaitis – trys poetai, trys sielų atsivėrimai.  J. Degutytė kūryboje […]

Parašykite komentarą