Posts Tagged raštvedyba

Brūkšnelio ir brūkšnio vartojimas

Reikia skirti brūkšnį nuo brūkšnelio. Brūkšnelis rašomas: 1. Tarp dviejų lygiareikšmių žodžių, kurie reiškia sudėtinį vieno dalyko pavadinimą, pvz.: lopšelis-darželis, kvietimas-programa, kavinė-baras (jei antras žodis paaiškina, patikslina pirmąjį, brūkšnelis nerašomas: sąskaita faktūra, gydytojas terapeutas, inžinierius elektrikas). 2. Tarp lygiavertes specialybes žyminčių žodžių, pvz.: sekretorius-referentas, dizaineris-maketuotojas, gydytojas traumatologas-ortopedas. 3. Tarp dviejų vieno asmens pavardžių (ne vardų) […]

, ,

Parašykite komentarą

Kirčiuotų raidžių rinkimas, šaltinių citavimas, literatūros sąrašo parengimas ir rašymas

Rinkimas kodais naudojantis programa „Word“ Tai paprasčiausias kirčiuotų raidžių rinkimas neįdedant į kompiuterį jokių papildomų priemonių. Reikia tik žinoti trijų kirčių kodus: kairinio kirčio (`) kodas – 0300, dešininio (´) – 0301, riestinio (~) – 0303. Norint surinkti kirčiuotą raidę „Word“ dokumente, pirmiausia surenkama nekirčiuota raidė, tada kirčio kodą ir, palikus žymeklį po kodo, nuspaudus […]

,

Parašykite komentarą

Reikalavimai skaidrėms

METODINIAI NURODYMAI IR REKOMENDACIJOS SKAIDRIŲ KŪRIMUI Norėdami parsisiųsti, paspauskite Reikalavimai skaidrėms.pdf ĮVADAS Metodinius nurodymus ir rekomendacijas skaidrių (pristatymų) kūrimui sudaro keturi skyriai: Tekstas skaidrėse. Iliustracijų panaudojimas. Animacijos panaudojimas. Kaip pristatyti pateiktį.   1.     PRISTATYMO STRUKTŪRA Pateikties (skaidrių rinkinio, pristatymo) paskirtis yra iliustruoti žodinį pranešimą lakoniška tekstine ir vaizdine informacija. Parengti pranešimą, pristatyti pasirinktos temos medžiagą skaidrėse nėra taip […]

, , ,

Parašykite komentarą

Referato apiforminimas mokykloje

REFERATO APIFORMINIMAS Lapo parametrų nustatymas Aprašo lapų parametrų parinkimą patartina pradėti nuo lapo matmenų ir jo padėties (orientacijos) pasirinkimo. Šie parametrai nurodomi MS Word programoje: File→Page Setup→Margins ir Paper size kortelėse. Spausdinamo lapo formatas – A4 (210×297 mm), paraštės (margins) – viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm. […]

, ,

Parašykite komentarą

Kaip rašyti elektroninį paštą

√     Niekada nerašykite el. laiške tokių dalykų, kurių nenorite viešai skelbti. Juk niekada negalite žinoti, kam paklius el. laiškas. Jis gali nepasiekti adresato, jei žmogus, kuriam siunčiate laišką, atostogauja ir paprašė draugo ar kolegos patikrinti pašto dėžutę, arba įvykus kokiai nors klaidai. Viskas nesibaigia tuo, kad laiškas “išimamas“ iš asmeninės pašto dėžutės. El. pašto […]

,

Parašykite komentarą

Pateikčių rengimo rekomendacijos

PATEIKČIŲ RENGIMO REKOMENDACIJOS (atmintinė) Rekomenduojama pateikties apimtis 15 skaidrių. Klausytojui yra įdomiau studijuoti schemas, paveikslus, grafikus, diagramas nei skaityti nesibaigiantį tekstą. Vienoje skaidrėje neturėtų būti pateikta labai daug informacijos, ji turėtų užimti apie 60 proc. ekrano ploto. Grafikų bei schemų pateiktyje neturi būti daug.  ŠRIFTO PASIRINKIMAS Gerai apgalvokite, koks šriftas labiausiai tiks norimai informacijai pateikti. Reikėtų vengti labai skirtingo […]

, , ,

Parašykite komentarą

Reikalavimai projektiniams-kūrybiniams darbams

Reikalavimai projektiniams – kūrybiniams darbams Darbą sudaro: aprašomoji (projektinė) dalis; praktinė dalis. Aprašomojoje dalyje turi atsispindėti pagrindiniai projekto ruošimo etapai: temos, užduoties analizė (apima darbo tikslą, aktualumą, darbą su literatūra, vaizdinės medžiagos kaupimą, įvertinimą, atranką, naudotos literatūros sąrašą); projektinės užduoties optimizavimas; darbo priemonių ir įrankių, atlikimo eigos numatymas; proceso ir jo atskirų elementų atlikimo technologijos […]

,

Parašykite komentarą

Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae – CV)

GYVENIMO APRAŠYMAS (Curriculum vitae – CV) Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae – CV) – tai trumpas Jūsų gyvenimo aprašymas. Jo tikslas – suteikti pagrindinę informaciją apie Jūsų išsilavinimą, darbo patirtį, įgūdžius ir gebėjimus. Rašydami gyvenimo aprašymą išvardinkite  savo geriausias savybes, interesus, tuo įtikindami darbdavį, kad Jūs galite būti vienu iš geriausių kandidatų. Pagrindinės Gyvenimo aprašymo (CV) […]

,

Parašykite komentarą

Motyvacinis laiškas

MOTYVACINIO LAIŠKO PRINCIPAI Kaip ir paprastas laiškas, jis turi būti skirtas konkrečiam asmeniui arba kompanijai. Jeigu laiškas parašytas atsiliepiant į darbo siūlymą, reikia nurodyti darbą ir pasiūlymo šaltinį (pvz., Lietuvos ryto skelbimas…data). Jis neturi būti ilgas – nuo pusės iki vieno puslapio. Jame turi būti pagrindinė informacija apie Jus (detalės turi būti CV) bei priežastys, […]

,

Parašykite komentarą

Referato rašymo atmintinė

**************************************** REFERATO RAŠYMO ATMINTINĖ **************************************** I. Referato sudėtis. 1. Planas (įvadas, dėstymas, išvados). 2. Įvado turinys (apimtis 10%): a)  kodėl pasirinkta šita tema; b)  problemos suformulavimas; c)  kaip ją spręsti. 3. Dėstymas – iškeltos problemos nagrinėjimas (80%). 4. Išvados (10%). II. Reikalingi duomenys. 1. Autoriaus pavardė, vardas, grupė (klasė). 2. Data. 3. Temos pavadinimas. III. […]

,

Parašykite komentarą

Kaip rašyti telefonų numerius?

KAIP RAŠYTI TELEFONŲ NUMERIUS? Remiantis Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklėmis (už jų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis), patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162 (Valstybės žinios, 2005, Nr. 152-5628) toliau aptariami naudojami procedūrų simboliai, tarpai ir kitkas, teikiami nacionalinių ir tarptautinių telefonų rašymo […]

,

Parašykite komentarą