Archive for category Teminiai planai

Švietimo pokyčiai ir Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2023–2024 m.m.

✔ 2023 m. rudenį startuoja naujosios bendrojo ugdymo programos. Nuo 2023 m. brandos atestatai bus elektroniniai (skaitmeniniai brandos atestatai). Mokyklos brandos atestatus galės atspausdinti, atestatą galės atsispausdinti ir pats mokinys. skaitmeninius brandos atestatus ✔ Tarpiniai patikrinimai bus vykdomi 2023–2024 mokslo metais. Tačiau nuo 2022 m. rugsėjo pradėjus įgyvendinti atnaujintą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir […]

, , , ,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos kurso teminis planas 11 klasei

Lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos kurso teminis planas 11 klasei Dar žiūrėkite: √ Detalusis teminis planas 9 klasei √ Detalusis teminis planas 10 klasei √ Pavyzdinis teminis planas 11 klasei √ Pavyzdinis teminis planas 12 klasei √ Pavyzdiniai teminiai planai √ Valstybinė kalbos kultūra ir specialybės kalba

Parašykite komentarą

Pavyzdinis teminis planas 12 klasei

Pavyzdinis teminis planas 12 klasei (pagal atnaujintas programas)

Parašykite komentarą

Detalusis teminis planas 10 klasei

Lietuvių gimtosios kalbos detalusis teminis planas 10 klasei (peržiūra)

2 Komentaras

Valstybinė kalbos kultūra ir specialybės kalba

Valstybinė kalbos kultūros ir specialybės kalba (Smulkiojo verslo organizatorius). Teminis planas studentams.  

Parašykite komentarą

Detalusis teminis planas 9 klasei

Lietuvių gimtosios kalbos detalusis teminis planas 9 klasei

Parašykite komentarą

Naujausia mokymosi priemonių saugykla

Nuolat atnaujiname ir papildome e-knygų, garso ir vaizdo įrašų kolekciją, kurioje rasite žymiai daugiau medžiagos savarankiškam (individualiam) mokymuisi. Taigi galite pasiekti (portale žiūrėkite naujausias ir papildytas kategorijas, kurias rasite pačiame viršuje (pilka spalva)). Čia kategorijų pavyzdys: Kalbos klaidos Kultūros epochos ir literatūros srovės Lietuvių kalbos brandos egzaminai Literatūrinis kalendorius Lituanistinis leidinys Lituanistinis švietimas Mediateka Pavyzdiniai teminiai planai Privalomi literatūros kurso ir konteksto autoriai […]

, ,

Parašykite komentarą

Pavyzdinis teminis planas 11 klasei

Pavyzdinis teminis planas 11 klasei (pagal atnaujintas programas)  

Parašykite komentarą

Samprotavimas gyvenimo prasmės temomis

SAMPROTAVIMO TEMOS, LITERATŪRA ARGUMENTAVIMUI, CITATOS   Samprotavimas gyvenimo prasmės temomis Ar visi darbai yra vienodai garbingi?   K. Donelaitis. „Metai“. Sąsaja su socialiniu kultūriniu kontekstu: lietuvininkų padėtis XVIII a. Mažojoje Lietuvoje. Viežlybieji būrai dirba garbingai, nenaudėliai tingi. Vaižgantas „Pragiedruliai“. Napalys nenorėjo mokytis, grįžo į sodžių, nes norėjo dirbti prie žemės. V.Mykolaitis- Putinas „Altorių šešėly“. Kunigo […]

,

Parašykite komentarą

Teminis planas. Debatai pamokose

DEBATŲ  BYLOS  STRUKTŪRA,  PASIRENGIMO  DEBATAMS PLANAS Temos formuluotė (aktuali, skatinanti susidomėjimą, debatuotina abiem komandom, suformuluota aiškiai ir tiksliai). Temos aktualumo pagrindimas (gali būti įvardintas prieš paskelbiant temą). Temos ribų apibrėžimas. Vartojamų sąvokų apibrėžimai (definicijos). Argumentai („minčių lietus“, socialiniai, psichologiniai, fiziologiniai, ekonominiai ar kt. optimalus argumentų skaičius –  1-2, max – 3). Argumentų pagrindimas (analogijos, pavyzdžiai, […]

,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos modulių programų vidurinio ugdymo 11-12 kl. metodinių rekomendacijų projektas (2011-06-22)

Norėdami atsisiųsti, paspauskite Lietuviu k_ metodines rekomendacijos 11-12 kl.pdf

2 Komentaras

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa (projektas,2011-06-09)

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis šiais dokumentais: 1.1.   Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283), kuri nurodo: 1.1.1. […]

Parašykite komentarą

Patvirtinti 2011-2013 m. bendrieji ugdymo planai

Patvirtinti 2011-2013 m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrieji planai. Šie teisės aktai suteikia mokyklai daugiau laisvės įgyvendinant dalykų programas, organizuojant ugdymo procesą ir teikiant mokiniui reikalingą mokymosi pagalbą. Švietimo ir mokslo ministerija nustato tik privalomų mokymosi dalykų sąrašą ir minimalų jiems skiriamų valandų skaičių, o dauguma kitų nuostatų yra rekomendacinio pobūdžio. „Dabar mokykla galės […]

Parašykite komentarą

Metodinė medžiaga lituanistams nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Kaip informuoja Švietimo ir mokslo ministerija, ši medžiaga skirta Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos mokytojams, besirengiantiems nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. 11 klasėse pradėti dirbti pagal bendrąją lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo programą, patvirtintą 2011 m. vasario 21 d. švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymu Nr. V-269. Parengtoje medžiagoje pateikiama lietuvių […]

, ,

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programų 2010-2014 m. strategija (2011-01-07)

2011 m. sausio mėn. leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas naujas teisės aktas „Dėl Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010-2014 metų strategijos patvirtinimo“, kuris įsigalioja 2011-01-07. Norėdami atsisiųsti spauskite nuorodas: Dėl Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010-2014 metų strategijos patvirtinimo.doc Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programų 2010-2014 m. strategijos priedas.doc

Parašykite komentarą

Lietuvių kalbos programa (2010-12-17)

Lietuviu kalbos programa.doc (atsisiųsti) VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS LIETUVIŲ KALBA (projektas) 2010-12-17 Projektą rengė: Vilija Dailidienė, Dainora Eigminienė, habil. dr. Aušra Jurgutienė, dr. Darius Kuolys, dr. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, dr. Zita Nauckūnaitė, habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, dr. Brigita Speičytė. Siūlymus teikė: Virgilija Barkauskienė, habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Jurga Dzikaitė, Marius Mikalajūnas, dr. Rita Miliūnaitė, […]

Parašykite komentarą