Archive for category Skyryba

Brūkšnelio ir brūkšnio vartojimas

Reikia skirti brūkšnį nuo brūkšnelio. Brūkšnelis rašomas: 1. Tarp dviejų lygiareikšmių žodžių, kurie reiškia sudėtinį vieno dalyko pavadinimą, pvz.: lopšelis-darželis, kvietimas-programa, kavinė-baras (jei antras žodis paaiškina, patikslina pirmąjį, brūkšnelis nerašomas: sąskaita faktūra, gydytojas terapeutas, inžinierius elektrikas). 2. Tarp lygiavertes specialybes žyminčių žodžių, pvz.: sekretorius-referentas, dizaineris-maketuotojas, gydytojas traumatologas-ortopedas. 3. Tarp dviejų vieno asmens pavardžių (ne vardų) […]

, ,

Parašykite komentarą

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo gairės

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo G A I R Ė S MBE, VBE, PUPP rašinių vertintojams Baigiamųjų darbų lietuvių kalbos taisyklingumas ir stilius vertinami atsižvelgiant į Kalbos apraše (toliau – Aprašas) pateiktus principus ir kalbos klaidų sąrašus. Toliau pateikiamas Aprašas nėra skirtas naudoti kaip ugdymo priemonė. Jis parengtas, kad vertinamų atvejų nereikėtų ieškoti […]

, ,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido prof. Albino Drukteinio parengtą knygą „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020). Šis leidinys ir 2019 m. lapkričio 7 d. Kalbos komisijos nutarimas „Dėl lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ sudaro vientisą dabartinių skyrybos taisyklių rinkinį. Glaustos nutarimo taisyklės leidinyje papildytos įvairesniais raiškos variantais, pateikiama kelių skyrybos taisyklių derinimo atvejų. Ieškant […]

, , ,

Parašykite komentarą

Naujos Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. N-8 (178) Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino Lietuvių kalbos skyrybos taisykles. Norėdami peržiūrėti, paspauskite žemiau. Norėdami parsisiųsti, prisijunkite prie šios skaitmeninės leidybos platformos. VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA (papildyta) NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. N-8 (178) „DĖL LIETUVIŲ KALBOS SKYRYBOS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO […]

,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo priemonės

    Rekomenduojame gramatikos ir rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros kurso priemones (lenteles) lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams tvirtinti.   Gramatikos ir rašybos kursą sudaro garsų ir raidžių santykis, gramatikos pagrindai, rašybos pagrindai, rašybos taisyklių formulės, rašybos tikrinimosi pratybos, žodžių rašymas kartu ir atskirai.   Skyrybos ir kalbos kultūros kursą sudaro kalbos kultūros ir skyrybos mokymosi pagrindai. […]

, ,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašyba

RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašyba E ir IA rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, įvairiose žodžio dalyse. Į ir Y rašymas žodžio galūnėje I. E rašoma: – jeigu linksniuojamųjų žodžių vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko galūnėse yra -ė, kitų linksnių galūnėse rašoma e, pvz.: gėlė-gėlei, katė-katei, pelė-pelei, tačiau duktė-dukteriai, sesuo, seserys-seseriai, seseria; – jeigu veiksmažodžio būtojo kartinio laiko […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašymas

**************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašymas I ir  Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, veiksmažodžių būsimajame laike ir įvairiose žodžio dalyse **************************************** I. Y rašoma žodžių galūnėse: – Daiktavardžių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke (arklys, gaidys) ir visada vietininke (arklyje, gaidyje), šauksmininke (arkly, gaidy) arba tik vietininke (brolyje, medyje) ir jo sutrumpėjusiose formose ( […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai

************************************ RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai **************************************** I. Neiginys ne rašomas atskirai: – su daiktavardžiais, būdvardžiais, veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis ir būdvardiniais prieveiksmiais tik, tada, kai juo kas paneigiama ar kam prieštaraujama, pvz.: Ne laisvė rūpi, o materialinė gerovė. Ne davė, o ėmė. Ne girtis […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Žodžių rašymas atskirai ir kartu

**************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu **************************************** I. Žodžių junginiai, bent vienam žodžiui sutrumpėjus, rašomi kartu, pvz.: anapus, kažkas, turbūt, galbūt, žūtbūt, kaipmat:   Turbūt – turi būti, galbūt – gali būti, kaipmat – kaip matyti. II. Dalelytė vis rašoma atskirai, išskyrus: suvis, užvis, pervis, visgi., pvz.: vis tiek, vis viena, vis dėlto. 1užduotis. […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašymas

*********************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašymas I ir  Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, veiksmažodžių būsimajame laike ir įvairiose žodžio dalyse **************************************** I. Y rašoma žodžių galūnėse: – Daiktavardžių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke (arklys, gaidys) ir visada vietininke (arklyje, gaidyje), šauksmininke (arkly, gaidy) arba tik vietininke (brolyje, medyje) ir jo sutrumpėjusiose formose ( […]

,

Parašykite komentarą