Gimtosios kalbos pagrindai

mokovas

Tai svetainė Lietuvos vidurinių ir profesinių mokyklų vyresniųjų klasių ar grupių (11-12 kl.) mokiniams ir Jų mokytojams savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti. Čia rasite lietuvių (gimtosios) kalbos vidurinio ugdymo programos bendrojo kurso teorinius ir praktinius darbus (literatūros ir kalbos testus, teksto rašymo ir suvokimo užduotis, rašybos ir skyrybos, kalbos kultūros ir stilistikos teminius, įvairiatemius ir kompleksinius pratimus, pamokų konspektus, literatūros terminus, praktinius patarimus ir kt.), galėsite atsisiųsti reikalingą medžiagą (gimtosios kalbos dalyko temų ir potemių užduotis, vertinimo ir įsivertinimo lenteles), vaizdines (skaidres, albumus su iliustracijomis ir aprašymais, schemas) ir skaitymo (grožinius kūrinius egzaminui) priemones, mokyklinio brandos egzamino pavyzdžius. Žodžiu, praktiškai gilinsite ir įtvirtinsite savo praktinius įgūdžius ir mokėjimus savarankiškai dirbti. Sužinosite naujausius įvykius švietimo srityje: konkursus, renginius, spaudos apžvalgas.

Turite naujienų ar pasiūlymų, priekaištų ar patarimų, rašykite, siųskite, klauskite ir dalinkimės patirtimi. Susisiekime:
dalykasinfo@gmail.com
infopagrindai@gmail.com

Tikimės, kad gimtosios kalbos pagrindai užtikrins visų vidurinį išsilavinimą suteikiančių mokymo įstaigų bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.

Administracija

Lietuva

TAUTIŠKA GIESMĖ

Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme,

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,

Tegul dirba ant naudos tau ir žmonių gėrybės.

Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina

Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse,

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Daugiau čia


%d bloggers like this: