Archive for category Teksto suvokimo užduotys

Metodinė medžiaga 9–10 (IX–X gimnazijos) klasėms pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą ir lietuvių kalba ukrainiečių vaikams

1. Projekto „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ medžiaga, skirta 9–10 (IX–X gimnazijos) klasių mokytojams, dirbsiantiems pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą. Projekto medžiaga suskirstyta į penkias dalis – prozos, poezijos, komedijų, tragedijų, filmų analizę ir interpretaciją. Kiekvieną metodinę dalį sudaro trys elementai: pateiktis, filmuota medžiaga, priedai (analizės fragmentas, teksto suvokimas ar pamokos planas). Medžiaga […]

, , ,

Parašykite komentarą

Literatūrinio ir samprotavimo rašinio vertinimo ypatumai

Samprotavimo rašinio valstybiniame lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine vertinimo ypatumai, apibendrinamos visos vykusios konsultacijos. Konsultacijoje dalyvauja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės Daiva Stukienė ir Irena Kanišauskaitė, NŠA Pasiekimų patikrinimų užduočių skyriaus vedėja dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė.  Literatūrinio rašinio valstybiniame lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine vertinimo ypatumai, apibendrinamos visos vykusios konsultacijos. Konsultacijoje dalyvauja lietuvių […]

, , ,

Parašykite komentarą

Metodinė priemonė „Skaitome suprasdami“ (5-10 klasei) – skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams. Tai skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys „Skaitome suprasdami“ – tai metodinė priemonė, kuria siekiama formuoti pagrindinio ugdymo koncentro mokinių įvairiapusį lietuvių literatūros, tautosakos, […]

, , ,

2 Komentaras

Literatūrinis teksto suvokimas

  V.Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ I dalies VI skyriaus [Liudo kelionė namo atostogų] ištraukos literatūrinis teksto suvokimas 1. Kokia psichologinio romano vertybė ir pagrindinis objektas interpretuojamoje ištraukoje? Pacituokite (J Remkitės žodžių „jausmas-jutimas“ vartosena). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kokia nuotaika apima seminarijos auklėtinius išvažiavimo dieną? Kodėl? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Ko atvyko Vasario tėvas ir kokia jo bei namiškių […]

5 Komentaras

Skirgailos – žmogaus ir valdovo – tragedija (teksto suvokimas)

*************************************************************************************                             SKIRGAILOS – ŽMOGAUS IR VALDOVO – TRAGEDIJA                                           (TEKSTO SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS) ************************************************************************************* REZIUMĖ. V. Krėvės dramoje “Skirgaila” vaizduojami istoriniai įvykiai ir asmenys,- XIV amžiaus pabaigos Lietuva, kova dėl jos savarankiškumo, kova tarp senosios, pagoniškosios religijos, ir ką tik atėjusios krikščionybės. Skirgaila – dramatiškas, istorinis asmuo, Jogailos brolis, paliktas valdyti Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę. […]

7 Komentaras

Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“

************************************************************************************************************* Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“ ************************************************************************************************************* Norėčiau išvysti, kaip prieblandoj spindi danguj perlamutriniai debesys, kaip virsta vaivorykšte jų pakraščiai, kai virš miesto tamsėja padangė, kaip sniegas ant gatvės nuo jų nusidažo raudonai, žaliai ir geltonai, o saulei nugrimzdus į sutemas už horizonto, jie tyliai užgęsta. ************************************************************************************************************************* Spalvos ir zodzio zaismas […]

, ,

Parašykite komentarą

Spalvos ir žodžio žaismas J.Vaičiūnaitės eilėraštyje “Vasara su mėlynu dienoraščiu“

************************************************************************************************************* Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Vasara su mėlynu dienoraščiu“ ************************************************************************************************************* Judita Vaičiūnaitė – spontaniško jausmo, emocinio tikrovės išgyvenimo poetė. Išgyvenimo išraiška jos eilėraščiuose – metaforos, spalvų ir šviesos deriniai. Spalva tampa reikšmingesnė negu forma, žodis – ji perduoda svarbiausią eilėraščio išgyvenimą. Spalvos, šviesos metaforos poetės eilėraščiuose gali būti įvairių žmogaus išgyvenimų – […]

, ,

Parašykite komentarą

Bet kurios J.Biliūno “Liūdnos pasakos“ ištraukos aptarimas interpretacijai

J.BILIŪNO APYSAKOS „LIŪDNA PASAKA“ IŠTRAUKOS APTARIMAS   ASPEKTAI. Struktūrinės dalys INTERPRETACIJA I. ĮŽANGA. Teksto pobūdis. Kontekstas (kūrinio, autoriaus kūrybos, srovės, epochos literatūros bei kultūros kontekstais).Žanras (kūrinių skirstymas pagal sandaros ypatybes) II. DĖSTYMAS. TEKSTO STRUKTŪRA.1. Erdvė (veiksmo vieta; gali būti uždara (ribota), atvira (neribota), plati, siaura, konkreti, kosminė, begalinė, gamtos, buitinė, fantastinė (sąlygiška), horizontalioji, vertikalioji ir […]

Parašykite komentarą

Pavadinimo prasmė J.Biliūno apsakyme “Tikėjimas“

***************************************************************************************************************** PAVADINIMO PRASMĖ J. BILIŪNO APSAKYME „TIKĖJIMAS“ ***************************************************************************************************************** Atsiverskite vieną iš vadovėlių: Literatūros vadovėlis 11 klasei (bendrajam kursui). V.: Baltos lankos, 2003. P. 178-179 (kietu viršeliu). Literatūros vadovėlis 11 klasei (bendrajam kursui). V: Baltos lankos, 2004. P. 162-163 (minkštu viršeliu). Atidžiai perskaitykite tekstą ir pasvarstykite, kokių minčių kelia žodžiai tikėjimas, pasitikėjimas. Prisiminkite realizmo bruožus. ***************************************************************************************************************************** […]

, ,

Parašykite komentarą

J. Biliūno apysakos “Liūdna pasaka“ prakalbos aptarimas

************************************************************************************************** J. Biliūno apysakos „Liūdna pasaka“  prakalbos aptarimas ************************************************************************************************** biliunas_liudna pasaka.pdf REZIUMĖ. Pirmąkart „Liūdną pasaką“ atskira knygele 1907 metais išleido Zavadskio knygų leidykla savo lėšomis. Rašytojo žmona yra paliudijusi, kad „Báltasai šešėlis“ buvo sumanytas kaip atskiras kūrinys, tačiau spėta parašyti tik skyrelį „Prakalbos vietoje“. 1913 m. išleistuose Biliūno raštuose „Báltasai šešėlis“ jau įdėtas kaip „Liūdnos […]

,

Parašykite komentarą

Sąžinė – žmogaus teisėjas (pagal J. Biliūno apsakymą “Vagis“)

************************************************************************************************************** SĄŽINĖ – ŽMOGAUS TEISĖJAS (pagal J.Biliūno apsakymą „VAGIS“) (diferencijuotos užduotys) ************************************************************************************************************** TIKSLAI. Mokytis analizuoti grožinį tekstą, plėsti sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo gebėjimus. UŽDAVINYS. Aptarti novelės dalis pagal įvykių sekos nuoseklumą ir įvertinti veikėjo Jokūbo poelgio motyvus. UŽDUOTIS. Atidžiai perskaitykime teksto ištrauką, kuri suskirstyta į fragmentus ir jų pastraipas, pasirinkime vieną iš jų (žemiau […]

Parašykite komentarą

Novelės “Vagis“ kompozicinės dalys (diferencijuotos užduotys)

=============================================================== EKSPRESIONIZMO BRUOŽAI J. SAVICKIO NOVELĖJE “VAGIS” =============================================================== KAS NEĮPRASTA PASAKOJIME? REALISTINIS EKSPRESIONISTINIS Pasakotojas Vertina įvykius Vengia vienprasmio įvykių vertinimo Siužetas Pabaiga aiški Pabaiga paradoksali, niekur neveda Palyginimai Įprasti Priverčiantys šyptelėti Aplinkos aprašymas Išsamus Susideda iš keletą detalių Įvykiai Nuoseklūs, lėti Užuominos, greiti Meninio vaizdavimo būdai Tradiciniai Modernumas, lakoniškumas, simboliškumas, šokiravimo elementai Jurgio Savickio novelė […]

Parašykite komentarą

Vaiko ir suaugusiųjų elgesys apsakyme “Kova“

GALIMI  KLAUSIMAI 1.  Novelės tema. Kuo netradicinis jos trakta­vimas? 2.  Apibūdinkite vaiko kovą: dramatiška, tra­giška, prasminga, beprasmė. Kaip ją galima su­vokti platesne prasme? 3.  Kokios novelės problemos? Kuo modernus jų sprendimas? 4.  Kaip kuriamas pagrindinio veikėjo paveiks­las? Kaip derinamos literatūrinės ir teatro priemo­nės? Kurios padeda pasiekti lakoniškumo? Kaip? 5.  Kokia vaiko dialogo su žyduku paskirtis? […]

Parašykite komentarą

Žmogaus ir šuns santykiai apsakyme “Ad astra“

GALIMI KLAUSIMAI Kokio klasikinio kūrinio siužetas perprasmintas novelėje? Kaip? Kokie svarbiausi vaizdavimo principai atskleidžia modernios prozos estetiką? Interpretuokime pavadinimą. Kaip jis susi­jęs su tekstu? Kodėl toks? Kokia kūrinio problematika? Kuo ji tradici­nė, kuo – moderni? Apibūdinkite Dalbą. Paveikslo tradiciškumas ir modernumas. Koks ir kaip atskleistas pasakotojo požiūris į ūkininką? Kaip novelėje susiduria sena ir nauja? […]

Parašykite komentarą

Jurgio Savickio novelė “Vagis“ (nagrinėjimo planas)

******************************************************************************* Jurgio Savickio novelė „VAGIS“ ******************************************************************************* REZIUMĖ. Novelės tema lietuvių literatūroje nėra nauja – apie kaimietį, susidūrusį su arkliavagiu, dar prieš Savickį rašė Jonas Biliūnas. Tačiau nesunku pastebėti keistų, stebinančių Savickio požiūrio į šią temą bruožų: vagis čia gretinamas su kunigu, o paskui su Kristumi, kai­miečių elgesys nepamatuotai žiaurus. Dviprasmiškas ne tik vagies, bet ir […]

Parašykite komentarą

Maironio eilėraščio “Išnyksiu kaip dūmas“ teksto suvokimas

PRATYBOS (IV grupė) Eilėraščio „Išnyksiu kaip dūmas“ teksto suvokimas Skaitymas ir komentavimas ************************************************************************  Šaltinis. Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra 11-12 klasei. V., 2001. P. 79. ************************************************************************ Maironio eilėraščio IŠNYKSIU KAIP DŪMAS teksto suvokimas.doc PLANAS 1. Kada eilėraštis parašytas? Kas jį sudaro? 2. Koks eilėraščio motyvas? Kokia tema? 3. Žmogaus ir gyvenimo santykis (lyrinio subjekto asmeninė būtis, […]

,

Parašykite komentarą

Maironio eilėraščio “Nebeužtvenksi upės“ teksto suvokimas

PRATYBOS (III grupė) Eilėraščio „Nebeužtvenksi upės“ teksto suvokimas Skaitymas ir komentavimas ************************************************************************ Šaltinis. Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra 11-12 klasei. V., 2001. P. 85. ************************************************************************ Maironio eilėraščio NEBEUŽTVENKSI UPĖS teksto suvokimas.doc PLANAS 1. Kada eilėraštis parašytas? Kas jį sudaro? 2. Koks eilėraščio motyvas? Kokia tema? 3. Pavadinimo prasmė. 4. Lyrinio subjekto pozicija (raginimai, pastangos ir kt.). […]

,

Parašykite komentarą

Maironio eilėraščio “Nuo Birutės kalno“ teksto suvokimas

PRATYBOS (II grupė) Eilėraščio „Nuo Birutės kalno“ teksto suvokimas Skaitymas ir komentavimas ************************************************************************ Šaltinis. Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra 11-12 klasei. V., 2001. P. 95. ************************************************************************ Maironio eilėraščio NUO BIRUTĖS KALNO teksto suvokimas.doc PLANAS 1. Kada eilėraštis parašytas? Kas jį sudaro? 2. Koks eilėraščio motyvas? Kokia tema? 3. Kokia žmogaus būsena? santykis tarp žmogaus ir gamtos? […]

