Permainų perversmas švietimo srityje

permainu-perversmas-svietimo-srityje

Išrinktos naujosios valdžios Vyriausybės (koaliciją suformavusių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei Socialdemokratų partijos (LSDP)) programos projekte švietimo srityje tikimasi naujų pertvarkų. Žadama keisti valstybinių brandos egzaminų sistemos tvarką, naikinti „mokinio krepšelio“ sistemą bendrajame ugdyme ir aukštajame moksle, diegti naują pedagogų rengimo sistemą. „Mokinio krepšelio“ metodiką žadama pakeisti „su skirtinga didmiesčių ir periferijos situacija susietu klasių komplektų modeliu“.

Ketinama didelį dėmesį skirti mokymo(si) kokybei, krikščioniškų vertybių puoselėjimui, Meilės Lukšienės Tautinės mokyklos idėjos sampratai, saugiai mokyklos aplinkai, patyčių, savižudybių, žalingų įpročių prevencijai. Žadama tobulinti nacionalinį mokinių pasiekimų vertinimą jį papildant baigiamojo brandos darbo, socialinio darbo, sporto ir meno saviraiškos elementais. Mokinių pažangą ir įgytas kompetencijas, valstybinių brandos egzaminų sistemą numatoma pertvarkyti daugiau dėmesio skiriant kaupiamajam įvertinimui bei nacionalinio (NEC, LAMA BPO) ir mokyklos indėlio į pasiekimų vertinimą racionaliai pusiausvyrai.

Programoje numatoma mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų miestų ir periferijos, stiprinti daugiafunkcinius bendruomenių centrus kaimo vietovėse, įdiegti etatinio apmokėjimo tvarką. Darbo užmokestį žadama diferencijuoti atsižvelgiant į darbuotojų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir darbo sąlygų skirtumus, priklausomai nuo ugdymo įstaigos ir jos buvimo vietovės tipo. Žadama parengti pedagogų pensijų skyrimo tvarką ir visavertės išankstinės pensijos sąlygas.

Priešmokyklinį ugdymą pradėti vaikui sulaukus 5 metų, o pradinį ugdymą – 6 metų amžiaus. Skelbiama, kad kiekvienas vaikas galės lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, bus sudarytos galimybės lankyti neformaliojo ugdymo įstaigą, išaugs vasaros poilsio stovyklose dalyvaujančių vaikų skaičius.

Numatoma suformuoti mokytojų, rengimo universitetinę sistemą su centrais Vilniuje ir Kaune, filialais Šiauliuose ir Klaipėdoje bei edukologijos ir švietimo politikos perspektyvinių tyrimų institutu, parengti ilgalaikį pedagogų rengimo planą, numatantį įvairius modelius – lygiagretųjį, nuoseklųjį, gretutinį, patikslinti priėmimo į pedagogines studijas tvarką, siekiant atrinkti motyvuotus ir tinkamai pasirengusius pretendentus, prie mokytojų rengimo bus kviečiami užsienio universitetų dėstytojai, galintys perteikti didaktikos mokslinių tyrimų rezultatus ir pažangią patirtį.

Žadama įdiegti skaidrią konkursinę atestaciją priimant į darbą, dirbančių pedagogų kvalifikacijos peržiūrą inicijuoti kas penkerius metus. Numatoma mokytojo teisių, įpareigojimų ir atskaitomybės pusiausvyra, mažinant kontrolę ir biurokratiją. Tai, tikimasi, suteiks daugiau erdvės kūrybiškumui ir inovacijoms.

Stojant į aukštąsias mokyklas bus atsisakoma akademinių kriterijų, atsižvelgiama į individualizuotą mokymąsi. „Studijų krepšelio“ metodika bus keičiama finansavimu pagal sutartis dėl parengtų specialistų profesijų ir skaičiaus su aukštosiomis mokyklomis, grindžiamas aukštųjų mokyklų profiliu, strateginiais uždaviniais ir pasiektais rezultatais pagal valstybės nustatytus kokybės kriterijus studijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.

Visiems Lietuvos gyventojams, priimtiems į studijas pagal valstybės užsakymą, bus garantuojama nemokoma studijų vieta. Nemokama studijų vieta ir socialinės paramos bei stipendijų sistema bus susieta su studento įsipareigojimu pasiekti apibrėžtus studijų rezultatus. Numatoma, kad studijų paskolas palaipsniui ims teikti Valstybinis studijų fondas – bus atsisakyta komercinių bankų dalyvavimo.

Numatoma modernizuoti doktorantūros studijas: įsteigti profesinę doktorantūrą, sudaryti prielaidas doktorantams kuo anksčiau prisidėti prie sumanios specializacijos prioritetų realizavimo ir įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvės projektus. Taip, skelbiama, išaugs doktorantų ir mokslininkų, dirbančių verslo įmonėse, skaičius, Lietuva įsijungs į tarptautinius mokslo infrastruktūros projektus (CERN, ESS ir kt.), šalyje veiks bent vienas tarptautinis aukštos kompetencijos centras.

Jeigu anksčiau buvo kalbėta apie nemokamas studijas, dabar siūloma nemokamai studijuoti tik pagal „valstybės užsakymą“. Studijų paskolas pradės teikti Valstybinis studijų fondas, o bankų paslaugų bus atsisakyta. Bus sukurtas tarptautiniu mastu konkurencingas aukštųjų mokyklų tinklas, veiks bent vienas tarptautinis aukštos kompetencijos centras.

Naujovės numatytos ir LVŽS (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos) programoje: pradinės mokyklos lankymas nuo šešerių metų, didesnis dėmesys vaikų vasaros užimtumui, profesiniam ugdymui, „krepšelių“ visuose lygmenyse naikinimas, etatinis mokytojų apmokėjimas, ankstyvos mokytojų pensijos sistemos sukūrimas, administracinių mokyklų kaštų mažinimas iki 10 proc. paliekant mažas mokyklas jas jungiant į tinklą.

Reklama

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: