Lietuvių kūrėjų kalendorius

mokovas

© Visos teisės saugomos

Paskelbtą informaciją kopijuoti, skelbti, platinti galima nurodžius šaltinį: mokovas.wordpress.com

Vaizdinis 2014 m. pasaulio ir lietuvių rašytojų kalendorius čia

2014 m. lietuvių kūrėjų kalendorius (siuntinys) čia

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, LIETUVIŲ KŪRĖJŲ KALENDORIUS 2014 

Data

Žymios datos

Sausis

1 d.         300 metų Kristijonas Donelaitis (1714-1780), lietuvių grožinės literatūros pradininkas, liuteronų pastorius, poemos „Metai“ autorius
1 d. Vytautas Račickas (g. 1952), lietuvių vaikų rašytojas
4 d. Zigmas Zinkevičius (g. 1927), lietuvių kalbininkas
5 d. Vladas Grybas (1927-1954), lietuvių poetas
6 d. Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967), lietuvių rašytojas, poetas, vertėjas, literatūros istorikas ir kritikas
6 d. Vitas Areška (g. 1927), lietuvių literatūros tyrinėtojas
7 d. Anzelmas Matutis (Matulevičius) (1923-1985), mokytojas, vaikų rašytojas, daugelio premijų laureatas                                                        
9 d. Liudvikas Gediminas Rėza (1776-1840), tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas
10 d. Rimantas Šavelis (g. 1942), lietuvių rašytojas
17 d. Antanas Baranauskas (1835-1902), poetas, kalbininkas, vyskupas
18 d. Balys Buračas (1897-1972), lietuvių etnografas, kraštotyrininkas, fotografas
23 d. Ieva Simonaitytė (1897-1978), rašytoja
25 d. Albinas Žukauskas (1912-1987), poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas
27 d. Antanas Maceina (1908-1987), lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas
31 d. Motiejus Strijkovskis (1547-1593), lenkų kilmės istorikas, poetas

Vasaris

1 d. Vladas Mozūriūnas (1922-1964), poetas
2 d. Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-1916), dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
2 d. Balys Sruoga (1896-1947), rašytojas
2 d.  Bernardas Brazdžionis (1907-2002), lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas, vaikų rašytojas
2 d. Dalia Urnevičiūtė-Pilėnienė (1932-2002), poetė, prozininkė, dramaturgė
4 d. Vytautas Montvila (1902-1941), lietuvių poetas
4 d. Sigitas Geda (1943-2008), poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
7 d. Paulina Žemgulytė (g. 1942), poetė, žurnalistė
8 d. Algimantas Zurba (g. 1942), rašytojas, publicistas, redaktorius
10 d. Pranas Vaičaitis (1876-1901), poetas
10 d. Tomas Sakalauskas (g. 1932), menotyrininkas, eseistas
11 d. Antanas Miškinis (1905-1983), poetas
11 d. Algimantas Mackus (1932-1964), poetas
11 d. Kazys Bradūnas (1917-2009), poetas, publicistas
12 d. Zita Gaižauskaitė (g. 1951), poetė
   
16 d. Motiejus Valančius (1801-1875), rašytojas, švietėjas, istorikas, lietuvybės ir blaivybės platintojas, Žemaičių vyskupas
17 d. Vladas Braziūnas (g. 1952), poetas, eseistas
19 d. Augustas Šleicheris (1821-1868), vokiečių kalbininkas indoeuropeistas ir lituanistas, parašęs pirmąją mokslinę lietuvių kalbos gramatiką
24 d. Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640), lenkų kilmės poetas, dabartinio VU profesorius
25 d. Arnoldas Piročkinas (g. 1931), mokytojas, kalbininkas, vertėjas
   

Kovas

1 d. Pranas Genys (1902-1952), lietuvių poetas
3 d. Jonas Biliūnas (1879-1907), rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas
3 d. Juozas Erlickas (g. 1953), lietuvių rašytojas, poetas, publicistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
6 d. Kazys Pranas Inčiūra (1903-1952), poetas, vertėjas
7 d. Jonas Šliūpas (1861-1944), sociologas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas
8 d. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877-1930), rašytoja, vertėja, pedagogė
9 d. Antanas Strazdas (Strazdelis) (1763-1833), poetas, kunigas
9 d. Algirdas Julius Greimas (1917-1992), mokslininkas, semiotikas, eseistas
10 d. Vladas Dautartas (1927-2000), lietuvių rašytojas
10 d. Justinas Marcinkevičius (1930-2011), dramaturgas, vertėjas, prozininkas, poetas, Lietuvos Mokslų akademijos narys, nusipelnęs meno veikėjas
13 d. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886-1958), rašytoja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, prozininkė, poetė, vertėja
16 d. Jurgis Bielinis (1846-1918), knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis
18 d. Edvardas Uldukis (g. 1932), rašytojas
22 d. Vydūnas (Vilhelmas Storosta) (1868-1953), filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas
24 d. Juozas Balčikonis (1885-1969), kalbininkas, vertėjas, Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius
30 d. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943), rašytoja, publicistė, literatūros kritikė

Balandis

1 d. Marcelijus Martinaitis (1936-2013), vienas žymiausių XX a. lietuvių poetų, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
2 d. Juozas Požėra (1927-1997), rašytojas
3 d.         125 metai Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas) (1889-1959), rašytojas, diplomatas
3 d. Romualdas Lankauskas (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, dailininkas
4 d. Antanas Giedrius (tikr. Giedraitis) (1892-1977), vaikų rašytojas, prozininkas
4 d. Rimantas Marčėnas (g. 1937), prozininkas
5 d. Julius Janonis (1896-1917), poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas
7 d. Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882-1957), rašytojas, prozininkas, dramaturgas
8 d.        165 metai Mečislovas Davainis Silvestraitis (1849-1919), tautosakininkas, poetas, publicistas, knygnešys
11 d.       135 metai Jonas Biliūnas (1879-1907), rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas
14 d.       105 metai Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) (1909-1991), lietuvių rašytojas, visuomenės veikėjas
15 d. Jonas Mačys-Kėkštas (1867-1902), poetas, publicistas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas
20 d. Gotfridas Ostermejeris (1716-1800), kunigas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas ir kritikas
22 d. Jonas Strazdas-Jaunutis (1886-1972), literatas, dramaturgas, vertėjas, spaustuvininkas
24 d. Fridrichas Kuršaitis (1806-1884), Mažosios Lietuvos kalbininkas, spaudos darbuotojas, lietuvininkų kunigas
30 d. Jurgis Šlapelis (1876-1941), vertėjas, knygų leidėjas, kalbininkas, gydytojas, kultūros veikėjas

Gegužė

2 d. Jurgis Baltrušaitis (1873-1944), Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas
2 d. Petras Užkalnis (1907-1984), lietuvių prozininkas, literatūrologas
4 d. Valerija Valsiūnienė (1907-1955), lietuvių rašytoja
6 d. Jonas Mikelinskas (g. 1922), prozininkas, pedagogas
16 d. Jonas Avyžius (1922-1999), prozininkas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas
17 d. Antanas Tatarė (1805-1889), vienas iš lietuvių prozos pradininkų, kunigas
18 d. Kazimieras Jaunius (1848-1908), lietuvių kalbos tyrinėtojas, teologas, profesorius
25 d. Jonas Rėza (1576-1629), mokytojas, evangelikų liuteronų kunigas, lietuviškų raštų rengėjas ir leidėjas
25 d. Vytautas V. Landsbergis (g. 1962), lietuvių rašytojas, kino ir teatro režisierius, muzikantas
27 d. Stasys Santvaras (tikroji pavardė Zaleckis) (1902-1991), poetas, vertėjas, publicistas, dramaturgas, dainininkas (operos solistas)
28 d. Oskaras Milašius (1877-1939), lietuvių kilmės prancūzų rašytojas, poetas, filosofas, diplomatas
28 d. Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987), rašytoja memuaristė, tremtinė
28 d. Vytautas Petkevičius (1930-2008), prozininkas, dramaturgas, politikas
30 d. Jonas Juškaitis (g. 1933), poetas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
 

Birželis

1 d. Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda) (1872-1957), prozininkė
4 d. Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (Žemaitė) (1845-1921), lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, dramaturgė
5 d. Vytautas Mačernis (1921-1944), poetas
5 d.         125 metai Stasys Dabušis (1889-1974), kalbininkas, vertėjas
5 d. Pranas Bagdas-Bagdanavičius (1912-1991), dramaturgas, prozininkas
7 d. Aleksys Churginas (1912-1990), lietuvių poetas, vertėjas
8 d. Antanas Juška (1815-1880), folkloristas, kalbininkas, tautosakininkas, istorikas, kunigas
10 d. Jonas Greičiūnas (1903-1994), poetas
18 d. Vytautas Alantas (tikr. Jakševičius) (1902-1990), lietuvių rašytojas
23 d. Antanas Vaičiulaitis (1906-1992), prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius
27 d. Kazys Saja (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, Kovo 11 Akto signataras
28 d. Povilas Višinskis (1875-1906), prozininkas, kritikas, publicistas, lietuvybės propaguotojas, politinis veikėjas
30 d. Česlovas Milošas (1911-2004), lietuvių kilmės lenkų poetas, Nobelio premijos laureatas

Liepa

5 d. Jonas Martinaitis (1898-1947), rašytojas, dailininkas
5 d. Jonas Mackevičius-Nord (1888-1952), vaikų rašytojas
5 d. Liūnė Sutema (tikr. Zinaida Nagytė-Katiliškienė) (1927-2013), poetė
7 d.         110 metų Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904-1973), vienas žymiausių lietuvių lyrikų, eseistikos pradininkas
10 d. Julija Jekentaitė (g. 1942), lietuvių poetė
10 d. Kristijonas Gotlibas Milkus (1732-1807), kunigas, poetas, filologas
12 d. Judita Vaičiūnaitė (1937-2001), poetė, vertėja
15 d.       95 metai Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė Alfonsas Čipkus) (g. 1919), vienas didžiausių, moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, VDU garbės daktaras
15 d. Vytautas Rubavičius (g. 1952), poetas, kritikas
21 d. Antanas Salys (1902-1972), kalbininkas
24 d.        150 metų Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (1864-1933), prozininkas, valstybės veikėjas, profesorius
 

Rugpjūtis

7 d. Martynas Jankus (1858-1946), švietėjas, visuomenės veikėjas, aušrininkas, lietuvybės skleidėjas
9 d. Jurgis Jankus (1906-2002), prozininkas, eseistas
15 d. Laurynas Ivinskis (1810-1881), tautosakininkas, poetas, publicistas, vertėjas, lietuvių švietėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus rengėjas ir leidėjas
15 d. Meilė Kudarauskaitė (g. 1932), poetė
25 d. Kazys Šimonis (1887-1978), lietuvių dailininkas, literatas
27 d. Antanas Kniūkšta (1892-1983), knygų leidėjas, „Sakalo“ leidyklos steigėjas ir vadovas
 

Rugsėjis

2 d. Nelė Mazalaitė (1907-1993), lietuvių rašytoja
3 d. Petras Biržys (Pupų Dėdė) (1896-1970), rašytojas, istorikas, poetas
3 d. Juozas Keliuotis (1902-1983), rašytojas, literatūros kritikas
6 d. Paulius Širvys (1920-1979), poetas
8 d. Adomas Jakštas-Dambrauskas (1860-1938), poetas, matematikas, fizikas, filosofas ir teologas, kunigas
9 d. Vytautas Bubnys (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, eseistas, politinis bei visuomenės veikėjas
11 d. Tomas Venclova (g. 1937), poetas, vertėjas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
14 d. Antanas Vienažindys (1841-1892), poetas, kunigas
18 d. Kazimieras Jasėnas (1867-1950), rašytojas, menotyrininkas
20 d.       145 metai Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933), lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, kunigas
21 d. Matas Šalčius (1890-1940), rašytojas, publicistas ir keliautojas
22 d. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), dailininkas ir kompozitorius, kultūros veikėjas
24 d. Pranas Raščius (1932-1987), lietuvių poetas
25 d. Raimundas Samulevičius (1937-1981), dramaturgas, prozininkas, eseistas
28 d. Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda) (1867-1926), prozininkė

Spalis

1 d. Jonas Bretkūnas (1536-1602), lietuvių raštijos kūrėjas, Biblijos vertėjas, prūsų istorikas, kunigas
9 d. Vincas Pietaris (1850-1902), rašytojas, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius, gydytojas
11 d. Bronius Pranckus-Žalionis (tikr. Vaclovas Anskaitis) (1902-1964), lietuvių rašytojas, literatūros tyrinėtojas
18 d. Adomas Lastas (1887-1961), poetas, vertėjas
19 d. Vincas Krėvė-Mickevičius (1882-1954), lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, dramaturgas
25 d. Ramutė Girkontaitė (g. 1942), lietuvių poetė
26 d.       215 metų Simonas Tadas Stanevičius (1799-1848), poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas
28 d. Simonas Daukantas (1793-1864), pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorikas, švietėjas, folkloristas, vertėjas
31 d. Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966), dailininkas, tapytojas, prozininkas, švietėjas, poetas
 

Lapkritis

1 d. Juozas Tysliava (1902-1961), lietuvių poetas
2 d. Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932), poetas, lietuvių literatūros klasikas, dramaturgas, kunigas
3 d. Albertas Zalatorius (1932-1999), literatūrologas, kritikas
6 d.         135 metai Kazimieras Būga (1879-1924), kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas, profesorius
14 d. Jurga Ivanauskaitė (1961-2007), prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė
15 d. Julijonas Lindė-Dobilas (1872-1934), lietuvių rašytojas
16 d. Kazys Binkis (1893-1942), lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas
17 d.        110 metų Salomėja Nėris (Bačinskaitė – Bučienė) (1904-1945), poetė, vertėja
18 d. Kostas Doveika (1912-1999), literatūros tyrinėtojas
20 d. Danutė Žilaitytė-Juškaitienė (1932-2009), poetė, rašytoja
23 d. Jonas Basanavičius (1851-1927), tautinio judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakininkas, publicistas, gydytojas, Vasario 16-sios Akto signataras, daktaras
25 d. Andrius Vištelis-Višteliauskas (1837-1912), poetas, vertėjas, publicistas
29 d. Juozas Grušas (1901-1986), rašytojas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas
 

Gruodis

9 d. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1903-1974), rašytojas, valstybės veikėjas
12 d. Aleksandras Fromas-Gužutis (1822-1900), vienas pirmųjų lietuvių dramaturgų, prozininkas
17 d. Mikalojus Katkus (1852-1944), prozininkas, publicistas
17 d. Elena Kuosaitė (g. 1922), literatūros tyrinėtoja, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė
19 d. Petras Tarasenka (1892-1972), archeologas, kultūros veikėjas, rašytojas
19 d. Pranas Mašiotas (1863-1940), pedagogas, kultūros veikėjas, vaikų rašytojas, vertėjas
19 d. Jonas Riškus (g. 1922), literatūros tyrinėtojas
24 d. Adomas Mickevičius (1798-1855), lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas, lenkų kilmės poetas
24 d. Jonas Mekas (g. 1922), lietuvių filmų kūrėjas, menininkas ir kuratorius, amerikietiškojo avangardo kino krikštatėvis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
24 d. Eugenijus Matuzevičius (1917-1994), poetas, vertėjas
24 d. Vanda Zaborskaitė (1922-2010), literatūrologė, kritikė, eseistė, profesorė
30 d. Jonas Jablonskis (1860-1930), lietuvių kalbininkas, kritikas, publicistas, profesorius
31 d. Vincas Kudirka (1858-1899), visuomenės veikėjas, rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, vienas žymiausių XIX a. antrosios pusės tautinio atgimimo judėjimo veikėjų ir ideologų, gydytojas, Lietuvos valstybinio himno autorius, „Varpo“ redaktorius, daktaras
  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: