Archive for category Testai

Metodinė priemonė „Skaitome suprasdami“ (5-10 klasei) – skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams. Tai skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys „Skaitome suprasdami“ – tai metodinė priemonė, kuria siekiama formuoti pagrindinio ugdymo koncentro mokinių įvairiapusį lietuvių literatūros, tautosakos, […]

, , ,

2 Komentaras

“Anykščių šilelis“ (testas)

A. BARANAUSKAS. „ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ (testas) (Ištrauka iš Just. Marcinkevičiaus teksto „Štai kas yra mes“ – Just. Marcinkevičius. Tekančios upės vienybė. – Kaunas, 1995, p. 42 – 44) Originalus tekstas ir vertinimo lentelė čia ******************************************************************************** Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. ******************************************************************************** „Anykščių šilelis“ – tai ir įžeistos, paniekintos lietuvių kalbos šauksmas, jos poetinė apeliacija į […]

, , ,

Parašykite komentarą

Pamokų ciklas. Gėtė. “Faustas“

Norėdami peržiūrėti pamokų ciklą apie Gėtės “Faustą“ (interpretacijos ir testai, vertinimas ir kita), paspauskite čia

,

Parašykite komentarą

“Katekizmo“ pratarmės literatūrinė kalba

M.MAŽVYDO „KATEKIZMO“ PRATARMĖS LITERATŪRINĖ KALBA I variantas (1-20 eilutės) *************************************************************************************** UŽDUOTIS. Atsiversk: Lietuvių literatūros skaitiniai. X klasei. K., 1991. P. 78. Pasirink pagal savo gebėjimus vieną iš dviejų variantų ir kibk į teksto paieškas. ***************************************************************************************   1. Į ką kreipiamasi pirmaisiais prakalbos žodžiais? Paaiškink, kas vadinama lietuvininkais, kas tie „broliai seserys“? ____________________________________________________________________________________________(2 taškai) 2. Koks senas lietuvių […]

,

Parašykite komentarą

Mažvydas. Katekizmas

MARTYNAS MAŽVYDAS IR JO „KATEKIZMAS“ ——————————————————————————————————————– 1 UŽDUOTIS. Atsiverskite: Literatūra 11 klasei. Chrestomatija (I dalis). V., 2011. P. 48-49. Perskaitykite tekstą ir užpildykite lentelės skiltis.       18 taškų „KATEKIZMO“ SANDARA   Knygos dalys Turinys Originalus ar verstinis tekstas 1.       2.       3.       4.     […]

,

Parašykite komentarą

Testas Nr.7. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 7 **************************************************************************************************** 1. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais (5 taškai). 1. Sodybų kiemuose margavo geltoni, violetiniai, raudoni, purpuriniai jurginų žiedai –1 paskutinės ryškesnės praėjusios vasaros spalvos. A     Praleista sudurtinio tarinio jungtis. B     Atskirti sudėtinio bejungtukio sakinio dėmenys. C     Brūkšniu atskirtas priedėlis, einantis po pažymimojo žodžio. 2. Gūžtoje,2 įtaisytoje po pačiais […]

, , ,

2 Komentaras

Testas Nr.6. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 6 **************************************************************************************************** 1. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. 1.  Lėtai ___riausi tvenkinio pakraščiu ten kur buvo prižėl___ meldų vandens lelijų jau spėjusių nužydėti kur dar niekad nematyti paukščiai krovė lizdus dėjo kiaušinius vedė vaikus beveik visus vienodus geltong___žius lizdai p___psojo virš žolių č___psėjo mažyliai o tėvai didesnieji geltong___žiai siuvo […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.5. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 5 **************************************************************************************************** 1. Įrašykite praleistas raides (65 taškai). Perspėk tą išt__sėlį, kad greičiau pasiimtų savo sutr__šusį kl__darą iš m__sų kiemo. Perg__sdinti galvijai blaškosi po pievą, t__sosi į visas puses, gr__žiojasi į šeimininkus. Už net__sybas gr__sia didžiulės baudos. Iš m__slingo ir švelnaus vandens čiurlenimo nakties tamsoje atrodė, kad čia turėtų būti br__sta, tačiau […]

, , ,

3 Komentaras

Testas Nr.4. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

************************************************************************************************************ Testas Nr. 4 ************************************************************************************************************ 1. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtų ir paryškintų raidžių rašybą, pažymėkite tinkamą atsakymą žyminčią raidę A, B ar C. Prie malūno yra tokia vieta, kuri niekada neužšą1la. Pro siaurute2s dureles iš virtuvės įėjo motina. Kitą savaitę mama siū3s man palaidinę. Auk4ite sveiki ir žvalūs. 1. A.   Giminiškuose žodžiuose tarpusavyje kaitaliojasi ą, ę, […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.3. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 3 **************************************************************************************************** 1. Parašykite kartu arba skyrium. Tur(būt) (be)reikalo (ne)viską išklausiau iki galo. (Ne)tas s__varžėles man padavei. Dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos  rengiamoje konferencijoje reikėjo (ne)tau, o man. (Ne)vienam pritrūksta jėgų užkopti ligi(pat) savojo laimės žiburio. Tai (ne)(be)pirmoji mano tolima išv__ka. Ar(gi) taip svarbu, kas laimės: jei (ne)tas, tai kitas. Vaikai jau (ne)(be)tokie […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.2. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 2 **************************************************************************************************** 1. Ištaisykite kalbos klaidas. Gražus mūsų miestas Kaunas. Vairuotojas, sustokit prie sankryžos. Yra pasiūlymai? Jei pasiūlymai neatsiranda, skaitysim, kad nutarimas priimtas. Mūsų tarpe atsiranda keistuoliai, kurie ir žiemos metu vaikšto basomis. Vidurinė mokykla Nr. 1 vėliau gavo rašytojo vardą. Širvintos-Vilnius kelias jau atremontuotas. Žmogaus gyvenime būna ir potvyniai, ir atoslūgiai. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.1. Kalbos kultūra. Rašyba.Skyryba

***************************************************************************************************** Testas Nr. 1 ***************************************************************************************************** 1. Palikite tinkamą žodį. l. Vaidutė nusipirko (dangavą, melsvą, dangaus spalvos) palaidinę. 2. (Praskambėjo, nuskambėjo, skambėjo) nauja žinomo kompozitoriaus simfonija. 3. Pjesė buvo nebloga, tik prastas režisieriaus (užmanymas, sumanymas). 4. Gydytoja man išrašė (raminančiųjų, raminamųjų) vaistų. 5. Diskotekos (vedėjas, vedantysis) buvo gerai pasirengęs. 6. Į duris pasibeldė (kažkoks tai, kažkoks) […]

, , ,

Parašykite komentarą

Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“

************************************************************************************************************* Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Perlamutriniai debesys“ ************************************************************************************************************* Norėčiau išvysti, kaip prieblandoj spindi danguj perlamutriniai debesys, kaip virsta vaivorykšte jų pakraščiai, kai virš miesto tamsėja padangė, kaip sniegas ant gatvės nuo jų nusidažo raudonai, žaliai ir geltonai, o saulei nugrimzdus į sutemas už horizonto, jie tyliai užgęsta. ************************************************************************************************************************* Spalvos ir zodzio zaismas […]

, ,

Parašykite komentarą

Spalvos ir žodžio žaismas J.Vaičiūnaitės eilėraštyje “Vasara su mėlynu dienoraščiu“

************************************************************************************************************* Spalvos ir žodžio žaismas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Vasara su mėlynu dienoraščiu“ ************************************************************************************************************* Judita Vaičiūnaitė – spontaniško jausmo, emocinio tikrovės išgyvenimo poetė. Išgyvenimo išraiška jos eilėraščiuose – metaforos, spalvų ir šviesos deriniai. Spalva tampa reikšmingesnė negu forma, žodis – ji perduoda svarbiausią eilėraščio išgyvenimą. Spalvos, šviesos metaforos poetės eilėraščiuose gali būti įvairių žmogaus išgyvenimų – […]

, ,

Parašykite komentarą

Maironio gyvenimo ir kūrybos kelias

MAIRONIO GYVENIMO IR KŪRYBOS KELIAS SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 1 ******************************************************************************** Testas Maironio gyvenimo ir kūrybos kelias.doc Testas. Atsiversk vadovėlį: Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra 11-12 klasei. V., 2001. P. 70-75. Remdamasis tekstu “Gyvenimo apžvalga”, atidžiai jį perskaityk ir rask teisingus atsakymus (jis paprastai vienas). Teisingą atsakymą pasižymėk užrašuose. ******************************************************************************** I. Kurioje Lietuvos dalyje gimęs Maironis: (1 taškas) […]

, ,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašyba

RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašyba E ir IA rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, įvairiose žodžio dalyse. Į ir Y rašymas žodžio galūnėje I. E rašoma: – jeigu linksniuojamųjų žodžių vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko galūnėse yra -ė, kitų linksnių galūnėse rašoma e, pvz.: gėlė-gėlei, katė-katei, pelė-pelei, tačiau duktė-dukteriai, sesuo, seserys-seseriai, seseria; – jeigu veiksmažodžio būtojo kartinio laiko […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašymas

**************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašymas I ir  Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, veiksmažodžių būsimajame laike ir įvairiose žodžio dalyse **************************************** I. Y rašoma žodžių galūnėse: – Daiktavardžių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke (arklys, gaidys) ir visada vietininke (arklyje, gaidyje), šauksmininke (arkly, gaidy) arba tik vietininke (brolyje, medyje) ir jo sutrumpėjusiose formose ( […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai

************************************ RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai **************************************** I. Neiginys ne rašomas atskirai: – su daiktavardžiais, būdvardžiais, veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis ir būdvardiniais prieveiksmiais tik, tada, kai juo kas paneigiama ar kam prieštaraujama, pvz.: Ne laisvė rūpi, o materialinė gerovė. Ne davė, o ėmė. Ne girtis […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Žodžių rašymas atskirai ir kartu

**************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu **************************************** I. Žodžių junginiai, bent vienam žodžiui sutrumpėjus, rašomi kartu, pvz.: anapus, kažkas, turbūt, galbūt, žūtbūt, kaipmat:   Turbūt – turi būti, galbūt – gali būti, kaipmat – kaip matyti. II. Dalelytė vis rašoma atskirai, išskyrus: suvis, užvis, pervis, visgi., pvz.: vis tiek, vis viena, vis dėlto. 1užduotis. […]

,

Parašykite komentarą

Rašybos pagrindai. Balsių rašymas

*********************************************** RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašymas I ir  Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, veiksmažodžių būsimajame laike ir įvairiose žodžio dalyse **************************************** I. Y rašoma žodžių galūnėse: – Daiktavardžių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke (arklys, gaidys) ir visada vietininke (arklyje, gaidyje), šauksmininke (arkly, gaidy) arba tik vietininke (brolyje, medyje) ir jo sutrumpėjusiose formose ( […]

,

Parašykite komentarą

“Rudens gėrybių“ gamtovaizdis

**************************************** Kristijonas Donelaitis. „RUDENS GĖRYBIŲ“ GAMTOVAIZDIS **************************************** RUDENS GĖRYBIŲ gamtovaizdis.doc (atsisiųsk) Perskaitykite tekstą  ir pasirinkite vieną iš dviejų: atsakykite į klausimus ARBA parašykite teksto interpretaciją. **************************************** 1. „Metų“ gamtos vaizdai lydi būrų gyvenimą ir darbus ne tik sudarydami jiems foną, bet ir susiliedami su jų buities ritmu, su savitu, valstietišku poemos pasaulėvaizdžiu, teikdami medžiagos autoriaus […]

, , ,

Parašykite komentarą

Tekstai K. Donelaičio kūrybai aptarti ir literatūrinis testas

**************************************** TEKSTAI K. DONELAIČIO KŪRYBAI APTARTI IR LITERATŪRINIS TESTAS **************************************** Tekstai K. DOnelaičio kūrybai aptarti ir literatūrinis testas.doc (atsisiųsk) Pasirink vieną iš 2 tekstų ir parašyk interpretaciją arba literatūrinį testą. **************************************** I TEKSTAS „Pavasario linksmybės“, 629-644 eilutės Bet jūs prietelkos, jūs viežlybos gaspadinės! 630 Jūs neprivalot dėl tokių kalbų nusigėdėt. Tos tesigėdi tikt, kurios tingėt […]

, ,

Komentarų: 1

Socialinė ir tautinė problematika “Metuose“

*************************************** SOCIALINĖ IR TAUTINĖ PROBLEMATIKA K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ **************************************** Socialinė ir tautinė problematika K. Donelaičio METUOSE.doc. (atsisiųsk) (PRIVALAI ŽINOTI!). Poemoje K.Donelaitis teigia socialinio teisingumo ir prigimtinės žmonių lygybės idėjas, kritikuoja būrą išnaudojančius ponus. Žmogaus išnaudojimas ir socialinė nelygybė vertinami kaip neteisinga gyvenimo tvarka, nes žmonės iš prigimties yra lygūs,-visi gimsta vienodi, su tais pačiais […]

, , ,

Parašykite komentarą

Nenaudėlių gyvenimo vertybės K. Donelaičio “Metuose“

**************************************** „NENAUDĖLIŲ“ GYVENIMO VERTYBĖS K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ *********************************************** Nenaudėlių gyvenimo vertybės K. Donelaičio METUOSE.doc (atsisiųsk) „Metuose“ K.Donelaičiui rūpi pavaizduoti valstiečių baudžiauninkų – būrų gyvenimą. Poemoje veikia apie 40 vyrų ir apie 20 moterų iš Vyžlaukio valsčiaus. Veikėjai poeto griežtai suskirstyti į dvi grupes: „viežlybieji“ (teigiami) ir „nenaudėliai“ (neigiami). Neigiami personažai yra antivisuomeniški – pavojingi, […]

, , ,

Parašykite komentarą

Šeimos gyvenimas novelėje “Dobilė. 1954 m. naktį“

******************************************* ŠEIMOS GYVENIMAS NOVELĖJE “DOBILĖ. 1954 M. NAKTĮ” ******************************************* Šeimos gyvenimas novelėje Dobilė. 1954 m. naktį.doc (atsisiųsk) Atsiversk: Daujotytė V., Tamošaitis R., Tūtlytė R., Viliūnas G. LITERATŪRA XI-XII klasei. II knyga. K., 2004. P. 216-220 arba Lietuvių literatūros skaitiniai (1940-1995) XII klasei. K., 1996. P. 479-482. Perskaityk kūrinį ir atsakyk į klausimus. Šaltinis. Bukelienė E., […]

, , ,

Komentarų: 1

Apučio kūrybinės ištakos – testas

…………………………………………………………… APUČIO KŪRYBINĖS IŠTAKOS, KAIMIŠKOJI TRADICIJA …………………………………………………………… Atsiversk: Daujotytė V., Tamošaitis R., Tūtlytė R., Viliūnas G. LITERATŪRA XI-XII klasei. II knyga. K., 2004. P. 211-216. Pamokos tikslas – aptarti Apučio prozos kūrybines ištakas, kaimiškąją tradiciją. Testas. Perskaityk tekstą ir atlik užduotį: pateikti klausimai ir keli atsakymai, iš kurių teisingas vienas. Teisingą atsakymą, kuris atitinka pateiktą […]

, , ,

Parašykite komentarą

Mitybos terminai ir linksnių vartojimo klaidos

********************************************** MITYBOS TERMINAI IR LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS *********************************************** Mitybos terminai ir linksnių vartojimo klaidos (atsisiųsk) 1. Ištaisykite galininko vartojimo klaidas. 1. Pas mane sąskaitoje keliasdešimt litų. _____________________________________ 2. Cecho viršininkė nenorėjo sakyti tiesą. _____________________________________ 3. Pinigus paėmiau pagal kasos čekius. _____________________________________ 4. Klausk pas administratorių. _____________________________________ 5. Ilgai darbininkai nepamirš šiltus, nuoširdžius žodžius. _____________________________________ 6. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Su kompiuteriu susiję posakiai

************************************************* SAKINIŲ TAISYMAI. SU KOMPIUTERIU SUSIJĘ POSAKIAI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 5 II VARIANTAS *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Po penktos aš eisiu prie interneto. _____________________________________ 2. Ar kompas skaitykloj laisvas? _____________________________________ 3. Pasiimk mikrafą ir prijunk prie plokštės. _____________________________________ 4. Kelerių colių tavo monitorius? _____________________________________ 5. Tas hakeris nušvilpė iš banko dar 10000 […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Su kompiuteriu susiję posakiai

********************************************** SAKINIŲ TAISYMAI. SU KOMPIUTERIU SUSIJĘ POSAKIAI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 5 I VARIANTAS ********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Nusipirkit naują printerį, nes šitas sugedęs. _____________________________________ 2. Kai grįšiu namo, parašysiu tau gražų e-mailą, ok? ____________________________________ 3. Norint įjungti kompą, reikia spausti šitą knopkę. ____________________________________ 4. Klava buvo visai lieva. ____________________________________ 5. Šiemet interneto […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Posakiai iš knygų, muzikantų lūpų

********************************************** SAKINIŲ TAISYMAI. POSAKIAI IŠ KNYGŲ, MUZIKANTŲ LŪPŲ, GATVĖS KOMENTARŲ IR KITUR SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 4 *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Tai negražiai nuskūrintas pacanas. _____________________________________ 2. Tą pačią dieną sraigtasparniams uždėjo areštą. _____________________________________ 3.Kaune šiai dienai iškelta tik 15 kandidatų į Seimo narius. _____________________________________ 4. Prie tokio detalių trūkumo nebuvo įmanoma atremontuoti […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 VI VARIANTAS ********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Ši kaina man neįkandama. _____________________________________ 2. Po liuobos močiutė nuėjo kepti zrazų. _____________________________________ 3. Geriau jau neaušinsiu burnos dėl tos malalietkos. _____________________________________ 4. Tu aplamai stumi mane į depresiją. _____________________________________ 5. Agnė guli su […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 V VARIANTAS ********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Žinok, tas tavo kompaktas jau buvo prieš tai suėjęs. ____________________________________ 2. Būk gera, aprenk miegamajame kaldras. _____________________________________ 3. Pasistengiau ir įsipaišiau į pokalbį. _____________________________________ 4. Smagi kompanija tiek daug malkų priskaldė. _____________________________________ 5. Kad […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 IV VARIANTAS *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Užsivedžiau naują sąsiuvinį. _____________________________________ 2. Mane ima nervas dėl tos nelemtos nemigos. _____________________________________ 3. Greičiau rašyk, dar idėja pabėgs. _____________________________________ 4. Pasiimk šį pakabuką atminčiai. _____________________________________ 5. Tai darysi pamokas ar ne?! _____________________________________ 6. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 III VARIANTAS ************************************************ Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Nu ir skiauterė ant tavo makuferio stovi. _____________________________________ 2. Dyrikės, kaip taisyklė, visada nuobodi kalba. _____________________________________ 3. Jūs jau gerai pakalę, kur šlaistėtės? _____________________________________ 4. Mano sesei šlubuoja atmintis. _____________________________________ 5. Kas tau tokį […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI,   PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 II VARIANTAS *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Darbe pašlijo reikalai, visai stogas važiuoja. _____________________________________ 2. Kokie faini batai su platformom!!! _____________________________________ 3. Papirkau naują mobiliaką. _____________________________________ 4. Jam dar nepajungė interneto. _____________________________________ 5. Prieš važiuodami užsipilkim benzino. _____________________________________ 6. Policiją nuskubėjimo […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 I VARIANTAS ************************************************ Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Pasiimk sietką ir išsijosi man miltus. Paskui nulupk cibulius. _____________________________________ 2.Kriauklėje gulėjo neplauti bliūdai ir  puodai. _____________________________________ 3. Ant Kalėdų nusipirksim šližikų ir pieno. _____________________________________ 4. Kodėl pas tave kambary tokia betvarkė? ______________________________________ 5. […]

, , ,

Parašykite komentarą