Archyvas pagal 2023 kovo

Lietuvių kalbos naujienos

KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2023-02-272-asis Kalbos komisijos posėdis (2023) ĮVYKIŲ KRONIKA  2023-03-2122-asis UNGEGN Baltijos skyriaus susirinkimas (Varšuvoje)  2023-03-20Kviečiame į viešą paskaitą „Kam man reikia lietuvių kalbos?“ 2023-03-16Išmokti lietuviškai įmanoma kiekvienam, nepristigusiam noro ir valios 2023-03-01Įteikti apdovanojimai lietuvių kalbos puoselėtojams PAKOMISIŲ NAUJIENOS  2023-03-13Terminologijos pakomisės naujienos: svarstyti geologijos, transporto, sveikatos terminai  2023-03-11Terminologijos pakomisės naujienos: svarstyti sveikatos, gynybos, akreditacijos terminai […]

, ,

2 Komentaras

2023–2024 ir 2024–2025 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Dėl 2023-2024 IR 2024-2025 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo.doc BUP bendroji dalis.doc Visa informacija su priedais

, ,

Parašykite komentarą

Atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys

Nuotolinis seminaras „Atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir mokinių pasiekimai: esminiai pokyčiai ir jų įgyvendinimo gairės“. Vaizdo įrašas (2023-02-28)

,

Parašykite komentarą