Archive for category Rašyba ir skyryba

Patvirtintos atnaujintos Lietuvių kalbos rašybos taisyklės

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2022 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. N-1 (190) patvirtintas patikslintas ir papildytas leidinys „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“. Jame ne tik pateikiamas taisyklių rinkinys, bet ir paaiškinami jų taikymo ypatumai, aptariami galimi rašybos variantai, atsižvelgiant į norimą perteikti reikšmę ir vartojimo sritį. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvių kalbos rašybos […]

, ,

Parašykite komentarą

Atnaujinamos lietuvių kalbos rašybos taisyklės

Valstybinė lietuvių kalbos komisija parengė atnaujintas lietuvių kalbos rašybos taisykles, kurias numatoma patvirtinti 2021 m. lapkričio mėn. Taigi,  kas ir kaip taisyklėse atnaujinama, tikslinama, papildoma, 2021 m. rugsėjo mėn. „Gimtosios kalbos“ numeryje pasakoja doc. dr. Rasuolė Vladarskienė. Jei leidinio neturite, paspauskite nuorodą, kur rasite leidinio „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ rankraštį: https://bit.ly/3oY08Dq Norėdami pateikti […]

, ,

Parašykite komentarą

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo gairės

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo G A I R Ė S MBE, VBE, PUPP rašinių vertintojams Baigiamųjų darbų lietuvių kalbos taisyklingumas ir stilius vertinami atsižvelgiant į Kalbos apraše (toliau – Aprašas) pateiktus principus ir kalbos klaidų sąrašus. Toliau pateikiamas Aprašas nėra skirtas naudoti kaip ugdymo priemonė. Jis parengtas, kad vertinamų atvejų nereikėtų ieškoti […]

, ,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido prof. Albino Drukteinio parengtą knygą „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020). Šis leidinys ir 2019 m. lapkričio 7 d. Kalbos komisijos nutarimas „Dėl lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ sudaro vientisą dabartinių skyrybos taisyklių rinkinį. Glaustos nutarimo taisyklės leidinyje papildytos įvairesniais raiškos variantais, pateikiama kelių skyrybos taisyklių derinimo atvejų. Ieškant […]

, , ,

Parašykite komentarą

Naujos Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. N-8 (178) Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino Lietuvių kalbos skyrybos taisykles. Norėdami peržiūrėti, paspauskite žemiau. Norėdami parsisiųsti, prisijunkite prie šios skaitmeninės leidybos platformos. VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA (papildyta) NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. N-8 (178) „DĖL LIETUVIŲ KALBOS SKYRYBOS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO […]

,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo priemonės

    Rekomenduojame gramatikos ir rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros kurso priemones (lenteles) lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams tvirtinti.   Gramatikos ir rašybos kursą sudaro garsų ir raidžių santykis, gramatikos pagrindai, rašybos pagrindai, rašybos taisyklių formulės, rašybos tikrinimosi pratybos, žodžių rašymas kartu ir atskirai.   Skyrybos ir kalbos kultūros kursą sudaro kalbos kultūros ir skyrybos mokymosi pagrindai. […]

, ,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys

Pasirodė užduočių raštingumui ugdyti komplektas 5–10 klasėms Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys. Diktantai. Atpasakojimai. Metodinė medžiaga parengta atsižvelgiant į kiekvieno ugdymo koncentro bendrosios programos reikalavimus. Ją sudaro pratimai bei diktantai ir atpasakojimai, skirti lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams formuoti ir tvirtinti. Tikimasi, kad ugdomųjų veiklų pavyzdžių įvairovė mokytojams padės įvertinti mokinių kalbinius gebėjimus ir kurti jiems […]

, ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.7. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 7 **************************************************************************************************** 1. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais (5 taškai). 1. Sodybų kiemuose margavo geltoni, violetiniai, raudoni, purpuriniai jurginų žiedai –1 paskutinės ryškesnės praėjusios vasaros spalvos. A     Praleista sudurtinio tarinio jungtis. B     Atskirti sudėtinio bejungtukio sakinio dėmenys. C     Brūkšniu atskirtas priedėlis, einantis po pažymimojo žodžio. 2. Gūžtoje,2 įtaisytoje po pačiais […]

, , ,

2 Komentaras

Testas Nr.6. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 6 **************************************************************************************************** 1. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. 1.  Lėtai ___riausi tvenkinio pakraščiu ten kur buvo prižėl___ meldų vandens lelijų jau spėjusių nužydėti kur dar niekad nematyti paukščiai krovė lizdus dėjo kiaušinius vedė vaikus beveik visus vienodus geltong___žius lizdai p___psojo virš žolių č___psėjo mažyliai o tėvai didesnieji geltong___žiai siuvo […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.5. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 5 **************************************************************************************************** 1. Įrašykite praleistas raides (65 taškai). Perspėk tą išt__sėlį, kad greičiau pasiimtų savo sutr__šusį kl__darą iš m__sų kiemo. Perg__sdinti galvijai blaškosi po pievą, t__sosi į visas puses, gr__žiojasi į šeimininkus. Už net__sybas gr__sia didžiulės baudos. Iš m__slingo ir švelnaus vandens čiurlenimo nakties tamsoje atrodė, kad čia turėtų būti br__sta, tačiau […]

, , ,

3 Komentaras

Testas Nr.4. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

************************************************************************************************************ Testas Nr. 4 ************************************************************************************************************ 1. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtų ir paryškintų raidžių rašybą, pažymėkite tinkamą atsakymą žyminčią raidę A, B ar C. Prie malūno yra tokia vieta, kuri niekada neužšą1la. Pro siaurute2s dureles iš virtuvės įėjo motina. Kitą savaitę mama siū3s man palaidinę. Auk4ite sveiki ir žvalūs. 1. A.   Giminiškuose žodžiuose tarpusavyje kaitaliojasi ą, ę, […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.3. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 3 **************************************************************************************************** 1. Parašykite kartu arba skyrium. Tur(būt) (be)reikalo (ne)viską išklausiau iki galo. (Ne)tas s__varžėles man padavei. Dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos  rengiamoje konferencijoje reikėjo (ne)tau, o man. (Ne)vienam pritrūksta jėgų užkopti ligi(pat) savojo laimės žiburio. Tai (ne)(be)pirmoji mano tolima išv__ka. Ar(gi) taip svarbu, kas laimės: jei (ne)tas, tai kitas. Vaikai jau (ne)(be)tokie […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.2. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 2 **************************************************************************************************** 1. Ištaisykite kalbos klaidas. Gražus mūsų miestas Kaunas. Vairuotojas, sustokit prie sankryžos. Yra pasiūlymai? Jei pasiūlymai neatsiranda, skaitysim, kad nutarimas priimtas. Mūsų tarpe atsiranda keistuoliai, kurie ir žiemos metu vaikšto basomis. Vidurinė mokykla Nr. 1 vėliau gavo rašytojo vardą. Širvintos-Vilnius kelias jau atremontuotas. Žmogaus gyvenime būna ir potvyniai, ir atoslūgiai. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.1. Kalbos kultūra. Rašyba.Skyryba

***************************************************************************************************** Testas Nr. 1 ***************************************************************************************************** 1. Palikite tinkamą žodį. l. Vaidutė nusipirko (dangavą, melsvą, dangaus spalvos) palaidinę. 2. (Praskambėjo, nuskambėjo, skambėjo) nauja žinomo kompozitoriaus simfonija. 3. Pjesė buvo nebloga, tik prastas režisieriaus (užmanymas, sumanymas). 4. Gydytoja man išrašė (raminančiųjų, raminamųjų) vaistų. 5. Diskotekos (vedėjas, vedantysis) buvo gerai pasirengęs. 6. Į duris pasibeldė (kažkoks tai, kažkoks) […]

, , ,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašyba

RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašyba E ir IA rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, įvairiose žodžio dalyse. Į ir Y rašymas žodžio galūnėje I. E rašoma: – jeigu linksniuojamųjų žodžių vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko galūnėse yra -ė, kitų linksnių galūnėse rašoma e, pvz.: gėlė-gėlei, katė-katei, pelė-pelei, tačiau duktė-dukteriai, sesuo, seserys-seseriai, seseria; – jeigu veiksmažodžio būtojo kartinio laiko […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašymas

**************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašymas I ir  Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, veiksmažodžių būsimajame laike ir įvairiose žodžio dalyse **************************************** I. Y rašoma žodžių galūnėse: – Daiktavardžių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke (arklys, gaidys) ir visada vietininke (arklyje, gaidyje), šauksmininke (arkly, gaidy) arba tik vietininke (brolyje, medyje) ir jo sutrumpėjusiose formose ( […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai

************************************ RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai **************************************** I. Neiginys ne rašomas atskirai: – su daiktavardžiais, būdvardžiais, veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis ir būdvardiniais prieveiksmiais tik, tada, kai juo kas paneigiama ar kam prieštaraujama, pvz.: Ne laisvė rūpi, o materialinė gerovė. Ne davė, o ėmė. Ne girtis […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Žodžių rašymas atskirai ir kartu

**************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu **************************************** I. Žodžių junginiai, bent vienam žodžiui sutrumpėjus, rašomi kartu, pvz.: anapus, kažkas, turbūt, galbūt, žūtbūt, kaipmat:   Turbūt – turi būti, galbūt – gali būti, kaipmat – kaip matyti. II. Dalelytė vis rašoma atskirai, išskyrus: suvis, užvis, pervis, visgi., pvz.: vis tiek, vis viena, vis dėlto. 1užduotis. […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašymas

*********************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašymas I ir  Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, veiksmažodžių būsimajame laike ir įvairiose žodžio dalyse **************************************** I. Y rašoma žodžių galūnėse: – Daiktavardžių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke (arklys, gaidys) ir visada vietininke (arklyje, gaidyje), šauksmininke (arkly, gaidy) arba tik vietininke (brolyje, medyje) ir jo sutrumpėjusiose formose ( […]

,

Parašykite komentarą