Gyvenimo permainos Lietuvoje 2018 metais

Valstybinės sukaktys

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė dokumentą, kuriuo paskelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. Vasario 16-osios Akto originalas laikytas dingusiu, kol pernai kovą Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis Vokietijos diplomatiniame archyve aptiko ranka rašytą nutarimą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais.

Vydūno metai. Kovo 22 dieną sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vilhelmas Storosta-Vydūnas. 1940 metais už nuopelnus išryškinant tautiškumo ir žmoniškumo dermės svarbą, už raginimą jos siekti santykiuose tarp tautų Vydūnas galėjo tapti kandidatu Nobelio premijai gauti, bet pasirengimą pristatymo procedūrai nutraukė Antrasis pasaulinis karas.

Lietuvos skautų judėjimo metai. Šiemet sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurta pirmoji skautų organizacija, padėjusi pagrindą skautų judėjimui Lietuvoje. Daugiau nei 28 mln. žmonių pasaulyje vienijančio skautų judėjimo pirmoji skiltis Lietuvoje buvo įkurta 1918-ųjų spalio 1 dieną. Sovietmečiu panaikinta Lietuvos skautų sąjunga buvo atkurta 1989 metais.

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metai. 16 amžiumi datuojamas nežinomo autoriaus Trakų Dievo Motinos paveikslas, maldininkų garbintas kaip stebuklingas,1718 metų rugsėjo 4 dieną vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jam Ligonių Užtarėjos titulą. Iki pat 18 amžiaus pabaigos šis paveikslas buvo garsiausias Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Adolfo Ramanausko-Vanago metai. Kovo 6 dieną sukanka 100-osios partizanų vadovo A.Ramanausko -Vanago gimimo metinės. Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, brigados generolas A. Ramanauskas -Vanagas sovietų buvo nužudytas 1957 metais. Jo kapas iki šiol nežinomas, tačiau istorikai spėja, kad partizanų vado palaikai guli vadinamosiose Našlaičių kapinėse, už Antakalnio kapinių tvoros. Laisvės kovotojų kapų paieškai šiemet skirta 140 tūkst. eurų.

Tėvo Stanislovo metai. Rugsėjo 29 dieną sukaks 100-osios vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio gimimo metinės. Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjęs žydus, o sovietmečiu aktyviai raginęs tikinčiuosius priešintis okupacijai, dvasininkas kalintas lageriuose. Grįžęs paskirtas į atokų Paberžės miestelį, Tėvo Stanislovo pastangomis tapusį ne tik dvasinės traukos centru, bet ir socialiniame užribyje atsidūrusių žmonių užuovėja.

Sąjūdžio metai. Birželio 3 dieną sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, pradėjusi visuomeninį nepriklausomybės atkūrimo judėjimą. 1990 metais rinkimuose į Aukščiausiąją Tarybą Sąjūdžio remiami kandidatai gavo 101 mandatą iš 141 ir sąjūdžio deputatų balsais buvo priimtas 1990 metų kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo aktas.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos metai. 2018-uosius Seimas pažymėjo kaip Lietuvos katalikių moterų sąjungos šimtmečio metus, prieš šimtmetį atgaivinus dar iki Pirmojo pasaulinio karo įsteigtos Lietuvių katalikių moterų draugijos veiklą.

Simono Daukanto metai. Spalio 28 dieną bus minimos 225-osios XIX amžiaus švietėjo, istoriko, tautinio atgimimo ideologo S. Daukanto gimimo metinės. S. Daukantas 1822 metais parašė pirmąją lietuvių kalba Lietuvos istoriją.

Brandos egzaminai

 2018 m. sesijoje rašydami literatūrinį ar samprotaujamąjį rašinį per brandos egzaminą abiturientai neprivalės remtis konkrečiais nurodytais autoriais, tačiau galės rinktis bet kuriuos autorius iš privalomos ugdymo programos. Tai esą leis geriau pademonstruoti mokykloje įgytas žinias. (Autorių) rekomendacija bus pateikta, bet ja bus galima nesiremti, bus galima remtis bet kuriais kitais autoriais, kurie yra numatyti mokyklos kurse.

 Brandos egzamino vertinimo tvarka. Nuliu bus įvertinti tik tie darbai, kurie bus parašyti ne nurodyta, o paties mokinio sugalvota tema. Toks kriterijus būtinas, siekiant užkirsti kelią nesąžiningam elgesiui, kai rašinys yra išmokstamas atmintinai ir atėjus į egzaminą tiesiog mechaniškai perrašomas.

 Auga matematikos egzamino svarba. Nuo 2018 m. abiturientai, norintys studijuoti socialinius, biomedicinos, fizikos ir technologijų mokslus, turės būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu kaip pagrindiniu lygiu, t. y., surinkę ne mažiau kaip 36 balus.

 Apie permainas švietimo srityje skaitykite ČIA. Daugiau informacijos rasite kategorijoje Egzaminai.

Stojantiesiems

 Pretenduojantiems į humanitarinių mokslų srities studijas, meno pedagogikos ir humanitarinių dalykų pedagogikos studijas išliks ta pati kartelė, kokia galiojo iki šiol, – jie turės būti gavę bent 16 balų matematikos egzamino įvertinimą. Absoliuti išimtis dėl matematikos egzamino ir toliau bus taikoma stojantiesiems į menų studijas – jiems laikyti matematikos brandos egzaminą nėra privaloma, tačiau būtina išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos egzaminus.

 2018 metais turėtų kilti ir minimalus konkursinis balas. Į universitetus jis, planuojama, sieks 4, į kolegijas – 2 balus. Tiesa, rektoriai ir direktoriai rankomis dėl to dar nesukirto.

 2018 m. stojantieji į aukštąsias mokyklas galės rinktis ne tik konkrečią studijų programą, o studijų programų grupes. Rektoriai diskutuoja, kad vertėtų leisti tam tikrose srityse studentams pradėti mokytis studijų krypties, o dėl konkrečios studijų programos apsispręsti vėliau.

 Žadama įvesti ir sutartis su aukštosiomis mokyklomis, kurios leistų įgyvendinti nemokamo bakalauro studijas dar 2018 m. Šiam tikslui skiriama papildomai 1,9 mln. eurų. 

2018 metais planuojantys studijuoti turėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad tam tikrų valstybinių universitetų ateityje nebeliks. Jau duotas startas universitetų jungimuisi, kuo vadovaujantis iš 14 valstybinių universitetų turėtų likti 9.

Numatyta, kad Vilniuje Mykolo Romerio universitetas prisijungs prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Šiaulių universitetas prisijungs prie Vilniaus universiteto. Kaune susijungs Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas. Lietuvos sporto universitetą siūloma jungti prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto.

Bus siekiama padėti gabiausiems Lietuvos moksleiviams studijuoti užsienyje. Modelis turėtų būti parengtas dar 2018 m., tais pačiais metais tam numatytas ir finansavimas.

Vaiko pinigai

 Naikinamas NPD tėvams, auginantiems vaikus. Kas mėnesį šią sumą tėvams perves „Sodra“. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos bus mokamos vaiko išmokos – kas mėnesį po 30,02 eurų (0,79 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka) gaus kiekvienas vaikas nuo gimimo dienos iki kol kam sukaks 18 metų arba, jeigu jis mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, ir vėliau, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai. Šią sumą turės mokėti savivaldybė, kurioje asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą. Jos nedeklaravus – savivaldybė, kurioje faktiškai gyvenama. Taigi norintys gauti išmokas tėvai turės kreiptis į savivaldybę arba pildyti elektroninius prašymus.

Jokia išmoka nebus skirta ir mokama tol, kol vienas iš vaiko tėvų nepateiks nustatytos formos prašymo. Tai bus galima padaryti internetu (jeigu žmogus turi el. parašą ar naudoja el. bankininkystę) arba raštu. Jeigu išmokos paprašys abu tėvai, kuriam iš jų pervesti pinigus už vaiką, spręs savivaldybės.

