VII Moksleivių dainų šventė 2012 „Mūsų vardas – Lietuva“ (repertuaras)

Vilniuje liepos 6 – 8 d. vyks septintoji Moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus per 800 kolektyvų. 

Moksleivių dainų šventės 2012 „Mūsų vardas – Lietuva“ repertuaras

 ŠOKIŲ DIENA

 „LAIKO VAIKAI”

Schemos
Muzika Aprašas
Natos
Video
GYVYBĖS JĖGA
Eglės Baltriukienėschoreografija
Daumanto Slipkaus muzika
6-12 klasių klasikinio
šokio merginų grupės
zip28 mp3 ytube28
BALTA VAIKYSTĖ 
Eglės Baltriukienėschoreografija
6-12 klasių klasikinio
šokio merginų grupės
mp3 ytube28


ytube28

LAIKRODUKAS
Živilės Adomaitienės choreografija,
Aloyzo Žilio muzika,
J. Aušrinės Zulumskytės žodžiai
1-2 klasių jaunučiai zip28e mp3 pdf zip28 ytube28
PIRMASIS ŽODIS
Vidmanto Mačiulskio choreografija,
Nijolės Sinkevičiūtės muzika,
Aušrinės Zulumskytės žodžiai
3-4 klasių jaunučiai zip28 mp3 pdf pdf ytube28
PUPOS
Henriko Uznio choreografija,
Giedriaus Svilainio muzika
5-6 klasių  jauniai zip28e mp3 pdf zip28 ytube28
KAČIUKAI 
Živilės Adomaitienės choreografija,
Aloyzo Žilio muzika, liaudies žodžiai
1-2 klasių jaunučiai zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
ANT ARKLIUKŲ
Elenos Morkūnienės choreografija,
Leono Povilaičio muzika
3-4 klasių jaunučiai zip28e mp3 zip28 ytube28
PAŠAIPINĖ 
Ričardo Bakanausko,
Rimanto Bagdono muzika
7-8 klasių  jauniai zip28e mp3 zip28 ytube28


ytube28

SKAIČIUOTĖS:

Vaikai vaikai vanagai!
Skrido šarka...

Rasos Norvilienės choreografija

5-6 klasių  jauniai mp3


mp3

ytube28


ytube28

BARBORYTĖ 
Ligijos Vaičiulėnienės choreografija,
Sauliaus Ramoškos muzika
5-6 klasių jauniai zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
GARNYS
Vidmanto Mačiulskio choreografija,
Birutės Uščinaitės muzika, liaudies žodžiai
5-6 klasių  jauniai zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
VARNAI 
Vidmanto  Mačiulskio choreografija,
Jono Petrausko muzika
7-8 klasių jauniai ir 10-12 klasių jaunimas zip28 mp3 pdf ytube28
MERGEL MONA
Danutės Radvilavičienės choreografija,
Povilo Budgino muzika
7-8 klasių  jauniai zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
PYNIMĖLIS 
Elenos Morkūnienės choreografija,
Leono Povilaičio muzika
8-12 klasių merginos zip28e mp3 pdf zip28 ytube28
VALČIKAS 
Vidmanto  Mačiulskio choreografija,
Algirdo Klovos muzika
10-12 klasių jaunimas zip28e mp3 pdf zip28 ytube28
MAINYTINIS 
Tamaros Kalibataitės choreografija,
Vido Aleksandravičiaus muzika
8-10 klasių jaunuoliai  zip28 mp3 zip28 zip28 ytube28
PRIEGALVĖLIS 
Juozo Gudavičiaus choreografija,
Algimanto Raudonikio muzika
8-12 klasių merginos zip28e mp3 pdf zip28 ytube28
GUDO DŪDA
Vidmanзto  Mačiulskio choreografija,
Jono Petrausko muzika
8-10 klasių jaunuoliai zip28e mp3 pdf zip28 ytube28
PAKRĖSTINUKĖ 
Danutės Radvilavičienės choreografija,
Vytauto Juozapaičio muzika
8-12 klasių merginos mp3 ytube28
JAUNIMĖLIN 
Danutės Radvilavičienės choreografija,
Algimanto Bražinsko muzika
8-10 klasių jaunuoliai
zip28e mp3 zip28 ytube28
JADVYGOS POLKA
Vidmanto Maciulskio choreografija,
Eugenijaus Ciplio muzika,
žodžiai liaudies
10-12 klasių jaunimas zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
PAKOL JAUNI
Vidmanto  Mačiulskio choreografija,
Algirdo Klovos muzika,
Antano Vienažindžio žodžiai
10-12 klasių jaunimas zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
LINKSMAPOLKĖ 
Vidmanto  Mačiulskio choreografija,
Arūno Rakšnio muzika
Šoka visi šventės dalyviai zip28 mp3 pdf zip28 ytube28


ytube28


ytube28

LAIKO VAGYS
Linos Navardauskienės choreografija
8-12 klasių šiuolaikinio šokio grupės zip28e mp3 ytube28
TELETABIAI 
Godos Puleikytės choreografija
1-4 klasių šiuolaikinio šokio grupės mp3 ytube28


ytube28

WWW.VAIKAI.SOS
Manto Svirskio choreografija
5-9 klasių šiuolaikinio šokio grupės mp3 ytube28
GRĖSMINGAS SIGNALAS
Agnės Rickevičienės choreografija
10-12 klasių šiuolaikinio šokio grupės mp3 ytube28
LABIRINTAS
Agnės Rickevičienės choreografija
10-12 klasių šiuolaikinių šokių grupės mp3 ytube28
PAUKŠČIŲ TAKAS
Živilės Adomaitienės choreografija,
Daumanto Slipkaus muzika
Šoka visi šventės dalyviai mp3

Papildoma informacija:

ANSAMBLIŲ VAKARAS

„TAI GRAŽIAI, GRAŽIAI MANE AUGINO”

.
I. PROLOGAS – “MŪSŲ VARDAS – LIETUVA”

(Vokalinė-choreografinė kompozicija)
Schemos
Muzika
Aprašas
Natos
Video
Baltų ainiai (Bočių žemė)
Choreografija Vytauto Buterlevičiaus, muzika Broniaus Kutavičiaus

zip28e
Vienybės giesmė
Choreografija Vytauto Buterlevičiaus, muzika Broniaus Kutavičiaus

zip28e
Tėviškės spalvos
Choreografija Vytauto Buterlevičiaus, muzika Broniaus Kutavičiaus

zip28e
Džiaugsmo šokis
Choreografija Vytauto Buterlevičiaus, muzika Broniaus Kutavičiaus

zip28e
.
II. PIRMOJO VARPELIO TAKELIU…

(Pirmasis varpelis, pirmasis mokytojas, pirmosios gėles ir draugai)
Dalies vyriausioji meno vadovė – Birutė Akelaitienė
Versmynas
Muzika Algirgo Klovos, choreografija Birutės Akelaitienės
zip28 mp3 pdf zip28e ytube28
Žaliasis medelis
Choreografija Birutės Akelaitienės, muzika Vytauto Miškinio
zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
Varpelio takeliu
Choreografija Birutė Akelaitienė, muzika Alberto Antanavičiaus
zip28
Svirtelė
Choreografija Danutės Radvilavičienės, muzika Vitolio Baumilo
zip28 zip28 zip28 ytube28
Opa – pa zip28 zip28 zip28 ytube28
.
III. SAULALA RŪTELA, UŽTEKĖK, UŽTEKĖK…

(Piemenų šėlionės ir linksmybės)
Choreografija Ričardo Bakanausko, muzika Rimanto Bagdono
Dalies vyriausiasis meno vadovas – Ričardas Bakanauskas
Schemos
Muzika
Aprašas
Natos
Video
Boružė mp3 zip28 ytube28
Į ganyklą mp3 zip28 ytube28
Avintauzis mp3 zip28 ytube28
Spirginė zip28 ytube28
Šakelės zip28
Badynės zip28 ytube28
Pagalinis mp3 zip28 ytube28
Pašaipinė zip28 mp3 pdf zip28 ytube28
Boružė mp3 zip28 ytube28
.
IV. VAI KRYKŠTĖ, NARDĖ RAIBA ANTELĖ…

(Sutartinės, skudučiai ir ragai ir tradicinės kanklės)
Dalies vyriausioji meno vadovė – Alvyda Česienė
Skurdutė – ragų muzika
Išjojo, jojo sodauto…
šokama trejinė sutartinė
Untutis – skudučiai
Siuntė mane motinėlė – tradicinės kanklės
.
V. IR ATLĖKĖ PAUKŠČIUKĖ…

(Tradicinio folkloro ansambliai)
Dalies vyriausioji meno vadovė – Jūratė Šemetaitė
Schemos
Muzika
Aprašas
Natos
Video
Paukščių balsų mėgdžiojimai molinukais ir balsais
Ir atlėkė paukščiukė
(daina su kanklių pritarimu)
pdf32
Mįslė ir sakmė apie paukštį
(mažasis pasakorius)
Ožragio melodija
Šarka, šarka ir kt.
(žaidimai mažiesiems)
pdf32
Ašei radau kukutį
(daina su instrumentiniu pritarimu)
pdf32
Blezdingėlė-lestingis
(šokis)
pdf32
Tupi grušioj pelėda pdf32
Padari žvirblielis pdf
Gyvatieris pdf32
.
VI. ANTAI VILNIAUS DUNKSO RŪMAI…

(Istorinių šokių siuita)
Dalies vyriausioji meno vadovė – Giedrė Strikulienė
Schemos
Muzika
Aprašas
Natos
Video
Tourdinjonas
Pavana
Branlis
Bufonai
VII. KAPELŲ – AKORDEONININKŲ VARŽYTUVĖS
Natos
Dziedulio polka
muzika  Vytauto Juozapaičio
zip28
Eisiu, eisiu vandenėlio
muzika  Vytauto Juozapaičio
zip28
Lakštingalių valsas
muzika  Vytauto Juozapaičio
zip28
Marceliukės sugrįžimas
muzika  Vytauto Juozapaičio
zip28
Finalinė polka “Lipk ant sienų“
muzika  Vytauto Juozapaičio
zip28
.
VIII. LIK SVEIKA, MOKYKLA…

(Iš močiutės skrynios…)
Dalies vyriausioji meno vadovė – Birutė Mažrimienė
Schemos
Muzika
Aprašas
Natos
Video
Blezdingėlė
Choreografija Aldonos Rugytės, Juozo Lingio, muzika Jono Švedo
zip28 zip28
Gyvataras
Choreografija Juozo Lingio, muzika Jono Švedo
pdf zip28 ytube28
Graži Lietuva  zip28
Pasiutpolkė
Choreografija Juozo Lingio, muzika Eduardo Pilipaičio
zip28 ytube28
Lik sveika, mokykla! zip28
Išleistuvių polka zip28
IX. VISUOTINĖ VAKARONĖ zip28
Papildoma informacija:

DAINŲ DIENA

„MŪSŲ VARDAS – LIETUVA”

I.  ŠVENTĖS  PRADŽIA
„SVEIKI  GYVI, SVETELIAI”

Natos Muzika
TAUTIŠKA  GIESMĖ
Muzika ir eilės Vinco Kudirkos
Atlieka jaunučių,
berniukų, jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28
LIETUVA  BRANGI
Muzika Juozo Naujalio
Eilės Maironio
Atlieka jaunučių,
berniukų, jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28
SVEIKI  GYVI, SVETELIAI
Algirdo Klovos išplėtota lietuvių liaudies daina
Atlieka jaunučių,
berniukų, jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
LIETUVIŠKŲ DAINŲ PYNĖ
PJAUN BRALIUKAI ŽALIOJ LUNKOJ

harm. Giedrius Svilainis
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28e mp3
SĖDI BROLIAI UŽ STALIELIO

harm. Nijolė Sinkevičiūtė
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
PASVARCYK, ANTELA

harm. Zita Bružaitė
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28e mp3
VOJ VOLONGE, VOLONGELE

harm. Donatas Zakaras
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3

II.  JAUNUČIŲ   CHORŲ  DALIS
„DAINOS ŽELMENĖLIAI”

Natos Mzika
MANO VARDAS – LIETUVA
Muzika Laimio Vilkončiaus
Eilės Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos
Atlieka jaunučių ir berniukų jaunučių chorai zip28 mp3
MŪSŲ  MYLIMOS  MAMOS
Muzika Algimanto Raudonikio
Eilės Alberto Antanavičiaus
zip28e mp3
JONVABALIS
Muzika Gintauto Abariaus
Eilės Stasio Žlibino
zip28 mp3
ŽĄSINAS
Muzika Rasos Kauneckaitės
Eilės Martyno Vainilaičio
zip28 mp3
ANKSTŲ  RYTĄ
Muzika Indros Mažuikaitės
Eilės Kristinos Kornejevos
zip28 mp3

.
III.  BERNIUKŲ  CHORŲ  DALIS
„KAI UŽDAINUOJA VYRAI LIETUVOS”

Natos Muzika
PAGAUSIU LIETŲ
Muzika Bangos Balakauskienės
Eilės Nijolės Bladikaitės
Atlieka berniukų jaunių chorai zip28e mp3
DAINUOJA  LIETUVA
Muzika Vytauto Miškinio
Eilės Balio Dačiulio
Atlieka visi berniukų chorai zip28 mp3

. .
IV.  JAUNIŲ,  MERGINŲ  IR  MIŠRIŲ  CHORŲ  DALIS
„DAINOS MŪSŲ IR MUMS”

Natos
Muzika
M.K. ČIURLIONIO KELIU
M.K. Čiurlionio trijų harmonizuotų lietuvių liaudies
dainų muzikinė kompozicija
Orkestrinė kompozicijos dalis Donato Zakaro
DAINŲ DAINELĖ
OI, GIRIA, GIRIA
OI LEKIA, LEKIA
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
BALTAS PAUKŠTIS DANGUJE
Vytauto  Kernagio trijų dainų muzikinė kompozicija
Orkestrinė kompozicijos dalis Andriaus Kulikausko
NENUSIGĄSK, TAI AŠ
MILŽINAI
BALTAS PAUKŠTIS
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
SIDABRINĖ KULTUVĖLĖ
Muzika Bangos Balakauskienės
Eilės Martyno Vainilaičio
Atlieka jaunių ir
merginų chorai
zip28 mp3
JŪRA – VASAROS DRAUGĖ
Muzika Jurijaus Kalco
Eilės Zenės Sadauskaitės
Atlieka jaunių i
merginų chorai
zip28 mp3
SODAUTO
Artūro Noviko išplėtota lietuvių liaudies sutartinė
Atlieka jaunių ir
merginų chorai
zip28 mp3
TO GENELIO GENUMAI
Giedriaus Svilainio išplėtota lietuvių liaudies daina
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
DAINŲ TILTAI AMŽINIEJI
Senovinių Dainavos krašto
liaudies dainų muzikinė kompozicija
NE BET KOKIA AŠ MERGELĖ BUVAU
AUGA JIEVARIS VARTUOSNA
ČIULBA, ULBA PAUKŠTELIAI
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3

V. PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ DALIS
„BUVO DŪDA VILNIUJ”Natos Muzika
BUVO DŪDA VILNIUJ Pučiamųjų instrumentų orkestrui
zip28 mp3
Varinių pučiamųjų instrumentų
orkestrui (Brass Band)
zip28
ŽYGIS Į VILNIŲ
Pučiamųjų instrumentų
orkestrui
zip28 mp3
Varinių pučiamųjų instrumentų
orkestrui (Brass Band)
zip28
LINKSMASIS MELIONŲ PARDAVĖJAS
Pučiamųjų instrumentų
orkestrui
zip28 mp3
Varinių pučiamųjų instrumentų
orkestrui (Brass Band)
zip28
ŠOKSIM LIGI RYTO
Pučiamųjų instrumentų
orkestrui
zip28 mp3
Varinių pučiamųjų instrumentų
orkestrui (Brass Band)
zip28
Fanfariniam orkestrui zip28

VI.  JUNGTINIO  CHORO  DALIS ŠVENTĖS  FINALAS
„MŪSŲ VARDAS – LIETUVA”

DAINUOJANČIOS BALTIJOS SESĖS
Lietuvos, Latvijos ir Estijos dainos

Natos Muzika
DĖL TOS DAINOS (Lietuva)
Muzika Laimio Vilkončiaus
Eilės Justino Marcinkevičiaus
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
A LENDAB MESIPUU POOLE (Estija)
(„ JI SKRENDA LINK BIČIŲ AVILIO“)
Muzika Peep  Sarapik
Eilės Alo Ritsing
Lietuviškos eilės Alberto Antanavičiaus
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
SAULE, PĒRKONS, DAUGAVA (Latvija)
(„SAULĖ, PERKŪNAS, DAUGUVA“)
Muzika Martins Brauns
Eilės Rainio
Lietuviškos eilės Alberto Antanavičiaus
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
KELIAS Į MOKYKLĄ
Muzika Artūro Noviko
Eilės Almos Karosaitės ir Dalios Marcišauskienės
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
LIETUVA
Muzika ir eilės Kipro Mašanausko
Atlieka jaunių,
merginųir mišrūs chorai
zip28 mp3
MŪSŲ VARDAS – LIETUVA
Muzika Laimio Vilkončiaus
Eilės įvairių Lietuvos poetų
Atlieka jaunių,
merginų ir mišrūs chorai
zip28 mp3
DAINUOKIME VISI!
LINKSMINKIMOS, LINKSMINKIMOS
Muzika Vytauto Kernagio
Eilės Antano Vienažindžio
Atlieka visi

chorai ir žiūrovai
zip28
MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ
Muzika Vytauto Kernagio
Eilės Salomėjos Nėries ir Vytauto Kernagio
Atlieka visi
chorai ir žiūrovai
zip28

ŽYGIS Į VILNIŲ

Lietuviškų patriotinių dainų pynė pučiamųjų orkestrui
Dainų melodijos ir tekstai

zip28


 1. #1 by Natalija Rogožienė on 2017/03/11 - 10:55

  Laba diena, ar galima nupirkti fonograma A.Novikovo sutartinės ,,Sodauto“ dainos fonograma iš 2012 m. moksleivių dainos šventės repertuaro?

 2. #3 by Ausra on 2013/11/29 - 11:44

  Sveiki, kur dingo natos??? Labai reikia Mainytinio partituros, gal i emaila galetumet imest.Aciu!

  • #4 by Ausra on 2013/11/29 - 12:05

   Neimanoma parsisiusti. Gal zinote kas turi?

   • #5 by žinovas on 2013/11/29 - 13:27

    Gerb. Aušra, Ištisus metus buvo galima atsisiųsti. Kadangi tai 2012 metų dainų šventės repertuaras, dabar jau nebegalima parsisiųsti, nes repertuaro medžiaga nebeprieinama dėl autorinių teisių. Apgailestaujame.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: