Archive for category Stilistika

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo gairės

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo G A I R Ė S MBE, VBE, PUPP rašinių vertintojams Baigiamųjų darbų lietuvių kalbos taisyklingumas ir stilius vertinami atsižvelgiant į Kalbos apraše (toliau – Aprašas) pateiktus principus ir kalbos klaidų sąrašus. Toliau pateikiamas Aprašas nėra skirtas naudoti kaip ugdymo priemonė. Jis parengtas, kad vertinamų atvejų nereikėtų ieškoti […]

, ,

Parašykite komentarą

Stiliaus figūros

Nestandartiniai išraiškos būdai: stiliaus figūros Sintaksinės figūros Stiliaus figūros Prasmė ir stiliaus niuansai Pavyzdžiai 1. Retorinis kreipinys – kreipimasis į čia nesantį ar mirusį asmenį, į daiktą, į abstrakčią sąvoką (ar į save!). Kreipiniu įasmeninama O Lietuva! Kieksyk parduota Ir išmainyta tu buvai! (S. Nėris) 2. Retorinis klausimas –  klausiamosios formos tvirtinimas arba neigimas. Teigiama […]

Parašykite komentarą

Teminis planas. Debatai pamokose

DEBATŲ  BYLOS  STRUKTŪRA,  PASIRENGIMO  DEBATAMS PLANAS Temos formuluotė (aktuali, skatinanti susidomėjimą, debatuotina abiem komandom, suformuluota aiškiai ir tiksliai). Temos aktualumo pagrindimas (gali būti įvardintas prieš paskelbiant temą). Temos ribų apibrėžimas. Vartojamų sąvokų apibrėžimai (definicijos). Argumentai („minčių lietus“, socialiniai, psichologiniai, fiziologiniai, ekonominiai ar kt. optimalus argumentų skaičius –  1-2, max – 3). Argumentų pagrindimas (analogijos, pavyzdžiai, […]

,

Parašykite komentarą

Stiliaus sąveika. Bendroji stiliaus kultūra

STILIŲ SĄVEIKA Tos pačios kalbos stiliai nėra uždari ir veikia vienas kitą. Uždariausia, griežčiausia sistema – kanceliarinis stilius. Kitus stilius jis veikia, o pats svetimų raiškos priemonių neįsileidžia. Ypač tai būdinga įstatymams, dokumentams. Didesnę stiliaus laisvę gali turėti skelbimas – tai priklauso nuo jo turinio, adresato, vietos. Ataskaita gali būti perdėm sausa, dalykiška, tinkama tik […]

Parašykite komentarą

Stilius ir stilistika. Kalbos priemonės

Stilius ir stilistika. Kalbos priemonės Baroko epochoje susiformuoja dabartinė literatūrinio stiliaus samprata. Stilius- tai bruožai, būdingi tam tikram objektui. Dabartinė stilistika remiasi požiūriu į žodinę išraišką. Pirmasis teorijos skyrius- tai mokymas apie žodžio atrinkimą: pasenusių žodžių vartosena, naujų žodžių kūrimas, tropai- žodžiai, vartojami perkeltine prasme: a)            Archaizmai– pasenę, iš aktyvios vartosenos pasitraukę žodžiai. Žodis virsta […]

Parašykite komentarą

Stilistika. Stilius

Stilistika – kalbotyros šaka. Ji tiria kalbos vartojimo savitumą įvairiose žmonių bendravimo ir veiklos srityse: kasdieninėje, buitinėje situacijoje, mokslinėje literatūroje ir t.t. Viena iš svarbiausių stilistikos mokslo sąvokų yra stilius. Šiuo terminu nusakomas kalbos vartojimo būdas. Yra geras stilius ir prastas stilius. Prastas stilius gero stiliaus priešybė. Funkcinis stilius – bendrinės kalbos atmaina, kurios savitumą […]

Parašykite komentarą