Archive for category Interpretacija

Metodinė medžiaga 9–10 (IX–X gimnazijos) klasėms pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą ir lietuvių kalba ukrainiečių vaikams

1. Projekto „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ medžiaga, skirta 9–10 (IX–X gimnazijos) klasių mokytojams, dirbsiantiems pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą. Projekto medžiaga suskirstyta į penkias dalis – prozos, poezijos, komedijų, tragedijų, filmų analizę ir interpretaciją. Kiekvieną metodinę dalį sudaro trys elementai: pateiktis, filmuota medžiaga, priedai (analizės fragmentas, teksto suvokimas ar pamokos planas). Medžiaga […]

, , ,

Parašykite komentarą

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo gairės

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo G A I R Ė S MBE, VBE, PUPP rašinių vertintojams Baigiamųjų darbų lietuvių kalbos taisyklingumas ir stilius vertinami atsižvelgiant į Kalbos apraše (toliau – Aprašas) pateiktus principus ir kalbos klaidų sąrašus. Toliau pateikiamas Aprašas nėra skirtas naudoti kaip ugdymo priemonė. Jis parengtas, kad vertinamų atvejų nereikėtų ieškoti […]

, ,

Parašykite komentarą

Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“

************************************************************************************************************* Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“ ************************************************************************************************************* Norėčiau išvysti, kaip prieblandoj spindi danguj perlamutriniai debesys, kaip virsta vaivorykšte jų pakraščiai, kai virš miesto tamsėja padangė, kaip sniegas ant gatvės nuo jų nusidažo raudonai, žaliai ir geltonai, o saulei nugrimzdus į sutemas už horizonto, jie tyliai užgęsta. ************************************************************************************************************************* Spalvos ir zodzio zaismas […]

, ,

Parašykite komentarą

Bet kurios J.Biliūno “Liūdnos pasakos“ ištraukos aptarimas interpretacijai

J.BILIŪNO APYSAKOS „LIŪDNA PASAKA“ IŠTRAUKOS APTARIMAS   ASPEKTAI. Struktūrinės dalys INTERPRETACIJA I. ĮŽANGA. Teksto pobūdis. Kontekstas (kūrinio, autoriaus kūrybos, srovės, epochos literatūros bei kultūros kontekstais).Žanras (kūrinių skirstymas pagal sandaros ypatybes) II. DĖSTYMAS. TEKSTO STRUKTŪRA.1. Erdvė (veiksmo vieta; gali būti uždara (ribota), atvira (neribota), plati, siaura, konkreti, kosminė, begalinė, gamtos, buitinė, fantastinė (sąlygiška), horizontalioji, vertikalioji ir […]

Parašykite komentarą

Graudus vaikystės nuotykis J.Biliūno apsakyme “Kliudžiau“

************************************************************************************************************ SKAUSMAS IR KANČIA ARBA GRAUDUS VAIKYSTĖS NUOTYKIS J. BILIŪNO APSAKYME „KLIUDŽIAU“ ************************************************************************************************************ Jonas_Biliunas_Kliudziau.pdf (atsisiųsti) APSÃKYMAS (1) – trumpo grožinės prozos kūrinio žanras; to žanro kūrinys. Dažniausiai vaizduojamas vienas gyvenimo įvykis. EPINIO IR LYRINIO APSAKYMO PALYGINIMAS (reziumė) EPINIS (SANTŪRIAI RAMUS) APSAKYMAS LYRINIS (PABRĖŽTINAI EMOCINGAS) APSAKYMAS ŽEMAITĖ. „Marti“, „Petras Kurmelis“ JONAS BILIŪNAS. „Lazda“, „Ubagas“, „Žvaigždė“, „Brisiaus […]

,

Parašykite komentarą

Teksto pobūdis. Struktūra

Teksto pobūdis: 1.     Ką rodo pirmieji teksto ženklai: grafinė forma, pavadinimas, pirmosios eilutės? 2.     Ar aišku kokio žanro, tipo kūrinys? 3.     Kokia problematika, kalbėjimo kryptis (apie tai ypač daug pasako pavadinimas, jei yra, paantraštė, epigrafas)? 4.     Koks teksto pradžios ir pabaigos vaidmuo kūrinio reikšmės struktūroje (“Pradžia duoda kodą, pabaiga – mitą” […]

Parašykite komentarą

Teksto analizė ir interpretacija

TEKSTO ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA TEKSTO INTERPRETACIJA TEKSTO ANALIZĖ Tai aiškinimas. Nereikalauja išsamaus kūrinio ar jo dalies aprašymo. Galima išsakyti įspūdį, patirtą skaitant kūrinį, aprašyti tai, kuo kūrinys traukia, galima atsakyti į klausimą, ką apie kūrinį norėtum kitam pasakyti.2 dalys: 1. Objektyvi („KĄ GALI REIKŠTI MUMS IR KODĖL“). 2. Subjektyvi („KĄ TAI REIŠKIA MAN“). Tai visumos […]

Parašykite komentarą