Respublikinis tautosakos ekranizacijos konkursas „Animuoju lietuvišką pasaką-2021“

Kviečiame 5-12 klasių mokinius ir jų grupes iš Lietuvos ugdymo įstaigų, klubų ar kolektyvų, mėgstančius kurti animacijas registruotis į respublikinį tautosakos ekranizacijos konkursą „Animuoju lietuvišką pasaką-2021“. 

Dalyvių registracija – asmenys, norintys dalyvauti konkurse, užpildo elektroninę registracijos formą  iki 2021 m. kovo 15 d. REGISTRACIJOS FORMA

Plačiau nuorodoje http://ktkc.lt/2021/01/25/kvietimas-i-konkursa-animuoju-lietuviska-pasaka-2021/

Daugiau informacijos Animuoju lietuviska pasaka-2021 _Nuostatai (atsisiųsti)

Išsamesnę informaciją teikia Kauno tautinės kultūros centro metodininkė Dovilė Kulakauskienė, tel. 8 600 21734.

RESPUBLIKINIO TAUTOSAKOS EKRANIZACIJOS KONKURSO

„ANIMUOJU LIETUVIŠKĄ PASAKĄ-2021“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio tautosakos ekranizacijos konkurso „Animuoju lietuvišką pasaką-2021“ (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso rengėją, tikslą, dalyvius, organizavimo, reikalavimų konkurso darbams, vertinimo ir geriausių kūrybinių darbų autorių apdovanojimo tvarką.

II.KONKURSO RENGĖJAS

2. Konkursą organizuoja Kauno tautinės kultūros centras (A.Jakšto g.18, Kaunas, LT–44275).

III. KONKURSO TIKSLAS

3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių, pedagogų iniciatyvumą, kūrybiškumą, domėjimąsi lietuvių liaudies tautosaka ir jos puoselėjimu, apjungiant tautos ir asmeninius gebėjimus į bendrą kūrinį – animaciją, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas.

IV. KONKURSO DALYVIAI

4. Konkurse kviečiami dalyvauti 5-12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai ir jų grupės.

5. Skiriamos trys konkurso dalyvių grupės:

5.1. Jaunesniųjų grupė. Jos dalyviai – 5–8 klasių mokiniai arba jų grupės, ne didesnės kaip 5 asmenys.

5.2. Vyresniųjų grupė. Jos dalyviai – 9–12 klasių mokiniai arba jų grupės, ne didesnės kaip 5 asmenys.

5.3. Mišrioji grupė, kurioje dalyvauja įvairaus amžiaus mokinių grupės, ne didesnės kaip 25 asmenys.

6. Mokinių grupė, pateikusi bendrą kūrybinį darbą, laikoma kaip vienas dalyvių vienetas.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Konkursas organizuojamas etapais nuo 2021 m. sausio 21 d. iki 2021 m. gruodžio 5 d.

8. Konkurso etapai:

8.1. I etapas. Dalyvių registracija. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, užpildo elektroninę registracijos formą https://forms.gle/SNKt3m6htwXyseCh8. Registracija vyksta iki 2021 m. kovo 15 d. Išsamesnę informaciją teikia Kauno tautinės kultūros centro metodininkė Dovilė Kulakauskienė; tel.: 8 600 21734.

8.2. II etapas. Nuotoliniai mokymai. Konkurso dalyviams ir jų mokytojams organizuojami nemokami nuotoliniai mokymai, vykdomi svetainėje „Virtuali mokymosi aplinka“ www.vma.lt. Mokymai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir dalyvavimas nėra būtinas. Registracija mokymams yra vykdoma svetainėje www.vma.lt. Mokymai organizuojami 2021 m. kovo 22 d. – balandžio 30 d. Apie mokymų tikslias datas ir temas visi konkurse užsiregistravę dalyviai bus informuojami asmeniškai el. paštu.

8.3. III etapas. Darbų pristatymas. Konkurse užsiregistravę asmenys kūrybinius darbus pateikia KTKC internetinės svetainės puslapyje: http://ktkc.lt/cat-konkursai/animuoju-lietuviska-pasaka/ iki 2021 m. spalio 11 d.

8.4. IV etapas. Darbų vertinimas ir konkurso apibendrinimas. Kūrybinių konkurso darbų vertinimas vyks keliais būdais (žr. sk. „VII. Konkurso darbų vertinimas“) 2021 m. spalio 18 d. – lapkričio 14 d. Konkurso apibendrinimas numatomas 2021 m. lapkričiogruodžio mėn., jo metu vyks konkursinių darbų peržiūra ir pristatymas, konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Kiekvienam dalyviui savo darbo pristatymui skiriamos 2-5 minutės.

VI. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS

9. Dalyviai vienos lietuvių tautosakos rūšies kūriniui (-iams) kuria animacinį filmą su įgarsinimu arba be jo. Pasirenkamiems ekranizuoti kūriniams taikomi šie reikalavimai:

9.1. Smulkiosios tautosakos kūriniai – patarlės, priežodžiai, mįslės, skaičiuotės: animaciniame filme turi būti ekranizuojami ne mažiau kaip 3 (trys) tos pačios tematikos kūriniai (pvz., 3 patarlės apie darbą, 3 mįslės apie mėnulį ir pan.); filmas turėtų būti ne trumpesnis kaip 30 sekundžių, bet ne ilgesnis kaip 5 minutės.

9.2. Pasakojamosios tautosakos kūrinys – pasaka (buitinė, stebuklinė, gyvulinė, melų arba pasaka be galo), sakmė (mitologinė arba etiologinė), padavimas, legenda, anekdotas: kuriamas animacinis filmas turėtų būti ne trumpesnis kaip 30 sekundžių, bet ne ilgesnis kaip 5 minučių trukmės.

9.3. Dainuojamosios tautosakos kūrinys – lietuvių liaudies daina (kasmetinių darbų ir papročių, asmens ir šeimos gyvenimo ar visuomeninio gyvenimo): kuriamas animacinis filmas turėtų būti ne trumpesnis kaip 60 sekundžių, bet ne ilgesnis kaip 5 minučių trukmės. Rekomenduojama ekranizuoti vaikams skirtas dainas.

9.4. Lietuvių kalendorinių švenčių papročių ir tradicijų ekranizacija. Tokio pobūdžio filmas gali būti kuriamas, remiantis keliais tautosakos kūriniais ar užrašytomis, plačiai Lietuvoje paplitusiomis švenčių tradicijomis, papročiais ir apeigomis. Animacinis filmas turėtų būti ne trumpesnis kaip 60 sekundžių, bet ne ilgesnis kaip 5 minučių trukmės.

10. Dalyvio duomenys turi būti nurodyti tituliniame(-iuose) filmo kadre(-uose) (žr. 1 priedą):

10.1. konkurso pavadinimas;

10.2. dalyvio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės); 10.3. mokyklos pavadinimas;

10.4. klasė;

10.5. kūrinio pavadinimas.

11. Titulinio(-ių) kadro(-ų) laikas į bendrą animacinio filmo laiką neįeina.

12. Konkursui vienas dalyvis gali pateikti neribotą skaičių kūrybinių darbų.

13. Visi pateikti kūrybiniai darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių konkurso dalyvių.

14. Animacijoms kurti galima naudoti komercines ar nekomercines animacijų kūrimo programas, kaip: Adobe Flash, Adobe Premiere, Synfig Studio, Pencil2D ir kt.

15. Filme gali būti naudojami piešiniai ar jų dalys, fotografijos ar jų dalys, tekstiniai užrašai, muzikos įrašai ir kt. elementai. Paskutiniame filmo kadre privaloma nurodyti panaudotos informacijos šaltinius ir literatūros sąrašą.

16. Filmas negali atrodyti kaip nuotraukų peržiūra ar filmuota medžiaga, naudotos fotografijos, atliktos nekokybiškomis priemonėmis.

17. Sukurtas animacijas rekomenduojama išsaugoti mp4 formatu. Jei yra garsas, jis turėtų būti išsaugomas kaip automatinis garso formatas.

VII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS

18. Konkurso kūrybinius darbus vertins:

18.1. Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus sudaryta vertinimo komisija;

18.2. Publika viešojo vertinimo metu.

19. Konkurso kūrybinių darbų vertinimas vyks keliais būdais:

19.1. Vertinimo komisija atrinks geriausius kūrybinius darbus, kurie bus talpinami KTKC internetinėje svetainėje www.ktkc.lt ir jiems skirs savo balus. Kiekvienas komisijos narys skirs 10 arba 5 balus dviem labiausiai patikusiems kūrybiniams darbams kiekvienoje amžiaus grupėje (10 balų – geriausias darbas, prilyginamas I vietai, 5 balai – II vietai). Visų komisijos narių balai bus sumuojami. Daugiausia balų surinkusių kūrybinių darbų autoriai iš kiekvienos dalyvių grupės bus išrinkti I ir II vietos nugalėtojais.

19.2. Publikos viešasis vertinimas vyks 2021 m. spalio 18 d. – lapkričio 14 d. internetinėje svetainėje www.ktkc.lt. Daugiausia balsų surinkę kūrybiniai darbai taps publikos numylėtiniais. Šių kūrybinių darbų autoriams (po vieną iš kiekvienos dalyvių grupės) bus skirti papildomi prizai.

20. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

20.1. etniškumas (kalba, simboliai);

20.2. darbo idėjos ir atlikimo originalumas;

20.3. kūrybinio darbo kokybė (jo vaizdumas, įtaigumas).

20.4. meninis pateikimas, estetiškumas;

20.5. atlikimo technikos sudėtingumas ir išbaigtumas.

21. Kūrybiniai darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, plagijuoti, ne laiku pristatyti nebus vertinami.

VIII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

22. Konkurso nugalėtojai:

22.1. Jaunesniųjų grupėje skiriami I ir II vietos nugalėtojai bei publikos numylėtinis.

22.2. Vyresniųjų grupėje skiriami I ir II vietos nugalėtojai bei publikos numylėtinis.

22.3. Mišrioje grupėje skiriami I ir II vietos nugalėtojai bei publikos numylėtinis.

23. Į konkurso apibendrinimą dalyviai bus pakviesti asmeniškai pateiktais kontaktiniais duomenimis.

24. Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais, nugalėtojai – organizatorių, rėmėjų ir partnerių įsteigtais prizais.

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

25. Asmens duomenis tvarko Biudžetinė įstaiga Kauno tautinės kultūros centras (toliau – Centras), kodas 195470830, adresas Adomo Jakšto g. 18, LT-44275, Kaunas, tel. (8 37) 407 135, el. paštas: rastine@ktkc.lt. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

26. Už konkurso dalyvių    asmens     duomenų    apsaugą     atsakinga     Dovilė     Kulakauskienė, atsakingo asmens kontaktinis el. pašto adresas: dovile.kulakauskiene@ktkc.lt, tel. 8 600 21734.

27. Konkurso dalyvių asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, tvarkomi konkurso tinkamo vykdymo tikslu, statistikos tikslu, o duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, amžius/klasė, tvarkomi konkursinių darbų viešinimo, vertinimo tikslu.

28. Visi šiuose nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

29. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti teisės aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę susipažinti su Centro tvarkomais duomenimis, teisę duomenis ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kurios duomenys kontaktams yra viešai   skelbiami interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta apimtimi, kiek tai yra susiję su Centro atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į Centrą aukščiau nurodytais kontaktais.

30. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek Centrui yra būtina, kiek juos saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu.

31. Duomenų subjektas sutinka, kad Centras, laikydamasi teisės aktų, konkurso tinkamo vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens duomenų (būtent: vardas, pavardė, darbo/veiklos/ ugdymosi vieta, amžius/klasė) Centro interneto svetainėje www.ktkc.lt, Centro ir konkurso partnerių valdomose socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Youtube) ar kt.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje http://www.ktkc.lt, įstaigos „Facebook“ paskyroje.

33. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso apibendrinimo datą ir laiką, prisiimdami atsakomybę apie pasikeitimus informuoti konkurso dalyvius.

34. Konkurso dalyvis, pateikdamas konkursui kūrybinį darbą patvirtina, kad yra šio darbo autorius ir sutinka, kad pateikta medžiaga būtų naudojama konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako darbus atsiuntęs konkurso dalyvis.

35. Pateikdami kūrybinius darbus, konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriui išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, vertinti konkursui pateiktus kūrybinius darbus Lietuvoje ir užsienyje.

36. Projekto baigiamojo renginio,     apdovanojimų    metu    dalyviai     bus     fotografuojami     ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikoma Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos kultūros, švietimo ir reklamos tikslams, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 str. 1 d. Kiekvienas renginyje dalyvaujantis dalyvis privalo pateikti raštišką sutikimą dėl fotografavimo/filmavimo ir nuotraukų bei vaizdo įrašų viešinimo (priedas Nr. 2).

37. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 600 21734, el.p. dovile.kulakauskiene@ktkc.lt, kreiptis į Kauno tautinės kultūros centro metodininkę Dovilę Kulakauskienę.

______________________________

 

,

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: