Posts Tagged vertinimas

“Anykščių šilelis“ (testas)

A. BARANAUSKAS. „ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ (testas) (Ištrauka iš Just. Marcinkevičiaus teksto „Štai kas yra mes“ – Just. Marcinkevičius. Tekančios upės vienybė. – Kaunas, 1995, p. 42 – 44) Originalus tekstas ir vertinimo lentelė čia ******************************************************************************** Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. ******************************************************************************** „Anykščių šilelis“ – tai ir įžeistos, paniekintos lietuvių kalbos šauksmas, jos poetinė apeliacija į […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.7. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 7 **************************************************************************************************** 1. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais (5 taškai). 1. Sodybų kiemuose margavo geltoni, violetiniai, raudoni, purpuriniai jurginų žiedai –1 paskutinės ryškesnės praėjusios vasaros spalvos. A     Praleista sudurtinio tarinio jungtis. B     Atskirti sudėtinio bejungtukio sakinio dėmenys. C     Brūkšniu atskirtas priedėlis, einantis po pažymimojo žodžio. 2. Gūžtoje,2 įtaisytoje po pačiais […]

, , ,

2 Komentaras

Testas Nr.6. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 6 **************************************************************************************************** 1. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. 1.  Lėtai ___riausi tvenkinio pakraščiu ten kur buvo prižėl___ meldų vandens lelijų jau spėjusių nužydėti kur dar niekad nematyti paukščiai krovė lizdus dėjo kiaušinius vedė vaikus beveik visus vienodus geltong___žius lizdai p___psojo virš žolių č___psėjo mažyliai o tėvai didesnieji geltong___žiai siuvo […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.5. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 5 **************************************************************************************************** 1. Įrašykite praleistas raides (65 taškai). Perspėk tą išt__sėlį, kad greičiau pasiimtų savo sutr__šusį kl__darą iš m__sų kiemo. Perg__sdinti galvijai blaškosi po pievą, t__sosi į visas puses, gr__žiojasi į šeimininkus. Už net__sybas gr__sia didžiulės baudos. Iš m__slingo ir švelnaus vandens čiurlenimo nakties tamsoje atrodė, kad čia turėtų būti br__sta, tačiau […]

, , ,

3 Komentaras

Testas Nr.4. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

************************************************************************************************************ Testas Nr. 4 ************************************************************************************************************ 1. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtų ir paryškintų raidžių rašybą, pažymėkite tinkamą atsakymą žyminčią raidę A, B ar C. Prie malūno yra tokia vieta, kuri niekada neužšą1la. Pro siaurute2s dureles iš virtuvės įėjo motina. Kitą savaitę mama siū3s man palaidinę. Auk4ite sveiki ir žvalūs. 1. A.   Giminiškuose žodžiuose tarpusavyje kaitaliojasi ą, ę, […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.3. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 3 **************************************************************************************************** 1. Parašykite kartu arba skyrium. Tur(būt) (be)reikalo (ne)viską išklausiau iki galo. (Ne)tas s__varžėles man padavei. Dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos  rengiamoje konferencijoje reikėjo (ne)tau, o man. (Ne)vienam pritrūksta jėgų užkopti ligi(pat) savojo laimės žiburio. Tai (ne)(be)pirmoji mano tolima išv__ka. Ar(gi) taip svarbu, kas laimės: jei (ne)tas, tai kitas. Vaikai jau (ne)(be)tokie […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.2. Kalbos kultūra. Rašyba. Skyryba

**************************************************************************************************** Testas Nr. 2 **************************************************************************************************** 1. Ištaisykite kalbos klaidas. Gražus mūsų miestas Kaunas. Vairuotojas, sustokit prie sankryžos. Yra pasiūlymai? Jei pasiūlymai neatsiranda, skaitysim, kad nutarimas priimtas. Mūsų tarpe atsiranda keistuoliai, kurie ir žiemos metu vaikšto basomis. Vidurinė mokykla Nr. 1 vėliau gavo rašytojo vardą. Širvintos-Vilnius kelias jau atremontuotas. Žmogaus gyvenime būna ir potvyniai, ir atoslūgiai. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Testas Nr.1. Kalbos kultūra. Rašyba.Skyryba

***************************************************************************************************** Testas Nr. 1 ***************************************************************************************************** 1. Palikite tinkamą žodį. l. Vaidutė nusipirko (dangavą, melsvą, dangaus spalvos) palaidinę. 2. (Praskambėjo, nuskambėjo, skambėjo) nauja žinomo kompozitoriaus simfonija. 3. Pjesė buvo nebloga, tik prastas režisieriaus (užmanymas, sumanymas). 4. Gydytoja man išrašė (raminančiųjų, raminamųjų) vaistų. 5. Diskotekos (vedėjas, vedantysis) buvo gerai pasirengęs. 6. Į duris pasibeldė (kažkoks tai, kažkoks) […]

, , ,

Parašykite komentarą

Pavadinimo prasmė J.Biliūno apsakyme “Tikėjimas“

***************************************************************************************************************** PAVADINIMO PRASMĖ J. BILIŪNO APSAKYME „TIKĖJIMAS“ ***************************************************************************************************************** Atsiverskite vieną iš vadovėlių: Literatūros vadovėlis 11 klasei (bendrajam kursui). V.: Baltos lankos, 2003. P. 178-179 (kietu viršeliu). Literatūros vadovėlis 11 klasei (bendrajam kursui). V: Baltos lankos, 2004. P. 162-163 (minkštu viršeliu). Atidžiai perskaitykite tekstą ir pasvarstykite, kokių minčių kelia žodžiai tikėjimas, pasitikėjimas. Prisiminkite realizmo bruožus. ***************************************************************************************************************************** […]

, ,

Parašykite komentarą

“Rudens gėrybių“ gamtovaizdis

**************************************** Kristijonas Donelaitis. „RUDENS GĖRYBIŲ“ GAMTOVAIZDIS **************************************** RUDENS GĖRYBIŲ gamtovaizdis.doc (atsisiųsk) Perskaitykite tekstą  ir pasirinkite vieną iš dviejų: atsakykite į klausimus ARBA parašykite teksto interpretaciją. **************************************** 1. „Metų“ gamtos vaizdai lydi būrų gyvenimą ir darbus ne tik sudarydami jiems foną, bet ir susiliedami su jų buities ritmu, su savitu, valstietišku poemos pasaulėvaizdžiu, teikdami medžiagos autoriaus […]

, , ,

Parašykite komentarą

Tekstai K. Donelaičio kūrybai aptarti ir literatūrinis testas

**************************************** TEKSTAI K. DONELAIČIO KŪRYBAI APTARTI IR LITERATŪRINIS TESTAS **************************************** Tekstai K. DOnelaičio kūrybai aptarti ir literatūrinis testas.doc (atsisiųsk) Pasirink vieną iš 2 tekstų ir parašyk interpretaciją arba literatūrinį testą. **************************************** I TEKSTAS „Pavasario linksmybės“, 629-644 eilutės Bet jūs prietelkos, jūs viežlybos gaspadinės! 630 Jūs neprivalot dėl tokių kalbų nusigėdėt. Tos tesigėdi tikt, kurios tingėt […]

, ,

Komentarų: 1

Socialinė ir tautinė problematika “Metuose“

*************************************** SOCIALINĖ IR TAUTINĖ PROBLEMATIKA K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ **************************************** Socialinė ir tautinė problematika K. Donelaičio METUOSE.doc. (atsisiųsk) (PRIVALAI ŽINOTI!). Poemoje K.Donelaitis teigia socialinio teisingumo ir prigimtinės žmonių lygybės idėjas, kritikuoja būrą išnaudojančius ponus. Žmogaus išnaudojimas ir socialinė nelygybė vertinami kaip neteisinga gyvenimo tvarka, nes žmonės iš prigimties yra lygūs,-visi gimsta vienodi, su tais pačiais […]

