Archive for category Senoji lietuvių literatūra

Liudviko Rėzos 175-osios mirties metinės

Rugpjūčio 30-oji – lietuvių poeto, tautosakininko, vieno žymiausių pasaulietinės lietuvių kultūros puoselėtojų Liudviko Gedimino Martyno Rėzos 175-osios mirties metinės Šaltiniai / Nuorodos Liudvikas Rėza Liudvikas Rėza (trumpa biografija ir veikla) Liudvikas Rėza Dirgėla. Lietuvininkas Liudvikas Rėza – lietuvių kultūros pagrindų kūrėjas Žvilgsnis į Liudviko Rėzos gyvenimą Liudviko Rėzos biblioteka Vietos dvasia Martyno Liudviko Rėzos kūryboje […]

, , ,

Parašykite komentarą

A. Strazdo giesmės

1 Strazdas, harm. Z.Venskus 1’02 mp3 2 Selianka aušra, aranž. D.Sadauskas  1’03 mp3 3 Giesmė gaspadoriška, aranž. D.Sadauskas 1’03 mp3 4 Giesmė apie siratas, harm. M.Urbaitis 1’05 mp3 5 Gegužėlė, aranž. D.Sadauskas 1’08 mp3   Atlieka Danielius Sadauskas   Daugiau žiūrėkite Audio dainų įrašai pagal Maironio eiles, Mažvydo giesmės, A. Baranausko giesmė-poema, A. Vienažindžio giesmės

, , ,

Parašykite komentarą

A. Vienažindžio giesmės

1 Oi, tu sakal sakalėli mp3 2 Gražus rytas nematytas mp3 3  Kur prapuolė tas kelelis mp3 4 Vo kaip puikios gražios tolimaisias dangos mp3 5  Oi mergelė už našlelio ko ėjai, ko ėjai mp3 6 Sunku gyvent našlaitėliams mp3 7 Oi dainos dainelės mp3 8 Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis mp3 Atlieka Danielius Sadauskas […]

, , ,

Parašykite komentarą

Filmas. Liudvikas Rėza

Filmas. Liudvikas Rėza Trukmė: 00:46:24 Metai: 2003 m. Aprašymas. Apie lietuvių raštijos darbuotoją, Mažosios Lietuvos tautosakininką, K. Donelaičio “Metų“ leidėją, Karaliaučiaus universiteto profesorių Liudviką Rėzą ( 1776- 1840 ). Didelė laidos dalis paremta L. Rėzos dienoraščio “Žinios ir pastabos iš karo pamokslininko dienoraščio apie 1813-14 metų žygius“. Naudoti 1813-14 m. karo Europoje vaizdai, to meto […]

,

Parašykite komentarą

Antanui Juškai -200

2015 m. birželio 8-oji – Lietuvos kalbininko, folkloristo, tautosakininko, istoriko, kunigo Antano Juškos 200-osios gimimo metinės   Daugiau informacijos 2015 m. virtualiame kalendoriuje, kur rasite nuorodas: Šaltiniai / Nuorodos Antanas Juška Broliai Juškos sugrįžo į Tėvynę Knyga „Broliai Juškos“ ir jos autorius Senoji Vilkijos klebonija (dab. A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus) Dainų rinkėjai (Antanas ir Jonas […]

, , ,

Parašykite komentarą

Abraomo Kulviečio 470-osios mirties metinės

2015 m. birželio 6-oji – vieno iš lietuvių raštijos pradininkų, kultūros ir reformacijos veikėjų – Abraomo Kulviečio 470-osios mirties metinės 1545 m. birželio 6 d. Kulvoje (dab. Jonavos raj.) mirė Abraomas Kulvietis. Jis gimė Kulvoje bajorų šeimoje apie 1510 m. Studijavo įvairiuose Europos universitetuose – Krokuvos, Leveno, Vitenbergo, Leipcigo, Sienos. Pastarajame 1530-aisiais apgynė teisės mokslų […]

, , , ,

Parašykite komentarą

Renesanso kūrėjai Lietuvoje ir Europoje

1. Kada egzistavo Renesansas?  Nemažai tyrinėtojų renesansą laiko kaip milžinišką kultūrinę  bangą, kilusią VIII a. prie Ramiojo vandenyno Kinijoje ir nuslūgusią XVII a. prie Atlanto vandenyno Europoje. Prancūzų kalbos žodis renaissance reiškia atgimimą. Nuo XVI a. ši sąvoka vartojama apibūdinti perėjimą iš viduramžių į naujuosius amžius. Atgimimo akcentas atsirado dėl neigiamo viduramžių vertinimo: norėta pabrėžti, […]

Parašykite komentarą

Antanui Tatarei – 210

2015 m. gegužės 17-oji – lietuvių prozos pradininko, Romos katalikų dvasininko, pirmojo zanavykų krašto (Užnemunės) prozininko, švietėjo, vertėjo Antano Tatarės (Totoraičio) 210-osios gimimo metinės Šaltiniai / Nuorodos Kunigas Antanas Tatarė (1 dalis) Kunigas Antanas Tatarė (2 dalis) Antanas Tatarė Antanas Tatarė (siuntiniai) Antanas Tatarė XX a. lietuvių didaktinė proza Antano Tatarės gyvenimas ir kūryba (vaizdinė […]

, , ,

Parašykite komentarą

Motiejaus Valančiaus 140-osios mirties metinės

2015 m. gegužės 17-oji – Lietuvos švietėjo, Žemaičių vyskupo, lietuvių literatūros prozos pradininko, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus Motiejaus Valančiaus 140-osios mirties metinės   Šaltiniai / Nuorodos Motiejus Valančius Valančiaus knygos (virtuali paroda) Valančiaus gimtinė Valančiaus gimtinė (ekspozicija) Žemaičių vyskupijos muziejus Vyskupas Motiejus Valančius Motiejus Valančius Motiejus Valančius Lietuvybės puoselėtojas Lietuvių klasikinės literatūros antologija Palangos Juzė arba […]

, , , ,

Komentarų: 1

Filmas. Knygos turi savo likimą

Filmas. Sua fata habent libelli (Knygos turi savo likimą) Scenarijaus autorius ir režisierius – Aleksandras Digimas Operatorius – Henrikas Mikalauskas Metai: 1968 Trukmė: 00:19:18 Aprašymas. Filmas apie Vilniaus Universiteto bibliotekos istoriją, jos fondus, ją blaškiusius istorijos verpetus. Kiti filmai Kategorijos Kiti šaltiniai Garso įrašai E-knygos

,

Parašykite komentarą

Filmas. Atpildo diena

Filmas. Atpildo diena Žanras. Vesternas (nuotykinis) Scenarijaus autorius – Pranas Morkus Režisieriai – Stasys Motiejūnas, Algimantas Puipa Operatorius – Rimantas Juodvalkis Vaidina: Janis Melderis, Pranas Piaulokas, Eugenija Pleškytė, Antanas Šurna, Gražina Baikštytė, Rūta Staliliūnaitė, Stasys Petronaitis, Andrius Karka, Viktoras Valašinas, Kazimieras Preikštas, Juozas Meškauskas, Stasys Paska, Balys Barauskas ir kiti Metai: 1975 Trukmė: 01:13:16 Aprašymas. […]

,

Parašykite komentarą

Filmas. Mandro paukšties gyvata

Filmas. Mandro paukšties gyvata (apie lietuvių dvasininką, poetą Antaną Strazdą) Žanras. Apybraiža Scenarijaus autorius ir režisierius – A. Tumas Operatorius – E. Ostašenkovas Vaidina: Antaną Strazdą, skaito jo kūrybą, aktorius A. Voščikas. Metai: 1987 Trukmė: 00:19:46 Kiti filmai Kategorijos Kiti šaltiniai Garso įrašai E-knygos

,

Parašykite komentarą

Mediateka. Lietuvininkai.mp3

Mediateka. Lietuvininkai.mp3 (etnokultūra) Aprašymas. Apie Vakarų Lietuvą ir jos gyventojus XIX amžiuje. Vokiečių autorių (O.Glogau, V. Glogau, E. Gizevijaus, K. Kapelerio ir F. Tecnerio) etnografiniai darbai įvairiais vakarinių (Rytprūsių) lietuvių materialinės ir dvasinės kultūros klausimais. XIX a. parašytuose tyrinėjimuose aprašoma vakarinių lietuvių buitis – trobesiai, drabužiai, maistas, papročiai. Rengėjas: Vacys Milius, Lietuvos etnologas, kraštotyrininkas Metai: […]

, , , ,

Parašykite komentarą

Filmas. Vargšų biblija

Filmas. Vargšų biblija (pagal Vytauto Martinkaus to paties pavadinimo apsakymą) Scenarijaus autorius ir režisierius – Valdas Babaliauskas Operatorius – Vytas Plytnikas Vaidina: Petras Ubartas, Jonas Vėlutis, Vytautas Paukštė, Gediminas Girdvainis, Vidas Petkevičius, Vladas Radvilavičius, Petras Dimša, Danutė Keturakytė ir kiti Metai: 1998 Trukmė: 00:58:38 Aprašymas. Pirminis pasakojimo šaltinis – 1630 m. Vilniaus metraštis, kuriame aprašytas […]

, ,

Parašykite komentarą

Gotfrydo Ostermejerio 215-osios mirties metinės

Kovo 13-oji – pirmojo lietuvių literatūros istoriko, kalbininko, teoretiko ir kritiko Gotfrydo Ostermejerio 215-osios mirties metinės Dar daugiau informacijos 2015 m. virtualiame kalendoriuje, kur rasite nuorodas: Šaltiniai / Nuorodos Ostermejeris Gotfrydas Mažosios Lietuvos rašytojai ir raštai Ostermejeris.K.Milkaus veikalų specifika Ostermejerio prierašai Keturi rankraščiai

, ,

Parašykite komentarą

Filmas. Lietuvininkai

Filmas. Lietuvininkai Žanras. Apybraiža Metai: 1989 Trukmė: 01:01:47 Aprašymas. Filmas apie Klaipėdos krašto lietuvius-lietuvininkus, po didžių istorinių kataklizmų nykstančią  etninę grupę, apie didelius lietuvininkų  nuopelnus lietuvių kultūrai, jos šviesuolius – vieną paskutiniųjų mohikanų Jurgį Plonaitį, XIX a. šviesuolius M. Hofmaną, M. Šadagį, E. Šapalą, F. Bajoraitį-Paukštelį, K. Jurkšaitį ir kitus. Aplankomos jų gyventos vietos, kapai. […]

,

Parašykite komentarą

Filmas. Abraomas Kulvietis

Filmas. Abraomas Kulvietis (2015 m. sukanka 505-eri) Žanras. Apybraiža Metai: 1988 Trukmė: 00:47:29 Aprašymas. Pasakojimas apie vieną žymiausių lietuvių raštijos, Reformacijos judėjimo Lietuvoje pradininkų, humanistą, mąstytoją ir teologą, Karaliaučiaus universiteto profesorių Abraomą Kulvietį (1510-1545). Lankomasi jo gimtinėje Kulvoje, istorikai J. Tumelis, A. Bumblauskas, rašytojas L. Gadeikis, muzikologė J. Trilupaitienė pasakoja apie įvairius A. Kulviečio veiklos […]

, , , ,

2 Komentaras

Filmas. Konstantinas Sirvydas

Filmas. Konstantinas Sirvydas Žanras. Apybraiža Metai: 1989 Trukmė: 00:53:10 Aprašymas. Apybraiža apie XVII a. lietuvių raštijos pradininką, baroko kultūros atstovą, Vilniaus universiteto profesorių  kunigą Konstantiną Sirvydą. Skaitomos ištraukos iš filosofinės jo  pamokslų knygos „Punktai sakymų“, plačiai pasakojama apie K. Sirvydo gyvenamąją baroko epochą, šio laikotarpio  dvasinį gyvenimą, žmogaus sampratą, lankomasi jo gimtinėje ir kitose su […]

, ,

Parašykite komentarą

Filmas. Skersai išilgai

Filmas. Skersai išilgai Žanras. Apybraiža  Aprašymas. Laidoje pažintis su knygnešiu Jurgiu Bieliniu – knygnešio vaikaičiu, pokalbis su grafu Dominyku Pliateriu apie tremties metus, gyvenimą tėvynėje, rašytojas Jurgis Kunčinas apie idealaus vyro savybes. Trukmė: 00:53:17 Dar žiūrėkite ČIA Kiti filmai Kategorijos Kiti šaltiniai Garso įrašai E-knygos

, , ,

Parašykite komentarą

Filmas. Aušros sūnūs

Filmas. Aušros sūnūs (pagal Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės to paties pavadinimo pjesę) Scenarijaus autorius ir režisierius – Bronius Morkevičius Operatorius – Vytautas Plytnikas Kompozitorius – Algirdas Martinaitis Dailininkas – Romualdas Lukšas Vaidina: Vladas Bagdonas, Eglė Gabrėnaitė, Jolanta Dapkūnaitė, Arūnas Sakalauskas, Vytautas Šapranauskas, Doloresa Kazragytė, Ričardas Matulevičius, Jonas Pakulis, Jurijus Šuckis, Aleksandras Agarkovas, Viktoras Mitiajevas, Petras Venslovas, Juozas Meškauskas, taip pat Vladas Radvilavičius, Loreta Mukaitė. Metai: […]

, ,

Parašykite komentarą

Filmas. Postilė

Filmas. Postilė Scenarijaus autorė ir režisierė: Virgilija Makačinienė Dailininkė: Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė Redaktorė: Virginija Smolskienė Operatoriai: Algis Šipyla, Lionginas Grigonis, Nerijus Didvalis Laidos dalyviai: Viktorija Daujotytė, Jonas Boruta, Romualdas Budrys, Vytautas Balčiūnas Žanras: dokumentinė apybraiža „Vizijos ir tikrovė“ Kalba: lietuvių Trukmė: 00:28:07 Išleidimo metai: 1999 m. Vaidina: Vladimiras Muivydas, Liudas Mačijauskas, baleto studijos „Nuotaika“ (vadovė Olga […]

,

Parašykite komentarą

Filmas. Akmuo ant akmens

Filmas. Akmuo ant akmens Režisierius: Raimondas Vabalas Scenarijaus autoriai: Pranas Jackevičius (Morkus) ir Raimondas Vabalas Operatorius: Jonas Gricius Dailininkas: Algimantas Švažas Kompozitorius: Eduardas Balsys Žanras: istorinės tematikos socialinė – psichologinė drama Kalba: lietuvių Trukmė: 01:36:01 Išleidimo metai: 1971 m. Vaidina: garsiausi Lietuvos aktoriai Aprašymas. Veiksmas vyksta baudžiavos laikais gretimuose dvaruose. Filmas sudarytas iš dviejų novelių, kurias skiria 50 – […]

,

Parašykite komentarą

Senoji lietuvių literatūra (37 temos)

© Autorių teisės 1. Literatūros istorijos periodizacijos principai: Vidurinieji amžiai ir Naujieji laikai (Renesansas, Barokas, Apšvieta) Senąją Lietuvos literatūrą (XIII-XVIII a.) pagal Europos kultūros ir stilių epochas skirstome į keturis laikotarpius: Viduramžių, Renesanso, Baroko ir švietimo, arba Apšvietos, epochos pradžios literatūrą. Viduramžiams priklauso pirmieji negausūs Lietuvos valstybėje XIII-XV a. sukurti rašytiniai paminklai daugiausia lotynų ir […]

Parašykite komentarą