,

Parašykite komentarą

Maironio eilėraščio “Taip niekas tavęs nemylės“ teksto suvokimas

PRATYBOS (I grupė) Eilėraščio „Taip niekas tavęs nemylės“ teksto suvokimas Skaitymas ir komentavimas ******************************************************************************** Šaltinis. Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra 11-12 klasei. V., 2001. P. 77. ******************************************************************************* Maironio eilėraščio TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS teksto suvokimas.doc PLANAS 1. Bendras eilėraščio įvertinimas (įspūdžiai): a) parašymo aplinkybės; b) eilėraščio struktūra (posmai, rimas, motyvas ir pan.); 2. Eilėraščio tema, kalbėjimas, […]

,

Parašykite komentarą

Maironio eilėraščio “Užmigo žemė“ teksto suvokimo užduotis

PRAKTINIS DARBAS EILĖRAŠTIS “UŽMIGO ŽEMĖ” ******************************************************************************** Maironio eilėraščio UŽMIGO ŽEMĖ teksto suvokimas.doc Užduotis.  Eilėraštį rasi: Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra 11-12 klasei. V., 2001. P. 95. Atidžiai perskaityk ir atsakyk į klausimus. ******************************************************************************** 1. Kada eilėraštis parašytas? Kas jį sudaro? (2 taškai) ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………………………….. 2. Koks eilėraščio motyvas? Kokia tema? (3 taškai) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 3. Kokia […]

,

Parašykite komentarą

Tautinis atgimimas ir Maironio kūrybos universalumas

******************************************************************************** TAUTINIS ATGIMIMAS  IR MAIRONIO KŪRYBOS UNIVERSALUMAS SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 2 ******************************************************************************** Tautinis atgimimas ir Maironio universalumas.doc Užduotis. Atsiversk vadovėlį: Daujotytė V., Tūtlytė R., Viliūnas G. LITERATŪRA XI-XII klasei (I knyga). P. 208 – 212. Vadovaudamasis (-si) sufleriu, atsakyk į klausimus. ********************************************************************************   KLAUSIMAI ATSAKYMAI TAŠKAI 1. Kuo savita Maironiokūryba? (I pastraipa) 3 2. Paaiškink, […]

,

Parašykite komentarą

“Rudens gėrybių“ gamtovaizdis

**************************************** Kristijonas Donelaitis. „RUDENS GĖRYBIŲ“ GAMTOVAIZDIS **************************************** RUDENS GĖRYBIŲ gamtovaizdis.doc (atsisiųsk) Perskaitykite tekstą  ir pasirinkite vieną iš dviejų: atsakykite į klausimus ARBA parašykite teksto interpretaciją. **************************************** 1. „Metų“ gamtos vaizdai lydi būrų gyvenimą ir darbus ne tik sudarydami jiems foną, bet ir susiliedami su jų buities ritmu, su savitu, valstietišku poemos pasaulėvaizdžiu, teikdami medžiagos autoriaus […]

, , ,

Parašykite komentarą

Tekstai K. Donelaičio kūrybai aptarti ir literatūrinis testas

**************************************** TEKSTAI K. DONELAIČIO KŪRYBAI APTARTI IR LITERATŪRINIS TESTAS **************************************** Tekstai K. DOnelaičio kūrybai aptarti ir literatūrinis testas.doc (atsisiųsk) Pasirink vieną iš 2 tekstų ir parašyk interpretaciją arba literatūrinį testą. **************************************** I TEKSTAS „Pavasario linksmybės“, 629-644 eilutės Bet jūs prietelkos, jūs viežlybos gaspadinės! 630 Jūs neprivalot dėl tokių kalbų nusigėdėt. Tos tesigėdi tikt, kurios tingėt […]

, ,

Komentarų: 1

Socialinė ir tautinė problematika “Metuose“

*************************************** SOCIALINĖ IR TAUTINĖ PROBLEMATIKA K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ **************************************** Socialinė ir tautinė problematika K. Donelaičio METUOSE.doc. (atsisiųsk) (PRIVALAI ŽINOTI!). Poemoje K.Donelaitis teigia socialinio teisingumo ir prigimtinės žmonių lygybės idėjas, kritikuoja būrą išnaudojančius ponus. Žmogaus išnaudojimas ir socialinė nelygybė vertinami kaip neteisinga gyvenimo tvarka, nes žmonės iš prigimties yra lygūs,-visi gimsta vienodi, su tais pačiais […]

, , ,

Parašykite komentarą

Pričkaus gyvenimo apmąstymai

**************************************** PRIČKAUS GYVENIMO APMĄSTYMAI K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ **************************************** Pričkaus gyvenimo apmąstymai METUOSE.doc (atsisiųsk) (SUFLERIS). ŽINOK! Pričkus – įdomiausias „Metų“ personažas. Jis – ne tik būrų ir ponų tarpininkas, kaimo seniūnas (šaltyšius), tarpininkas tarp būrų ir dvaro, sodžiaus ir miesto, bet ir ponų lupamas bėdžius, kilęs iš būrų. Jo vertinimai apie darbą, baudžiauninkus ir jų […]

, ,

Parašykite komentarą

Nenaudėlių gyvenimo vertybės K. Donelaičio “Metuose“

**************************************** „NENAUDĖLIŲ“ GYVENIMO VERTYBĖS K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ *********************************************** Nenaudėlių gyvenimo vertybės K. Donelaičio METUOSE.doc (atsisiųsk) „Metuose“ K.Donelaičiui rūpi pavaizduoti valstiečių baudžiauninkų – būrų gyvenimą. Poemoje veikia apie 40 vyrų ir apie 20 moterų iš Vyžlaukio valsčiaus. Veikėjai poeto griežtai suskirstyti į dvi grupes: „viežlybieji“ (teigiami) ir „nenaudėliai“ (neigiami). Neigiami personažai yra antivisuomeniški – pavojingi, […]

, , ,

Parašykite komentarą

Gamtovaizdžio prasmė K.Donelaičio “Metuose“

Donelaitis.ppt (atsisiųsk) Gamtovaizdžio prasmė K.Donelaičio METUOSE.doc (atsisiųsk) **************************************** GAMTOVAIZDŽIO PRASMĖ K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ **************************************** (SUFLERIS). ŽINOK! K.Donelaičio epochai būdinga švietėjiška mintis apie būtinumą paklusti gamtos įstatymams. Nutolimas nuo Dievo sukurtõs tobulõs gamtõs yra visų žmogaus nelaimių priežastis. Žmogus turi būti natūralus, nesiekti pertekliaus, tenkintis tuo, ką jam duoda gamta. Jis turi džiaugtis pačia savo […]

, ,

Komentarų: 1

Šeimos gyvenimas novelėje “Dobilė. 1954 m. naktį“

******************************************* ŠEIMOS GYVENIMAS NOVELĖJE “DOBILĖ. 1954 M. NAKTĮ” ******************************************* Šeimos gyvenimas novelėje Dobilė. 1954 m. naktį.doc (atsisiųsk) Atsiversk: Daujotytė V., Tamošaitis R., Tūtlytė R., Viliūnas G. LITERATŪRA XI-XII klasei. II knyga. K., 2004. P. 216-220 arba Lietuvių literatūros skaitiniai (1940-1995) XII klasei. K., 1996. P. 479-482. Perskaityk kūrinį ir atsakyk į klausimus. Šaltinis. Bukelienė E., […]

, , ,

Komentarų: 1

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ įžangos „Prologas danguje“ suvokimo užduotis

************************************************ J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ ĮŽANGOS „PROLOGAS DANGUJE“ SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS ************************************************ Turinys. (SVEIKI! PIRMIAUSIA SUSIPAŽINK, APIE KĄ ŠI ĮŽANGINĖ TRAGEDIJOS SCENA; BUS LENGVIAU ORIENTUOTIS TEKSTE). Veiksmas vyksta Visatos erdvėje, kur susirenka arkangelai – Rapolas, Gabrielius ir Mykolas, taip pat Dievas ir Mefistofelis (J Kas tai? – paaiškinta žodynėlyje). Scenos centre – Dievo ir Mefistofelio […]

, , ,

Parašykite komentarą

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ scenos „Kalėjimas“ suvokimo užduotis

*********************************************** J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ SCENOS „KALĖJIMAS“ TEKSTO SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS *********************************************** Turinys. Paslaptingas raganos balzamas atjaunina Faustą (tampa jaunuoliu), ir šis tarytum iš naujo pradeda savo gyvenimą. Jis įsimyli Margaritą, kuri gyvena jausmais ir nori, kad Faustas apsigyventų jos pasaulyje. Tačiau Faustas palieka Margaritą, nes likęs su ja baigtųsi daktaro ieškojimai, pasitenkintų radęs asmeninę […]

, , ,

11 Komentaras

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ pirmos dalies „Naktis“ suvokimo užduotis

************************************************ J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ PIRMOS DALIES „NAKTIS“ SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS ************************************************ Turinys. (Čia tik užuominos, o esmę rasi skaitydamas (-a) tekstą). Tragedijos pirmoje dalyje “Naktis” Gėtė supažindina su Faustu gana paslaptingomis aplinkybėmis (neįprastas kambarys, mėnulio šviesa). Faustas sėdi namuose, prie knygų, ir mąsto apie mokslą (teisę, filosofiją, teologiją, mediciną), jo reikšmę žmogui. Jam sunkiai […]

, , ,

Parašykite komentarą

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „FAUSTAS“ scenos „Fausto darbo kambarys“ suvokimo užduotis

J.V.GĖTĖS „FAUSTAS“ J.V.Gėtė yra vokiečių rašytojas. Jo kūryboje atsispindėjo opiausios tuometinio gyvenimo problemos, kurios tebejaudina ir vėlesnių laikų žmones. Žmogaus paskirtis, veiklos tikslai, santykiai su gamta ir visuomenės likimu, grožis ir meilė – temos, kurios ryškios Gėtės kūryboje. Klasikiniu kūrybos laikotarpiu Gėtė rašo didįjį savo kūrinį – “Faustą“. Tai 2 dalių filosofinė tragedija. Šiuo laikotarpiu […]

, , ,

6 Komentaras

Monologo “Būti ar nebūti“ tragizmas

*************************************** TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTYS *************************************** I GRUPĖ. MONOLOGO „BŪTI AR NEBŪTI“ TRAGIZMAS. (stipresniems) Atsiversk: Daujotytė V., Tamošaitis R., Tūtlytė R., Viliūnas G. LITERATŪRA. XI-XII klasei. I knyga. K., 2003. P. 79-80 (Skaitome veiksmo kulminaciją). Perskaityk teksto ištrauką ir pakomentuok! Sąlyga: Turime probleminę situaciją (probleminius klausimus): 1. Kokį būvį pasirenka Hamletas ir kodėl? 2. Kas sulaiko […]

,

Parašykite komentarą

Laisvės dvasia H. Radausko eilėraštyje „Rytas geležinkelio stoty“

*************************************** Atrieda rytas traukiniais nerimstančiais, Jo žvilgiai spindi bėgių geležim Dangus ir miškas, ir peronas gimsta čia, Kur buvo vien tik tamsuma graži.   Iš nebuvimo, iš nakties, iš nerimo Išėmęs mėto tolius ir medžius, Pajutę spindulius į pievą beriamus Pravirksta rasos, kad reikės nudžiūt.   Stoty budėtojas bučiuoja sužadėtinę (Sapne, po laikrodžiu, kurs rodo […]

Parašykite komentarą

Grožio pasaulis H. Radausko eilėraštyje „Mergaitė pajūry“

*************************************** Mergaitės kojos Nueina jūros krantu. Tai jų mano sapnas ieškojo, Klajodamas tiek naktų.   Jos eina tarp kriauklių, žolelių, Jos mindo baltas putas, Ir puola širdis ant kelių Prieš tas žydinčias radastas. *************************************** Užduotis. Remdamiesi klausimų serija ir tekstu, parašykite teksto interpretaciją. KLAUSIMAI. 1. Prisimink, kokio pobūdžio tekstus kūrė poetas? 2. Kas regima 1 […]

Parašykite komentarą