, , ,

Parašykite komentarą

Pričkaus gyvenimo apmąstymai

**************************************** PRIČKAUS GYVENIMO APMĄSTYMAI K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ **************************************** Pričkaus gyvenimo apmąstymai METUOSE.doc (atsisiųsk) (SUFLERIS). ŽINOK! Pričkus – įdomiausias „Metų“ personažas. Jis – ne tik būrų ir ponų tarpininkas, kaimo seniūnas (šaltyšius), tarpininkas tarp būrų ir dvaro, sodžiaus ir miesto, bet ir ponų lupamas bėdžius, kilęs iš būrų. Jo vertinimai apie darbą, baudžiauninkus ir jų […]

, ,

Parašykite komentarą

Nenaudėlių gyvenimo vertybės K. Donelaičio “Metuose“

**************************************** „NENAUDĖLIŲ“ GYVENIMO VERTYBĖS K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ *********************************************** Nenaudėlių gyvenimo vertybės K. Donelaičio METUOSE.doc (atsisiųsk) „Metuose“ K.Donelaičiui rūpi pavaizduoti valstiečių baudžiauninkų – būrų gyvenimą. Poemoje veikia apie 40 vyrų ir apie 20 moterų iš Vyžlaukio valsčiaus. Veikėjai poeto griežtai suskirstyti į dvi grupes: „viežlybieji“ (teigiami) ir „nenaudėliai“ (neigiami). Neigiami personažai yra antivisuomeniški – pavojingi, […]

, , ,

Parašykite komentarą

Gamtovaizdžio prasmė K.Donelaičio “Metuose“

Donelaitis.ppt (atsisiųsk) Gamtovaizdžio prasmė K.Donelaičio METUOSE.doc (atsisiųsk) **************************************** GAMTOVAIZDŽIO PRASMĖ K. DONELAIČIO POEMOJE „METAI“ **************************************** (SUFLERIS). ŽINOK! K.Donelaičio epochai būdinga švietėjiška mintis apie būtinumą paklusti gamtos įstatymams. Nutolimas nuo Dievo sukurtõs tobulõs gamtõs yra visų žmogaus nelaimių priežastis. Žmogus turi būti natūralus, nesiekti pertekliaus, tenkintis tuo, ką jam duoda gamta. Jis turi džiaugtis pačia savo […]

, ,

Komentarų: 1

Šeimos gyvenimas novelėje “Dobilė. 1954 m. naktį“

******************************************* ŠEIMOS GYVENIMAS NOVELĖJE “DOBILĖ. 1954 M. NAKTĮ” ******************************************* Šeimos gyvenimas novelėje Dobilė. 1954 m. naktį.doc (atsisiųsk) Atsiversk: Daujotytė V., Tamošaitis R., Tūtlytė R., Viliūnas G. LITERATŪRA XI-XII klasei. II knyga. K., 2004. P. 216-220 arba Lietuvių literatūros skaitiniai (1940-1995) XII klasei. K., 1996. P. 479-482. Perskaityk kūrinį ir atsakyk į klausimus. Šaltinis. Bukelienė E., […]

, , ,

Komentarų: 1

Atostogaujančio žmogaus potyriai novelėje “Šviečiančios vilko akys”

******************************************* ATOSTOGAUJANČIO ŽMOGAUS POTYRIAI J. APUČIO NOVELĖJE „ŠVIEČIANČIOS VILKO AKYS“ ******************************************* Atostogaujančio žmogaus potyriai Apučio novelėje Šviečiančios vilko akys.doc (atsisiųsk) Atsiversk: Lietuvių literatūros skaitiniai (1940-1995) XII klasei. /Sudarė E.Bukelienė/. K., 1996. P. 482-488. Skaitydamas (-a) pasitelk vaizduotę ir įsigilink į potekstės klodus. Remdamiesi literatūrologės E. Bukelienės lentele grafiniu pavidalu apibūdinkite vilko ir brolio vaizdinius pagal […]

,

Parašykite komentarą

Apučio kūrybinės ištakos – testas

…………………………………………………………… APUČIO KŪRYBINĖS IŠTAKOS, KAIMIŠKOJI TRADICIJA …………………………………………………………… Atsiversk: Daujotytė V., Tamošaitis R., Tūtlytė R., Viliūnas G. LITERATŪRA XI-XII klasei. II knyga. K., 2004. P. 211-216. Pamokos tikslas – aptarti Apučio prozos kūrybines ištakas, kaimiškąją tradiciją. Testas. Perskaityk tekstą ir atlik užduotį: pateikti klausimai ir keli atsakymai, iš kurių teisingas vienas. Teisingą atsakymą, kuris atitinka pateiktą […]

, , ,

Parašykite komentarą

Mitybos terminai ir linksnių vartojimo klaidos

********************************************** MITYBOS TERMINAI IR LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS *********************************************** Mitybos terminai ir linksnių vartojimo klaidos (atsisiųsk) 1. Ištaisykite galininko vartojimo klaidas. 1. Pas mane sąskaitoje keliasdešimt litų. _____________________________________ 2. Cecho viršininkė nenorėjo sakyti tiesą. _____________________________________ 3. Pinigus paėmiau pagal kasos čekius. _____________________________________ 4. Klausk pas administratorių. _____________________________________ 5. Ilgai darbininkai nepamirš šiltus, nuoširdžius žodžius. _____________________________________ 6. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Su kompiuteriu susiję posakiai

************************************************* SAKINIŲ TAISYMAI. SU KOMPIUTERIU SUSIJĘ POSAKIAI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 5 II VARIANTAS *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Po penktos aš eisiu prie interneto. _____________________________________ 2. Ar kompas skaitykloj laisvas? _____________________________________ 3. Pasiimk mikrafą ir prijunk prie plokštės. _____________________________________ 4. Kelerių colių tavo monitorius? _____________________________________ 5. Tas hakeris nušvilpė iš banko dar 10000 […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Su kompiuteriu susiję posakiai

********************************************** SAKINIŲ TAISYMAI. SU KOMPIUTERIU SUSIJĘ POSAKIAI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 5 I VARIANTAS ********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Nusipirkit naują printerį, nes šitas sugedęs. _____________________________________ 2. Kai grįšiu namo, parašysiu tau gražų e-mailą, ok? ____________________________________ 3. Norint įjungti kompą, reikia spausti šitą knopkę. ____________________________________ 4. Klava buvo visai lieva. ____________________________________ 5. Šiemet interneto […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Posakiai iš knygų, muzikantų lūpų

********************************************** SAKINIŲ TAISYMAI. POSAKIAI IŠ KNYGŲ, MUZIKANTŲ LŪPŲ, GATVĖS KOMENTARŲ IR KITUR SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 4 *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Tai negražiai nuskūrintas pacanas. _____________________________________ 2. Tą pačią dieną sraigtasparniams uždėjo areštą. _____________________________________ 3.Kaune šiai dienai iškelta tik 15 kandidatų į Seimo narius. _____________________________________ 4. Prie tokio detalių trūkumo nebuvo įmanoma atremontuoti […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 VI VARIANTAS ********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Ši kaina man neįkandama. _____________________________________ 2. Po liuobos močiutė nuėjo kepti zrazų. _____________________________________ 3. Geriau jau neaušinsiu burnos dėl tos malalietkos. _____________________________________ 4. Tu aplamai stumi mane į depresiją. _____________________________________ 5. Agnė guli su […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 V VARIANTAS ********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Žinok, tas tavo kompaktas jau buvo prieš tai suėjęs. ____________________________________ 2. Būk gera, aprenk miegamajame kaldras. _____________________________________ 3. Pasistengiau ir įsipaišiau į pokalbį. _____________________________________ 4. Smagi kompanija tiek daug malkų priskaldė. _____________________________________ 5. Kad […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 IV VARIANTAS *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Užsivedžiau naują sąsiuvinį. _____________________________________ 2. Mane ima nervas dėl tos nelemtos nemigos. _____________________________________ 3. Greičiau rašyk, dar idėja pabėgs. _____________________________________ 4. Pasiimk šį pakabuką atminčiai. _____________________________________ 5. Tai darysi pamokas ar ne?! _____________________________________ 6. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 III VARIANTAS ************************************************ Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Nu ir skiauterė ant tavo makuferio stovi. _____________________________________ 2. Dyrikės, kaip taisyklė, visada nuobodi kalba. _____________________________________ 3. Jūs jau gerai pakalę, kur šlaistėtės? _____________________________________ 4. Mano sesei šlubuoja atmintis. _____________________________________ 5. Kas tau tokį […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI,   PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 II VARIANTAS *********************************************** Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Darbe pašlijo reikalai, visai stogas važiuoja. _____________________________________ 2. Kokie faini batai su platformom!!! _____________________________________ 3. Papirkau naują mobiliaką. _____________________________________ 4. Jam dar nepajungė interneto. _____________________________________ 5. Prieš važiuodami užsipilkim benzino. _____________________________________ 6. Policiją nuskubėjimo […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Taip kalba draugai, šeimos nariai

SAKINIŲ TAISYMAI. TAIP KALBA DRAUGAI, ŠEIMOS NARIAI, PAŽĮSTAMI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 3 I VARIANTAS ************************************************ Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Pasiimk sietką ir išsijosi man miltus. Paskui nulupk cibulius. _____________________________________ 2.Kriauklėje gulėjo neplauti bliūdai ir  puodai. _____________________________________ 3. Ant Kalėdų nusipirksim šližikų ir pieno. _____________________________________ 4. Kodėl pas tave kambary tokia betvarkė? ______________________________________ 5. […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Netaisyklingi posakiai iš TV laidų

*********************************************** SAKINIŲ TAISYMAI. NETAISYKLINGI POSAKIAI IŠ TV LAIDŲ SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 1 ************************************************ Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Štai padėti du kašikai su bulvėm ir jums reikia. ______________________________________ 2. Leiskite Jūs mane paklausti Jūsų. ______________________________________ 3. Skambučiai buvo dėl nesusipratimų ant sienos. ______________________________________ 4. Skalbianką jau atvežėm. Pažiūrėkit. ______________________________________ 5. Šiuo metu įsteigti jau […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Mokykloje išgirsti posakiai

SAKINIŲ TAISYMAI. MOKYKLOJE IŠGIRSTI POSAKIAI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 2 I VARIANTAS Sakinių taisymai (atsisiųsk) Pataisykite sakinius. 1. Pasakykite dvi emocines būkles. _____________________________________ 2. Ar galėčiau išimti savo klasę iš pamokos. _____________________________________ 3. Nevalia daryti tokias grubias klaidas. _____________________________________ 4. Pasakodamas jis per daug išsiplėtė. _____________________________________ 5. Direktorė mano adresu pasakė komplimentą. _____________________________________ 6. Mokytojų kolektyve […]

, , ,

Parašykite komentarą

Sakinių taisymai. Mokykloje išgirsti posakiai

SAKINIŲ TAISYMAI. MOKYKLOJE IŠGIRSTI POSAKIAI SAVARANKIŠKAS DARBAS NR. 2 II VARIANTAS Sakinių taisymai (atsisiųsk)   Pataisykite sakinius. 1. Pasisemkit proto iš knygų arba draugų paprašykit. ______________________________________ 2. Apsigalvokit, pasitarkit dėl karnavalo. _____________________________________ 3. Bus trys užbėgimai. ____________________________________ 4. Padarytas nekorektiškas palyginimas. _____________________________________ 5. Permeskit tekstą akimis. _____________________________________ 6. Aplamai, jūs jau rodot pažangą. _____________________________________ 7. […]

, , ,

Parašykite komentarą

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ įžangos „Prologas danguje“ suvokimo užduotis

************************************************ J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ ĮŽANGOS „PROLOGAS DANGUJE“ SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS ************************************************ Turinys. (SVEIKI! PIRMIAUSIA SUSIPAŽINK, APIE KĄ ŠI ĮŽANGINĖ TRAGEDIJOS SCENA; BUS LENGVIAU ORIENTUOTIS TEKSTE). Veiksmas vyksta Visatos erdvėje, kur susirenka arkangelai – Rapolas, Gabrielius ir Mykolas, taip pat Dievas ir Mefistofelis (J Kas tai? – paaiškinta žodynėlyje). Scenos centre – Dievo ir Mefistofelio […]

, , ,

Parašykite komentarą

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ scenos „Kalėjimas“ suvokimo užduotis

*********************************************** J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ SCENOS „KALĖJIMAS“ TEKSTO SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS *********************************************** Turinys. Paslaptingas raganos balzamas atjaunina Faustą (tampa jaunuoliu), ir šis tarytum iš naujo pradeda savo gyvenimą. Jis įsimyli Margaritą, kuri gyvena jausmais ir nori, kad Faustas apsigyventų jos pasaulyje. Tačiau Faustas palieka Margaritą, nes likęs su ja baigtųsi daktaro ieškojimai, pasitenkintų radęs asmeninę […]

, , ,

11 Komentaras

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „Faustas“ pirmos dalies „Naktis“ suvokimo užduotis

************************************************ J.V.GĖTĖS FILOSOFINĖS TRAGEDIJOS „FAUSTAS“ PIRMOS DALIES „NAKTIS“ SKAITYMAS IR KOMENTAVIMAS ************************************************ Turinys. (Čia tik užuominos, o esmę rasi skaitydamas (-a) tekstą). Tragedijos pirmoje dalyje “Naktis” Gėtė supažindina su Faustu gana paslaptingomis aplinkybėmis (neįprastas kambarys, mėnulio šviesa). Faustas sėdi namuose, prie knygų, ir mąsto apie mokslą (teisę, filosofiją, teologiją, mediciną), jo reikšmę žmogui. Jam sunkiai […]

, , ,

Parašykite komentarą

J.V.Gėtės filosofinės tragedijos „FAUSTAS“ scenos „Fausto darbo kambarys“ suvokimo užduotis

J.V.GĖTĖS „FAUSTAS“ J.V.Gėtė yra vokiečių rašytojas. Jo kūryboje atsispindėjo opiausios tuometinio gyvenimo problemos, kurios tebejaudina ir vėlesnių laikų žmones. Žmogaus paskirtis, veiklos tikslai, santykiai su gamta ir visuomenės likimu, grožis ir meilė – temos, kurios ryškios Gėtės kūryboje. Klasikiniu kūrybos laikotarpiu Gėtė rašo didįjį savo kūrinį – “Faustą“. Tai 2 dalių filosofinė tragedija. Šiuo laikotarpiu […]

, , ,

6 Komentaras

Šviečiamasis amžius. J.V.Gėtė (1749-1832)

ŠVIEČIAMASIS AMŽIUS (Švietimo amžius, racionalizmas ir sentimentalizmas) – literatūros ir meno srovė, susiformavusi XVIII a. Prancūzijoje. Tai kova prieš feodalinę santvarką, prieš viduramžių pasaulėžiūrą. Formavosi kapitalizmas, buvo kovojama prieš feodalizmą (1789 m. Prancūzijoje įvyksta buržuazinė revoliucija). BRUOŽAI: Kritikuojama baudžiavinė sistema, viduramžiais viešpatavusios pažiūros, ginami visų feodalizmo prispaustų visuomenės sluoksnių interesai, visų žmonių laisvės ir lygybės […]

, , ,

Parašykite komentarą