Archive for category Teksto suvokimas ir kūrimas

Argumentacinio teksto planavimo, kūrimo, analizės ir vertinimo patirtis

Zita Nauckūnaitė. Argumentavimas: didaktiniai aspektai Metodinė priemonė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-259-1.     Diskusija, kaip geriau parengti žmones gyvenimui, toli gražu nėra nauja. Efektyvios pedagogikos paieškos siekia net antikinį pasaulį. Ypač kai kalba pakrypsta apie samprotavimą, kurio ašis – argumentavimas – yra vienas svarbiausių komunikacinės kompetencijos ir vadinamojo kritinio mąstymo gebėjimų.   […]

, , ,

Parašykite komentarą

Metodinė priemonė „Skaitome suprasdami“ (5-10 klasei) – skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams. Tai skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys „Skaitome suprasdami“ – tai metodinė priemonė, kuria siekiama formuoti pagrindinio ugdymo koncentro mokinių įvairiapusį lietuvių literatūros, tautosakos, […]

, , ,

2 Komentaras

“Anykščių šilelis“ (testas)

A. BARANAUSKAS. „ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ (testas) (Ištrauka iš Just. Marcinkevičiaus teksto „Štai kas yra mes“ – Just. Marcinkevičius. Tekančios upės vienybė. – Kaunas, 1995, p. 42 – 44) Originalus tekstas ir vertinimo lentelė čia ******************************************************************************** Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. ******************************************************************************** „Anykščių šilelis“ – tai ir įžeistos, paniekintos lietuvių kalbos šauksmas, jos poetinė apeliacija į […]

, , ,

Parašykite komentarą

Literatūrinis teksto suvokimas

  V.Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ I dalies VI skyriaus [Liudo kelionė namo atostogų] ištraukos literatūrinis teksto suvokimas 1. Kokia psichologinio romano vertybė ir pagrindinis objektas interpretuojamoje ištraukoje? Pacituokite (J Remkitės žodžių „jausmas-jutimas“ vartosena). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kokia nuotaika apima seminarijos auklėtinius išvažiavimo dieną? Kodėl? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Ko atvyko Vasario tėvas ir kokia jo bei namiškių […]

5 Komentaras

Bet kurios J.Biliūno “Liūdnos pasakos“ ištraukos aptarimas interpretacijai

J.BILIŪNO APYSAKOS „LIŪDNA PASAKA“ IŠTRAUKOS APTARIMAS   ASPEKTAI. Struktūrinės dalys INTERPRETACIJA I. ĮŽANGA. Teksto pobūdis. Kontekstas (kūrinio, autoriaus kūrybos, srovės, epochos literatūros bei kultūros kontekstais).Žanras (kūrinių skirstymas pagal sandaros ypatybes) II. DĖSTYMAS. TEKSTO STRUKTŪRA.1. Erdvė (veiksmo vieta; gali būti uždara (ribota), atvira (neribota), plati, siaura, konkreti, kosminė, begalinė, gamtos, buitinė, fantastinė (sąlygiška), horizontalioji, vertikalioji ir […]

Parašykite komentarą

Novelės “Vagis“ kompozicinės dalys (diferencijuotos užduotys)

=============================================================== EKSPRESIONIZMO BRUOŽAI J. SAVICKIO NOVELĖJE “VAGIS” =============================================================== KAS NEĮPRASTA PASAKOJIME? REALISTINIS EKSPRESIONISTINIS Pasakotojas Vertina įvykius Vengia vienprasmio įvykių vertinimo Siužetas Pabaiga aiški Pabaiga paradoksali, niekur neveda Palyginimai Įprasti Priverčiantys šyptelėti Aplinkos aprašymas Išsamus Susideda iš keletą detalių Įvykiai Nuoseklūs, lėti Užuominos, greiti Meninio vaizdavimo būdai Tradiciniai Modernumas, lakoniškumas, simboliškumas, šokiravimo elementai Jurgio Savickio novelė […]

Parašykite komentarą

Kaip atlikti skaitymo ir suvokimo užduotį? (atmintinė)

Kaip atlikti skaitymo ir suvokimo užduotį? ATMINTINĖ Teksto skaitymas – dvasios penėjimas, kartais tikra dvasios puota 1. Negrožinio teksto suvokimo užduotis yra sudėtinga, todėl, mielasis, turi ruoštis kaip galima sąmoningiau. Pirmiausia suvok užduoties tikslą: įvertinti tavo gebėjimus bei įgūdžius, taikyti dalykines žinias (rasti bei panaudoti informaciją ir pan.), atskleisti kultūrinę kompetenciją, suvokti informaciją (analizuoti, argumentuoti, […]

,

6 Komentaras