Įvairių formų vartojimo klaidos

mokovas

Įvairių formų vartojimo klaidos

    Klaidos                                                                                     Galimi klaidų taisymai
Giminės formos
Nevartotinos vyriškosios giminės daiktavardžių formos moterims pagal profesijas, pareigas, mokslo laipsnius ir pan. apibūdinti pvz.: architektas (architektė) Žilienė, advokatas (advokatė) Butkutėdirektorius (direktorė) Vaitkuvienė, profesorius (=profesorė) Nakienė, ministras (ministrė) Rudienė, viršaitis (=viršaitė) Skuodytė.
Pastaba. Mokslo vardams, laipsniams ir pan. apibūdinti vartojami vyriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.: Absolventei Rutkutei įteiktas chemijos dėstytojo diplomas. Profesorė Dainienė turi habilituoto mokslų daktaro laipsnį.
Nevartotinos kelintinių skaitvardžių ir įvardžio kelintas, -a vyriškosios giminės kilmininko formos mėnesio dienai nusakyti pvz.: Kelinto (Kelinta) šiandien? – Spalio antro (antra, antroji). Pensijas mokės lapkričio devinto (devintą). Atostogausiu nuo liepos penkiolikto (penkioliktos).
Nevartotinas vyriškosios giminės būdvardžių bei būdvardinės reikšmės dalyvių galininkas ir įnagininkas vad. bevardės giminės reikšme pvz.: Bandoma pasiekti nepasiekiamą (nepasiekiama; tai, kas nepasiekiama). Laikau reikalingu (būtinu) tai pranešti (Laikau reikalinga (būtina) tai pranešti; Manau, kad reikia (būtina) tai pranešti). Remiantis išdėstytu (tuo, kas išdėstyta), daroma išvada.
Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais (t. y. turinčiais tik daugiskaitinę formą) daiktavardžiais pvz.: Dabar teatre pertrauka tarp dviejų (dvejų) gastrolių.Dalyvavo trijose (trejose) varžybose. Spinta su keturiomis (=ketveriomis) durimis. Dvidešimt septynios (Dvidešimt septynerios) staklės pakeistos naujomis. Laimėjome abi (=abejas) rungtynes.
Dešimtis reiškiančių kelintinių skaitvardžių įvardžiuotinės formos nevartotinos dešimtmečiams žymėti pvz.: Trisdešimtieji (Ketvirtasis dešimtmetis, t. y. 1930–1939 m.)buvo kūrybiškiausias rašytojo gyvenimo dešimtmetis. 70-ųjų metų (Aštuntojo dešimtmečio) jaunimas.
Bendratis
Su jungtuku jei(gu) nevartotina sąlygai reikšti pvz.: Jeigu kalbėti (Jeigu kalbėsime, kalbėtume; Kalbant)tiksliau, sugaištas ištisas mėnuo. Ši sesija labai ilga, jeigu lyginti(jeigu lyginsime; palyginti) su ankstesnėmis. Jei tikėti (Jei tikėsime) psichologais, tik laiminga motina užaugina laimingus vaikus.
Su jungtuku kad (taip pat su idant) nevartotina tikslui reikšti pvz.: Visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti (kad suskaičiuotume; norėdami suskaičiuoti) padarytus nuostolius. Kad priimti galutinį sprendimą (Norint priimti galutinį sprendimą; Kad būtų priimtas galutinis sprendimas), reikia dar pasitarti su specialistais. Susirinkome, kad pasidalyti (=pasidalyti; kad pasidalytume) patirtimi. Tam, kad surasti nusikaltėlius (Tam, kad būtų surasti nusikaltėliai; Norint surasti nusikaltėlius), reikia papildomų duomenų. Ant pakylos užlipo vakaro svečias, idant pranešti (pranešti; idant praneštų; kad praneštų) gerą naujieną.
Neigiamosios tariniu einančios formos nevartotinos šalutiniuose sakiniuose nuolaidai žymėti,kai nereiškiamas neigimas pvz.: Kaip nesistengė (Kad ir kaip stengėsi; Nors ir labai stengėsi), niekam negalėjo įtikti. Kaip ten nebūtų (Kad ir kaip ten būtų; Šiaip ar taip), reikia važiuoti. Kaip nekeista (Kad ir keista; Nors ir keista; Keista), projektas dar neparengtas. Bet, kaip nebūtų keista (kad ir kaip būtų keista; kad ir labai būtų keista), pastatas išliko nesugriautas.
Vientisinės tariamosios nuosakos formos nevartotinos vietoj sudurtinių formų praeities veiksmui (dažnai tariamam, neįvykusiam) reikšti pvz.: Nepasakyčiau, kad vakarykštis aukcionas sudrebintų (=būtų sudrebinęs) Kauną. Varikliai sandėlyje dar gulėtų (būtų gulėję) ne vienus metus, jei jų nerastų (nebūtų radę) kontrolieriai. Jeigu jie važiuotų (būtų važiavę) mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi.
Veiksmažodžių išnuomoti, numatyti, parduoti, rašyti (kirčiuoti, linksniuoti, tarti), skaityti, statyti, žiūrėti ir pan. sangrąžinės formos nevartotinos neveikiamosios rūšies reikšme (jeigu veiksmas negali vykti savaime):
išsinuomoti (r. „būti išnuomojamam, -ai“) pvz.: Išsinuomoja (Išnuomojamas) vieno kambario butas.
nusimatyti pvz.: Kas dar nusimato (numatoma; numatyta) programoje?Nusimato (Numatomas) oro atšilimas (Numatoma, kad oras atšils).
parsiduoti (r. „būti parduodamam, -ai“) pvz.: Parsiduoda (Parduodamas) namas su sodu. Ar čia žaislaineparsiduoda (žaislų neparduodate)?
rašytis (kirčiuotis, linksniuotis, tartis) pvz.: Nosinė čia nesirašo (nerašoma; Nosinės čia nerašome).Kaip kirčiuojasi šis žodis? (Kaip kirčiuojamas, kirčiuotinas šis žodis? Kaip kirčiuoti šį žodį?)
skaitytis (r. „būti skaitomam, -ai“) pvz.: Norėjau taip parašyti, kad knyga įdomiai skaitytųsi(būtų įdomi skaityti; kad knygą būtų įdomu skaityti).
statytis (r. „būti statomam, -ai“) pvz.: Kaip tik toje vietoje ir statėsi (buvo statomas) naujas namas.
žiūrėtis pvz.: Aktoriai tame spektaklyje gražiai žiūrisi (Į aktorius tamespektaklyje gražu, malonu, miela žiūrėti; Aktoriai… gražiai atrodo).
Dalyvis nevartotinas:
veikiamasis esamojo laiko dalyvis – su veikėjo nereiškiančiais daiktavardžiais pvz.: komplektuojančios (komplektuojamosios, komplektinės, komplektavimo) detalės
veikiamasis būtojo laiko dalyvis – reikšti lygia greta su tarinio veiksmu vykstančiam arba vėlesniam veiksmui pvz.: Į orą pakilo raketos, numušusios (ir numušė) tris priešo lėktuvusPirmą kartą jis paragavo alkoholio, išgėręs (=gerdamas; kai gėrė) su draugu šampanoVakar kalbėjopirmininkas, paraginęs (ragindamas; ir ragino) aktyviau dalyvauti rinkimuose.
neveikiamasis būtojo laiko dalyvis – reikšti savaiminei (t. y. be pašalinio poveikio, specialaus įsikišimo atsiradusiai) ypatybei, pvz.:
apsunkintas, -a pvz.: Ligonis skundžiasi apsunkintu (pasunkėjusiu) rijimu;
išplėstas, -a pvz.: Odos paviršiuje matyti išplėstos (išsiplėtusios) venos;
padidintas, -a pvz.: Jam buvo nustatytas padidintas (padidėjęs) skrandžio rūgštingumas. Padidintos paklausos (Paklausios; Paklausiosios) prekės;
pagreitintas, -a pvz.: Jau kuris laikas nepavyksta sureguliuoti pagreitinto (=pagreitėjusio) širdies plakimo;
sulėtintas, -a pvz.: Šiai ligai būdinga sulėtinta (sulėtėjusi) medžiagų apykaita;
sumažintas, -a pvz.: Esant sumažintam (sumažėjusiam) kraujospūdžiui (Dėl sumažėjusio kraujospūdžio) svaigsta galva
Pusdalyvis nevartotinas žymėti šalutiniam veiksmui, kuris nė vienu momentu nesutampa su tarinio veiksmu pvz.: Įstojau į muzikos mokyklą, čia baigdamas (ir čia baigiau)keturias klases. Policininkai netrukus sulaikė vagis, juos nuveždami (ir nuvežė juos) į nuovadą.
Padalyvis
Nevartotinas šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose (vietoj pusdalyvio ar dalyvio) pvz.: Kuo remiantis (remdamasis) laikraštis skelbia tokią informaciją? Atsižvelgiant (Atsižvelgdamas) į susidariusią padėtį, įsakau… Pažvelgus (Pažvelgę) į šias nuotraukas, pastebėsime tam tikrą ryšį. Jos elgiasi nepažeidžiant (=nepažeisdamos) taisyklių.
Būtojo kartinio laiko padalyvis nevartotinas tikslui reikšti su jungtuku kad (taip pat su idant) pvz.: Kad apsisaugojus (Kad apsisaugotumėt; Norėdami apsisaugoti) nuo gripo, gerkite čiobrelių arbatą. Reikia perskaičiuoti sąskaitą, kad išvengus (kad būtų išvengta; norint išvengti) atsitiktinių klaidų. Idant tvirčiau pasijutus (Idant; Kad tvirčiau pasijustume; Norint tvirčiau pasijusti), pravartu dar sykį atsigręžti į praeitį.
Būtojo kartinio laiko padalyvis nevartotinas sąlygai reikšti su jungtuku jei(gu) pvz.: Jeigu apskaičiavus (Jeigu apskaičiuotume) nuostolius, išaiškėtų tikroji įmonės padėtis. Projektas būtų patobulintas, jei atidėjus (jei atidėtume) svarstymą.
Prieveiksmiai su –ai (padaryti iš priesagos -iškas būdvardžių) nevartotini daikto kokybei žymėti

pvz.: skyrybos itališkai (itališkos skyrybos; skyrybos – kaip italų), poilsis kanadietiškai (kanadietiškas poilsis), viščiukai vilnietiškai (vilnietiški, vilnietiškai kepti viščiukai), parlamentinė kova gruziniškai (gruziniška parlamentinė kova; parlamentinė kova – kaip gruzinų).

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: