Privalomi literatūros kurso ir konteksto autoriai

mokovas

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas

Privalomi literatūros kurso autoriai

M. Mažvydas

M. Daukša

J. Radvanas

M. K. Sarbievijus

K. Donelaitis

A. Mickevičius

A. Baranauskas

V. Kudirka

Maironis

J. Biliūnas

J. Tumas-Vaižgantas

V. Krėvė

V. Mykolaitis-Putinas

J.Savickis

J. Aistis

H. Radauskas

S. Nėris

B. Sruoga

A. Škėma

Just. Marcinkevičius

M. Katiliškis

J. Aputis

S. Geda

Privalomi konteksto autoriai

Šatrijos Ragana

Vyt. Mačernis

Br. Krivickas

M. Martinaitis

Č. Milošas

J. Vaičiūnaitė

A. Marčėnas

J. Kunčinas

M. Ivaškevičius

 

Išplėstinis lietuvių kalbos ir literatūros privalomų konteksto autorių 11-12 klasei sąrašas

 1. M. Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę
 2. Lietuvos metraščiai
 3. A Volanas. Apie politinę arba pilietinę laisvę
 4. M. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę
 5. A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas
 6. L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams
 7. V. Šekspyras (W. Shakespeare). Sonetai. Hamletas
 8. K. Sirvydas.Punktai sakymų
 9.  D. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas
 10.  S. Pšipkovskis. Rudens ekvinokcijai
 11.  M. Pacas. Testamentas
 12.  P. Kalderonas. Gyvenimas – sapnas
 13.  M. P. Karpavičius. Rinktiniai pamokslai
 14.  J.V. Gėtė (Goethe). Faustas
 15.  I. Kantas. Atsakymas į klausimą Kas yra švietimas?
 16.  A. Strazdas. Strazdas
 17.  S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių
 18.  A. Baranauskas. Dainų dainelę. Kelionė Petaburkan
 19.  Dž. Baironas (G. Byron). Kainas
 20.  A. Puškinas. Menu akimirką žavingą. Pranašas
 21.  F. Šileris (F. Schiller). Džiaugsmui. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą
 22.  V. Vordsvortas (W.Wordsworth). Narcizai
 23.  F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai. Nusikaltimas ir bausmė
 24.  Žemaitė. Sutkai. Autobiografija
 25.  A. Čechovas. Storasis ir plonasis. Žmogus futliare
 26.  Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas
 27.  Šatrijos Ragana. Sename dvare
 28.  Ignas Šeinius. Kuprelis
 29.  B. Sruoga. Milžino paunksmė
 30.  J. Baltrušaitis. Mana mintis – žvaigždžių slapties troškimas… Gėlė. Ave, crux! Audėja. Amžių žvaigždynas
 31.  Š. Bodleras (Ch. Baudelaire). Gulbė. Kelionė. Dvigubas kambarys
 32.  P. Verlenas (Verlaine). Saulėleidžiai. Rudens daina. Lakštingala. Begalinė plynė…Aukštai dangus virš stogo štai…
 33.  R. M. Rilkė (Rilke). Poezija. Karuselė (Liuksemburgo parkas)
 34.  F. Kafka. Metamorfozė
 35.  M. Kulbakas. Poema Vilnius
 36.  F. T. Marinetis (Marinetti). Futurizmo manifestas
 37.  „Keturių vėjų“ manifestas
 38.  A. Achmatova.  Erškėtis žydi
 39.  K. Kavafis. Itakė. Belaukiant barbarų. Termopilai. Menui atidaviau
 40.  O. Mandelštamas. Eilėraščiai
 41.  B. Pasternakas. Poezijos apibrėžimas. Čia pabrėžta nagu…Hamletas
 42.  O. Milašius. Lietuva. Naktį sustojusi karieta. Lapkričio simfonija
 43.  H. Hesė (Hesse). Stepių vilkas
 44.  S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu
 45.  B. Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai
 46.  A. Miškinis. Varnos prie plento
 47.  A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje
 48.  A. Kamiu (Camus). Svetimas
 49.  V. Mačernis.  Metai
 50.  V. Mykolaitis-Putinas. Vivos plango. Būties valanda. Langas
 51.  B. Krivickas. Eilėraščiai
 52.  A. Miškinis. Psalmės
 53.  D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros
 54.  I. Meras. Lygiosios trunka akimirką
 55.  P. Levi. Jei tai žmogus
 56.  K. Bradūnas. Eilėraščiai
 57.  A. Nyka-Niliūnas. Orfėjaus medis
 58.  A. Mackus. Neornamentuotos kalbos generacija
 59.  K. Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė
 60.  S. Beketas (Beckett). Belaukiant Godo
 61.  E. Mieželaitis. Žmogus
 62.  K. Saja. Mamutų medžioklė
 63.  Č. Milošas (Cz. Miłosz). Isos slėnis. Eilėraščiai
 64.  R. Granauskas. Su peteliške ant lūpų
 65.  B. Vilimaitė. Papartynų saulė
 66.  M. Martinaitis. Eilėraščiai
 67.  J. Strielkūnas. Eilėraščiai
 68.  T. Venclova. Eilėraščiai
 69.  V. P. Bložė. Eilėraščiai
 70.   J. Brodskis. Vaizdas į jūrą
 71.  K. Skujeniekas (K.Skujenieks). Aš esu toli viešėjęs
 72.  J. Degutytė. Šiaurės vasaros
 73.  Liūnė Sutema. Badmetis
 74.  V. Šimborska (W. Szymborska). Poezijos rinktinė
 75.  J. Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
 76.  N. Miliauskaitė. Uždraustas įeiti kambarys
 77.  A. A. Jonynas. Nakties traukinys
 78.  A. Marčėnas. Eilinė
 79.  D. Kajokas. Meditacijos
 80.  S. Parulskis. Mirusiųjų
 81.  G. Grajauskas. Kaulinė dūdelė
 82.  J. Kunčinas. Tūla
 83.  R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai
 84.  J. Erlickas. Knyga
 85.  V. Juknaitė  Išsiduosi. Balsu
 86.  D. Kalinauskaitė. Niekada nežinai
 87.  G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos
 88.  Ch. L. Borchesas (J. L. Borges). Smėlio knyga
 89.  M. Ivaškevičius. Madagaskaras

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas

Privalomi literatūros kurso autoriai

M. Mažvydas

M. Daukša

J. Radvanas

M. K. Sarbievijus

K. Donelaitis

A. Mickevičius

A. Baranauskas

V. Kudirka

Maironis

J. Biliūnas

J. Tumas-Vaižgantas

V. Krėvė

V. Mykolaitis-Putinas

J.Savickis

J. Aistis

H. Radauskas

S. Nėris

B. Sruoga

A. Škėma

Just. Marcinkevičius

M. Katiliškis

J. Aputis

S. Geda

Privalomi literatūros kurso autoriai (.pdf)

 

M. Mažvydas. Katekizmas (18.8 KB) – Parsisiųsti

M. Daukša. Prakalba į Malonųjį skaitytoją (26.2 KB) – Parsisiųsti

J. Radvanas. Epitalamijo vertimas (316.6 KB) – ParsisiųstiRadviliada

M. K. Sarbievijus. Lemties ženklai  (324.7 KB) – Parsisiųsti

K. Donelaitis. Metai (196.4 KB) – Parsisiųsti

A. Mickevičius. Konradas Valenrodas (28.9 KB) – Parsisiųsti

A. Baranauskas. Anykščių šilelis ( 39.8 KB) – Parsisiųsti

V. Kudirka. Satyros (549.2 KB) – Parsisiųsti

Maironis. Pavasario balsai (215.3 KB) – Parsisiųsti

J. Biliūnas. Liūdna pasaka (364.9 KB) – Parsisiųsti

J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės (353.1 KB) – Parsisiųsti

V. Krėvė. Šiaudinėj pastogėj (543.1 KB) – Parsisiųsti

V. Krėvė. Skirgaila (399.4 KB) – Parsisiųsti

V. Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly (2.2 MB) – Parsisiųsti

V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų (146.4 KB) – Parsisiųsti

J. Savickis. Novelės (1.5 MB) – Parsisiųsti

J. Aistis. Poezija (496.1 KB) – Parsisiųsti

H. Radauskas. Eilėraščiai (230.3 KB) – Parsisiųsti

S. Nėris. Prie didelio kelio (124.6 KB) – Parsisiųsti

B. Sruoga. Dievų miškas (1.6 MB) – Parsisiųsti

B. Sruoga.Milžino paunksmė (234.2 KB) – Parsisiųsti

A. Škėma. Balta drobulė (467.7 KB) – Parsisiųsti

KNYGA Just. Marcinkevičiui (17.5 MB) – Parsisiųsti

M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo (1.1 MB) – Parsisiųsti

J. Aputis. Keleivio novelės (204.3 KB) – Parsisiųsti

S. Geda. Kūryba (69.5 KB ir 120.4 KB) – Parsisiųsti

Privalomi konteksto autoriai (.pdf)

Šatrijos Ragana. Sename dvare (468.8 KB) – Parsisiųsti

Vyt. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (659.4 KB) – Parsisiųsti

Vyt. Mačernis. Vizijos (101.1 KB) – Parsisiųsti

Br. Krivickas. Eilėraščiai (288.5 KB) – Parsisiųsti

M. Martinaitis. Kukučio baladės (164.2 KB) – Parsisiųsti

Č. Milošas. Atminties raiška romane “Isos slėnis” (159.9 KB) – Parsisiųsti

Č. Milošas. 1992 Garbės daktaro regalijos (6.7 MB) – Parsisiųsti

Č. Milošas ir Lietuva (9.0 MB) – Parsisiųsti

Milošo 100-osioms metinėms (8.9 MB) – Parsisiųsti

J. Vaičiūnaitė. Eilėraščiai ir kita (1.69 MB) – Parsisiųsti

A. Marčėnas. Eilėraščiai (100 KB) – Parsisiųsti

J. Kunčinas. Tūla (188.5 KB) – Parsisiųsti

M. Ivaškevičius. Artimas miestas (2.8 MB) – Parsisiųsti

V. Šekspyras. Hamletas (665.6 KB) – Parsisiųsti

************

Dar žiūrėkite (paspauskite žemiau esančias nuorodas):

Mediatekos siuntiniai tinka planšetiniams, nešiojamiems ir stacionariems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams bei muzikos grotuvams.

Dar žiūrėkite (paspauskite žemiau esančias nuorodas):

Aistis. Eilės.wma

Altorių šešėly.mp3

Anykščių šilelis.wma

Balta drobulė.mp3

Dievų miškas.mp3

Gražina.mp3

Just. Marcinkevičius. Poezija.mp3

Konradas Valenrodas.mp3

Lietuvių autorių balsai.wma

Liūdna pasaka.mp3

Mažvydas.mp3

Metai.mp3

Miškais ateina ruduo.mp3

Pavasario balsai.mp3

Praeinančiam pasaulyje praeisiu.mp3

Radauskas. Eilės.mp3

Radauskas. Impresijos.mp3

Vaičiūnaitė. Poezija.mp3

Vaičiūnaitė. Lyrika.mp3

Atsiminimai apie Vaičiūnaitę.mp3

El. knygos.pdf

Naujausias mp3 rinkinys debesies saugykloje

Metamorfozė.mp3

Granauskas. Su peteliške ant lūpų.mp3 arba ČIA

Parulskis. Nenoriu susipažinti.mp3

Duona, žemė ir vanduo.mp3

Kajokas. Meditacijos.mp3

Miliauskaitė. Lyrika.mp3

Brazdžionio kūryba.mp3

Martinaitis. Poezija.mp3

Miesto gyvenimo spalvos.mp3

Šeiniaus kūryba.mp3

Dėdės ir dėdienės.mp3

Vaižgantas.mp3

Didžiulių pušų pavėsy.mp3

Vieškelyje džipai.mp3

Apučio kūryba.mp3

Degutytė. Du pasauliai (kasdiena ir poezija).mp3

Antano Vaičiulaičio kūryba.mp3

Tavo veido šviesa.mp3

Mariaus Katiliškio kūryba.mp3

Vincas Krėvė išeivijos prisiminimuose.mp3

Antano Miškinio eilės.mp3

Antano Miškinio istorijos lūžiai.mp3

Škėma. Saulėtos dienos.mp3

Meras. Kaip išaugo alyvmedis.mp3

Šeinius. Kuprelis.mp3

Žemaitė. Sutkai.mp3

Morua. Laiškai nepažįstamajai.mp3

Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Ubagas.mp3

Putinas mano atsiminimuose.mp3

Miškinis. Pasakojimai.mp3

Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė.mp3

Grinas. Šimtas varstų upe.mp3

Artūras Konanas Doilis. Glorija Skot.mp3

Artūras Konanas Doilis. Šoskombo dvaro mįslė.mp3

Artūras Konanas Doilis. Briuso Partingtono brėžiniai.mp3

Mopasanas. Orla.mp3

Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros.mp3

Kamiu. Svetimas.mp3

Hesė. Stepių vilkas.mp3

Niliūnas-Nyka. Dienoraštis.mp3

Kitos nuorodos

 Elektroninės PDF knygosPrivalomi literatūros kurso ir konteksto autoriaiE-knygos

Kiti filmai

Kategorijos

Kiti šaltiniai

Garso įrašai

E-knygos

Literatūros kūrinių ekranizacijos

 

 1. #1 by Gintarė on 2014/05/06 - 20:05

  Sveiki, taigi esu abiturientė, kuri kaip ir daugelis skaitančių šį pranešimą suskubo ruoštis lietuvių valstybiniam brandos egzaminui. Noriu jums pasiūlyti pirkti mano sutrumpinimą apie daugelį privalomų autorių bei jų kūrybą.Bent jau aš pati šituos sutrumpinus naudosiu mokslams prie egzaminą. KAINA TIK 15LT, nes trūksta trijų iš trisdešimt dviejų autorių, bei kai kurie ne iki galo užbaigti pildyti (palieku užpildyt jums, kad geriau atsimintumėt) Kreiptis el paštu: kontekstu.autoriai@gmail.com

  • #2 by kk on 2017/09/07 - 14:09

   jei dar turetumet labai ju noreciau

 2. #3 by lopas on 2014/02/22 - 15:09

  sudas cia, nesimokysiu, vaziuoju i airija tuoletu plauti

 3. #4 by Jonas on 2013/11/18 - 19:04

  čia kelintų metų?

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: