Archive for category Teksto suvokimo užduotys

Literatūrinis teksto suvokimas

  V.Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ I dalies VI skyriaus [Liudo kelionė namo atostogų] ištraukos literatūrinis teksto suvokimas 1. Kokia psichologinio romano vertybė ir pagrindinis objektas interpretuojamoje ištraukoje? Pacituokite (J Remkitės žodžių „jausmas-jutimas“ vartosena). ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 2. Kokia nuotaika apima seminarijos auklėtinius išvažiavimo dieną? Kodėl? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Ko atvyko Vasario tėvas ir kokia jo bei namiškių nuotaika? […]

2 Komentaras

Skirgailos – žmogaus ir valdovo – tragedija (teksto suvokimas)

*************************************************************************************                             SKIRGAILOS – ŽMOGAUS IR VALDOVO – TRAGEDIJA                                           (TEKSTO SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS) ************************************************************************************* REZIUMĖ. V. Krėvės dramoje “Skirgaila” vaizduojami istoriniai įvykiai ir asmenys,- XIV amžiaus pabaigos Lietuva, kova dėl jos savarankiškumo, kova tarp senosios, pagoniškosios religijos, ir ką tik atėjusios krikščionybės. Skirgaila – dramatiškas, istorinis asmuo, Jogailos brolis, paliktas valdyti Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę. […]

Komentarų: 1

Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“

************************************************************************************************************* Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“ ************************************************************************************************************* Norėčiau išvysti, kaip prieblandoj spindi danguj perlamutriniai debesys, kaip virsta vaivorykšte jų pakraščiai, kai virš miesto tamsėja padangė, kaip sniegas ant gatvės nuo jų nusidažo raudonai, žaliai ir geltonai, o saulei nugrimzdus į sutemas už horizonto, jie tyliai užgęsta. ************************************************************************************************************************* Spalvos ir zodzio zaismas […]

, ,

Parašykite komentarą

Spalvos ir žodžio žaismas J.Vaičiūnaitės eilėraštyje “Vasara su mėlynu dienoraščiu”

************************************************************************************************************* Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Vasara su mėlynu dienoraščiu“ ************************************************************************************************************* Judita Vaičiūnaitė – spontaniško jausmo, emocinio tikrovės išgyvenimo poetė. Išgyvenimo išraiška jos eilėraščiuose – metaforos, spalvų ir šviesos deriniai. Spalva tampa reikšmingesnė negu forma, žodis – ji perduoda svarbiausią eilėraščio išgyvenimą. Spalvos, šviesos metaforos poetės eilėraščiuose gali būti įvairių žmogaus išgyvenimų – […]

, ,

Parašykite komentarą

Bet kurios J.Biliūno “Liūdnos pasakos” ištraukos aptarimas interpretacijai

J.BILIŪNO APYSAKOS „LIŪDNA PASAKA“ IŠTRAUKOS APTARIMAS   ASPEKTAI. Struktūrinės dalys INTERPRETACIJA I. ĮŽANGA. Teksto pobūdis. Kontekstas (kūrinio, autoriaus kūrybos, srovės, epochos literatūros bei kultūros kontekstais).Žanras (kūrinių skirstymas pagal sandaros ypatybes) II. DĖSTYMAS. TEKSTO STRUKTŪRA.1. Erdvė (veiksmo vieta; gali būti uždara (ribota), atvira (neribota), plati, siaura, konkreti, kosminė, begalinė, gamtos, buitinė, fantastinė (sąlygiška), horizontalioji, vertikalioji ir […]

Parašykite komentarą

Pavadinimo prasmė J.Biliūno apsakyme “Tikėjimas”

***************************************************************************************************************** PAVADINIMO PRASMĖ J. BILIŪNO APSAKYME „TIKĖJIMAS“ ***************************************************************************************************************** Atsiverskite vieną iš vadovėlių: Literatūros vadovėlis 11 klasei (bendrajam kursui). V.: Baltos lankos, 2003. P. 178-179 (kietu viršeliu). Literatūros vadovėlis 11 klasei (bendrajam kursui). V: Baltos lankos, 2004. P. 162-163 (minkštu viršeliu). Atidžiai perskaitykite tekstą ir pasvarstykite, kokių minčių kelia žodžiai tikėjimas, pasitikėjimas. Prisiminkite realizmo bruožus. ***************************************************************************************************************************** […]

, ,

Parašykite komentarą

J. Biliūno apysakos “Liūdna pasaka” prakalbos aptarimas

************************************************************************************************** J. Biliūno apysakos „Liūdna pasaka“  prakalbos aptarimas ************************************************************************************************** biliunas_liudna pasaka.pdf REZIUMĖ. Pirmąkart „Liūdną pasaką“ atskira knygele 1907 metais išleido Zavadskio knygų leidykla savo lėšomis. Rašytojo žmona yra paliudijusi, kad „Báltasai šešėlis“ buvo sumanytas kaip atskiras kūrinys, tačiau spėta parašyti tik skyrelį „Prakalbos vietoje“. 1913 m. išleistuose Biliūno raštuose „Báltasai šešėlis“ jau įdėtas kaip „Liūdnos […]

,

Parašykite komentarą

Prenumeruoti

Būkite informuoti apie kiekvieną naują įrašą el. paštu

Prisijunkite prie kitų 1,214 pasekėjų