Sprendimas dėl išmokos skyrimo turi būti priimtas ir išmoka išmokėta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir dokumentų pateikimo. Išmokos mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d. Tai reiškia, kad vaiko išmokos už 2018 m. sausio mėnesį turės būti išmokėtos iki vasario 25 d.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

2018 m. sausį įsigalioja naujos redakcijos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Pagal naująją tvarką, jei asmuo neatskleis, kur konkrečiai gyvena, jo duomenys, kuriuos šiuo metu turi savivaldybė, bus naikinami, jam teks iš naujo registruotis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą. Kitu atveju jo gali nepasiekti socialinės išmokos, pensijos, kils problemų registruojant vaiką į vaikų darželį ar paprašius kitokių paslaugų iš savivaldybės. Nauja tvarka palies daugiau nei 60 tūkst. savo gyvenamosios vietos negalinčių deklaruoti asmenų. Apie „benamių“ likimą skaitykite čiaNeturintys galimybių deklaruoti gyvenamosios vietos bus įtraukti į nedeklaravusių asmenų apskaitą. Daugiau skaitykite čia.

Pensijos

Po Naujųjų metų keičiasi pensijų skaičiavimo tvarka. Iki šiol senatvės pensiją sudarė trys dalys, o nuo 2018-ųjų jų lieka tik dvi – bendroji dalis, kuri priklausys nuo stažo, ir individualioji dalis, priklausanti nuo įmokų ir vertinama taškais. Daugiau skaitykite čia ir čia.

Minimali alga

 Nuo sausio 1 dienos minimali mėnesio alga didinama 20 eurų – iki 400 eurų. Be to, didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Jis nuo sausio 1 d. sieks 380 eurų. Daugiau skaitykite čia.

GPM

 Seimas pritarė gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir pelno mokesčio pokyčiams. Nuo kitų metų individualios veiklos pajamos priklausys nuo pelno, o ne nuo profesinės veiklos rūšies, kaip buvo iki šiol. Standartinis 15 proc. GPM tarifas bus taikomas visiems individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurie per metus uždirba daugiau nei 35 tūkst. eurų pelno, o 5 proc. bus apmokestinamas pelnas, neviršijantis 20 tūkst. eurų per metus. Standartinis 15 proc. GPM tarifas bus taikomas visiems individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurie per metus uždirba daugiau nei 35 tūkst. eurų pelno, o 5 proc. bus apmokestinamas pelnas, neviršijantis 20 tūkst. eurų per metus. Įregistruotos naujos smulkios įmonės pirmus metus galės dirbti nemokėdamos pelno mokesčio.

Nekilnojamasis turtas

 Įvedamas ir brangaus nekilnojamojo turto mokestis gyventojams. Jis, atsižvelgiant į turto vertę, sieks 0,5–2 proc. Jei bendra turimo būsto vertė ne didesnė nei 220 tūkst. eurų, jis nebus apmokestinamas.

„Sodros“ įmokų „grindys“

 Seimas įtvirtino socialinio draudimo įmokų už samdomą darbą dirbančius asmenis mažiausią sumą. Tai reiškia, kad net jeigu asmuo dirba ne visu etatu, darbdavys už jį įmokas mokės ne nuo jo algos, o nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri 2018-aisiais sieks 400 eurų. Šios įmokos galės būti skaičiuojamos nuo mažesnės sumos, jeigu atitinkamą mėnesį asmuo buvo draustas pas kitą draudėją, gavo socialinio draudimo pensiją arba buvo ne vyresnis nei 24 metų.

Įmokos taip pat bus skaičiuojamos nuo mažesnės sumos, jeigu darbuotojui apskaičiuotas faktiškas darbo užmokestis yra mažesnis negu MMA dėl to, kad darbuotojas dalį jam priklausančio dirbti laiko nedirbo dėl nedraudžiamojo laikotarpio arba gavo ligos, motinystės, tėvystės arba motinystės (tėvystės) išmoką.

Įmokos

 Seimas taip pat įtvirtino „Sodros“ įmokų „atostogas“ – individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų, ūkinių bendrijų nariai, ūkininkai bei jų partneriai ir dirbantys individualiai asmenys vienus metus nuo veiklos pradžios galės nemokėti socialinio draudimo įmokų.

Internetas ir televizija

 Be „Youtube“, 2018 metais turėtų startuoti „Facebook“ televizija. Manoma, jog tai bus didžiausias televizijos kanalas pasaulyje. Taigi socialiniai tinklai užvaldo internetą. Vidutiniškai lietuvės moterys „Facebook“ per dieną praleidžia 50 minučių, vyrai – beveik 40 minučių.

Alkoholio prekyba

 Nuo 2018-ųjų pradžios bus draudžiama alkoholio reklama. Alkoholio įsigyti galės tik asmenys, kurie jau sulaukė 20 metų. Trumpinamas ir prekybos alkoholiu laikas: darbo dienomis ir šeštadieniais jo bus galima įsigyti nuo 10 iki 20 valandos, o sekmadieniais dar trumpiau – iki 15 valandos.

Akcizai

 Didinami akcizai dyzeliui. Seimas pritarė, kad nuo sausio žemės ūkio veikloje naudojamoms gazolio rūšims akcizų tarifas padidintas nuo 21 iki 56 eurų už 1000 litrų produkto. Dėl to vienas litras šio produkto turėtų brangti 0,04 euro. 0,02 euro turėtų brangti ir kiti degalai, kuriems akcizų tarifas padidintas nuo 330,17 iki 347 eurų. Kiek vėliau, nuo kovo mėnesio, įsigalios ir padidinti akcizai cigaretėms bei kitiems tabako gaminiams. Dėl to pakelis cigarečių turėtų brangti 10 centų, cigarų ar cigarilių pakelis – 17 centų.

Elektra ir dujos

 Nuo 2018 metų elektros kaina buitiniams vartotojams nuo sausio mažėja vidutiniškai 1,2 procento. Populiariausio „standartinio“ vienos laiko zonos tarifas kitąmet mažėja 1 proc. (0,1 cento) iki 11,3 cento už kilovatvalandę (kWh), dviejų laiko zonų: dienos tarifas mažėja 1,6 proc. (0,2 cento) iki 12,2 cento, nakties ir savaitgalių – nepakito – 9,1 cento už kWh.

 Iki 500 kubų dujų per metus suvartojantiems gyventojams jų kaina nuo sausio mažėja nuo 64 iki 59 centų už kubą. Tokių gyventojų Lietuvoje yra apie 468 tūkstančiai. Daugiau nei 500 kubų dujų per metus suvartojantiems klientams kainos nesikeičia: 39 centai – suvartojantiems nuo 501 iki 20 tūkst. kubų ir 38 centai – daugiau nei 20 tūkst. kubų. Pastoviosios tarifo dalys taip pat nekinta – atitinkamai 56 centai ir 3,99 euro. Detaliau skaitykite čia.

Individuali veikla pagal verslo liudijimą

 Pasikeitimai nuo 2018 m. sausio 1 d. Individualią veiklą vykdantiems asmenims. Daugiau skaitykite čia ir čia.

Žemdirbiai

 Dukart didinamos žemdirbių mokamų „Sodros“ įmokų „lubos“, bet leista jas skaičiuoti ne nuo visų, o nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų. Tokia tvarka būtų taikoma ūkininkams, kurie deklaruoja pajamas, o kiti įmokas ir toliau mokės nuo minimalios algos – 400 eurų. 2018-aisiais ūkininkų ir jų partnerių įmokų „lubos“ neturėtų viršyti 14 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) – 11 321 euro per metus arba 943,4 euro per mėnesį. 2017-aisiais šios „lubos“ siekė 7 VDU – 5 660 eurų per metus arba 471,6 euro per mėnesį.

Horoskopas 2018 metais

Svarbiausi Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetai 2018 metais

  • Demografinė situacija.
  • Emigracijos ir imigracijos problemos. 
  • Viešojo sektoriaus pertvarkymo planas (valstybės tarnybos pertvarka). 
  • Mokesčių, socialinės atskirties, sveikatos apsaugos bei švietimo klausimai.

 

Parengta pagal Lietuvos ir užsienio spaudą

Reklama

,

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: